0

Đề 297 chung cư cao cấp tesci đồ án tốt nghiệp đại học

354 3 0
  • Đề 297   chung cư cao cấp tesci đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:16

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lưu Trường Văn TS Trần Cao Thanh Ngọc, hai thầy tận tình truyền dạy cho chúng em kiến thức trình làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt bốn năm học qua Lời cảm ơn sâu sắc chúng xin gửi đến cha mẹ gia đình cho niềm tin sức mạnh, giúp chúng tự tin phấn đấu để có ngày hơm Gia đình niềm điểm tựa vững niềm tự hào chúng Xin gửi lời cảm ơn bạn góp ý, giúp đỡ học tập với tác giả trình làm luận văn suốt thời sinh viên Luận văn tốt nghiệp xem tổng kết quan trọng đời sinh viên, nhằm đánh giá lại kiến thức thu nhặt bốn năm học tập rèn luyện Nó cịn học kinh nghiệm q thầy cô gửi gắm truyền đạt thời gian hướng dẫn luận văn, mai trở thành hành trang quý giá em bước vào q trình cơng tác thực tiễn sống Do khối lượng công việc thực tương đối lớn vốn kiến thức thân nhiều hạn chế, luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong lượng thứ tiếp nhận dạy, góp ý q thầy bạn bè Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Toại Danh Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh MỤC LỤC KIẾN TRÚC KHÁI QT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH Giới thiệu cơng trình Các giải pháp kiến trúc cơng trình 12 Các giải pháp kỹ thuật khác 17 CƠ SỞ THIẾT KẾ 19 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 19 Thiết kế kết cấu khung 19 Thiết kế kết cấu móng 19 TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 19 LỰA CHỌN GIẢI PHẤP KẾT CẤU 19 Phân loại kết câu nhà cao tầng 19 Phân tích số kết cấu để chịu lực cho cơng trình 20 Lựa chọn phương án kết cấu 21 LỰA CHỌN KẾT CẤU SÀN 21 LỰA CHỌN KẾT CẤU NỀN MÓNG 21 VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH 22 Yêu cầu vật liệu sử dụng cho cơng trình 22 Bê tông (theo TCXDVN 5574-2012) 22 Cốt thép (theo TCXDVN 5574-2012) 22 Lớp bê tông bảo vệ 23 Vật liệu khác 23 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN CỦA CƠNG TRÌNH 24 Chọn sơ kích thước tiết diện sàn 24 Sơ chọn kích thước dầm 24 Sơ chiều dày sàn tầng hầm, sân thượng, mái 25 Sơ chọn tiết diện vách 25 Sơ tiết diện cột 27 TÍNH TỐN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 29 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh PHƯƠNG ÁN : SÀN BÊ TƠNG TỒN KHỐI 29 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 29 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 29 Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) 30 Tải trọng tạm thời (hoạt tải) 30 TÍNH TỐN TẢI TRỌNG 31 Tải trọng thường xuyên lớp cấu tạo sàn tường xây 31 Hoạt tải 34 Kết tính tốn tải trọng lên sàn 35 Tải thang máy 36 Tải cầu thang 36 Tải trọng gió tĩnh 37 CÁC THƠNG SỐ ĐẶC TRƯNG ĐỘNG LỰC HỌC CƠNG TRÌNH 39 Cơ sở lý thuyết tính tốn 39 Khai báo tải trọng tính tốn mơ hình Etabs 41 Kết phân tích động lực học 46 Khối lượng tầng tọa độ tâm cứng, tâm khối lượng 47 TÍNH TỐN THÀNH PHẦN GIĨ ĐỘNG 48 Các bước tính tốn thành phần gió động 48 Số dạng dao động cần tính 48 Tính tốn thành phần gió động 49 Kết tính tốn 51 Tổ hợp tải trọng gió 53 TÍNH NỘI LỰC CHO SÀN 55 Sử dụng phương pháp tra bảng 55 Phân loại ô sàn 56 TÍNH CỐT THÉP CHO SÀN 61 Tiêu chuẩn thiết kế 61 Tính tốn sàn điển hình S6 S8 61 Tính tốn sàn S8 62 Bảng tổng hợp tính tốn bố trí thép sàn 64 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA SÀN (THEO TCXDVN 5574-2012) 66 Quan điểm tính tốn 66 Tính tốn 66 PHƯƠNG ÁN : SÀN PHẲNG UBOOT-BÊ TÔNG 70 GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ UBOOT-BETON 70 Khái niệm 70 Đặc điểm sàn U-boot Beton 70 Nguyên tắc cấu tạo 72 Phạm vi ứng dụng 73 So sánh đặc điểm sàn UBoot với sàn đặc 74 So sánh đặc điểm sàn UBoot