0

On tap Vat ly 8 Lan 4

8 7 0
  • On tap Vat ly 8 Lan 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:26

Khi quả bóng nảy lên và đến độ cao nhỏ hơn, động năng của quả bóng biến đổi thành thế năng và do va chạm với mặt đất, cũng như do sức cản không khí nên một phần cơ năng của nó chuyển thà[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap Vat ly 8 Lan 4