0

Tải Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án - HoaTieu.vn

2 3 0
  • Tải Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:08

Giảm mức hình phạt đã tuyên 1.Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất đị[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án - HoaTieu.vn