với sàn rỗng bubbledeck 75 Ví dụ so sánh hiệu phương án sàn Uboot so với phương án sàn đặt 77 QUY TRÌNH TÍNH TỐN 80 THỰC HÀNH TÍNH TỐN SÀN VƯỢT NHỊP UBOOT BETON 82 Tính tốn sàn U-Boot Beton 82 Quan niệm tính tốn sàn U-boot Beton 83 Sơ đồ tính sàn 84 Quy đổi tiết diện sàn U-Boot 84 Mơ hình tính tốn sàn U-Boot beton SAFE 86 Nội lực sàn U-Boot beton 87 Tính tốn bố trí cột thép cho sàn U-Boot Beton 89 Kiểm tra độ võng sàn 94 THIẾT KẾ CẦU THANG 95 SỐ LIỆU TÍNH TỐN 95 TÍNH TỐN CHO VẾ VÀ VẾ 95 Tải trọng tác dụng 95 Sơ đồ tính nội lực 97 Tính bố trí cốt thép thang 99 TÍNH TỐN CHO VẾ 101 Tải trọng tác dụng 101 Sơ đồ tính nội lực 102 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh Tính bố trí cốt thép thang 104 THIẾT KẾ KHUNG TRỤC C 105 XÂY DỰNG MƠ HÌNH KHƠNG GIAN 105 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 112 Các trường hợp tải trọng 112 Các trường hợp tổ hợp tải trọng trung gian 112 Các trường hợp tổ hợp tải trọng tính tốn 112 GIẢI MƠ HÌNH 114 TÍNH CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC C 144 Cơ sở lý thuyết 144 Số liệu tính tốn 146 Kết tính tốn 146 TÍNH CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC C 157 Cơ sở lý thuyết 158 Số liệu tính tốn 162 Kết tính tốn 168 QUAN NIỆM TÍNH TỐN VÁCH CỨNG 176 CẤU TẠO VÁCH CỨNG THEO TCXD 198:1997 VÀ TCXD 9386-2012 176 KHUNG TRỤC THIẾT KẾ 178 Khung vách thiết kế (Khung trục C) 178 Nội lực vách sau gán Pier 178 LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 182 Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi 182 Phương pháp giả thuyết vùng biên chịu moment 184 Phương pháp cổ điển 186 Phương pháp biểu đồ tương tác 187 Kết luận 188 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH 188 Phương pháp giả thuyết vùng biên chịu moment (Pier chân vách) 188 TÍNH TỐN CỐT ĐAI VÀ KHẢ NĂNG CHỊU CẮT 198 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh Quan niệm tính tốn 198 Kiểm tra điều kiện hạn chế 198 Tính tốn khả chịu cắt cấu kiện 198 KIỂM TRA CHUYỂN VỊ NGANG ĐỈNH CƠNG TRÌNH 199 THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC C 201 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 201 Cấu trúc địa tầng 201 Đánh giá tính chất đất 205 Xem xét ảnh hưởng mực nước ngầm 205 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TỐN 206 Tải trọng tính tốn 207 Tải trọng tiêu chuẩn 207 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG 208 VẬT LIỆU 208 Cọc khoan nhồi 208 Cọc ép ly tâm dự ứng lực 208 PHƯƠNG ÁN : CỌC ÉP LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC 208 PHÂN LOẠI 208 Giới thiệu 208 Phân loại 208 Ưu điểm cọc bê tông ly tâm ứng suất trước 209 THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG TẠI CỘT BIÊN C4 209 Đài cọc 209 Sơ đồ tính tốn móng 210 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 210 Xác định sức chịu tải theo tiêu đất 211 Kết luận xác định sực chịu tải 218 Xác định số lượng cọc 218 Bố trí cọc đài 218 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 219 Kiểm tra lực dọc tác dụng lên cọc theo 7.1.11 TCVN 10304:2014 219 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh Kiểm tra đáy khối móng quy ước 221 Kiểm tra độ lún khối móng quy ước 225 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 227 Tính tốn cốt thép cho đài cọc 228 PHƯƠNG ÁN 2: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 231 ƯU - NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 231 Giới thiệu 231 Ưu điểm 231 Nhược điểm 231 Phạm vi áp dụng 232 THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG TẠI CỘT BIÊN C4 232 Cấu tạo đài cọc cọc 232 Xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi 233 Kết luận xác định sực chịu tải 239 Xác định số lượng cọc 239 Kiểm tra lực dọc tác dụng lên cọc theo mục 7.1.11 TCVN 10304:2014 240 Kiểm