0

Chuong III 3 Ung dung cua tich phan trong hinh hoc

23 1 0
  • Chuong III 3 Ung dung cua tich phan trong hinh hoc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:41

Ứng dụng Tích phân 1 Tính diện tích hình phẳng b Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong Chú ý 2: Một số trường hợp thường là hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đồ thị và việc dựng các[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong III 3 Ung dung cua tich phan trong hinh hoc