tra đáy khối móng quy ước 242 Kiểm tra độ lún khối móng quy ước 246 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 248 Tính tốn cốt thép cho đài cọc 249 KẾT LUẬN 251 THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG LÕI THANG 252 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TỐN 252 Tải trọng tính tốn 253 Tải trọng tiêu chuẩn 254 CẤU TẠO ĐÀI CỌC VÀ CỌC 254 Đài cọc 254 Cọc khoan nhồi 254 Xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi 255 Kết luận xác định sực chịu tải 261 XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC ĐÀI MÓNG LÕI THANG 261 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh BỐ TRÍ CỌC TRONG ĐÀI MĨNG LÕI THANG 261 KIỂM TRA CỌC LÀM VIỆC THEO NHÓM 262 KIỂM TRA LỰC DỌC TÁC DỤNG LÊN TỪNG CỌC 263 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 263 KIỂM TRA NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MĨNG QUY ƯỚC 265 Kích thước khối móng quy ước 265 KIỂM TRA ĐỘ LÚN KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 268 KIỂM TRA KHẢ NĂNG XUYÊN THỦNG CỦA ĐÀI CỌC 269 TÍNH CỐT THÉP ĐÀI MĨNG LÕI THANG 271 PHỤ LỤC 278 NỘI LỰC TÍNH DẦM 278 NỘI LỰC TÍNH CỘT 318 NỘI LỰC VÁCH PIER VÀ PIER 330 NỘI LỰC TÍNH MĨNG LÕI THANG 343 TÀI LIỆU THAM KHẢO 353 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh KIẾN TRÚC KHÁI QT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH Giới thiệu cơng trình Mục đích xây dựng cơng trình Do tốc độ q trình thị hóa diễn q nhanh, với tăng tự nhiên dân số dân số Thành phố Hồ Chí Minh cịn phải tiếp nhận lượng lớn người nhập cư từ tỉnh thành nước đổ lao động học tập Hiện dân số thành phố Hồ chí Minh sáu triệu người, tạo áp lực lớn cho thành phố việc giải việc làm, đặc biệt chổ cho tám triệu người tăng năm tới Quỹ đất dành cho thổ cư ngày thu hẹp, việc tiết kiệm đất xây dựng khai thác có hiệu diện tích có vấn đề căng thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Các tịa nhà chung cư cao cấp dự án chung cư cho người có thu nhập thấp ngày cao trước Đó xu hướng tất yếu xã hội đề cao giá trị người, công sử dụng chung cư khơng gói gọn chổ đơn mà mở rộng thêm dịch vụ phục vụ cư dân sinh sống hộ thuộc chưng cư Giải pháp xây dựng tòa nhà chung cư cao tầng giải pháp tối ưu nhất, tiết kiệm khai thác quỷ đất có hiệu so với giải pháp khác diện tích Nhằm mục đích giải u cầu mục đích trên, Cơng trình chung cư cao cấp TESCI thiết kế xây dựng khu nhà cao tầng đại, đầy đủ tiện nghi, cảnh quan đẹp… thích hợp cho sinh sống, giải trí làm việc., chung cư cao tầng thiết kế thi công xây dựng với chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho cộng đồng dân cư sống đó, với chất lượng phục phụ đảm bảo cho đời sống ngày lên tầng lớp dân cư có thu nhập cao Chương 1: Kiến trúc Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh Vị trí đặc điểm cơng trình - Vị trí cơng trình Địa chỉ: Đường số 15, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Chung cư cao cấp TESCI - Hình 1.1 : Vị trí cơng trình chụp từ Google Earth Điều kiện tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm với đặc trưng vùng khí hậu miền Đơng Nam Bộ, chia thành mùa rõ rệt: Mùa mưa: Từ tháng đến tháng 11 - Nhiệt độ trung bình: 280C - Nhiệt độ thấp nhất: 200C - Nhiệt độ cao nhất: 380C (khoảng tháng 4) - Lượng mưa trung bình: 274.4 mm - Lượng mưa cao nhất: 638 mm (khoảng tháng 9) - Lượng mưa thấp nhất: 31 mm (khoảng tháng 11) - Độ ẩm trung bình: 84.5% - Độ ẩm cao nhất: 100% - Độ ẩm thấp nhất: 79% - Lượng bốc trung bình: 28 mm/ngày - Lượng bốc thấp nhất: 6,5 mm/ngày - Mùa khô: Từ tháng 12 đến tháng Chương 1: Kiến trúc Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình L8 L8 L8 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L6 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 Chương 8: Phụ Lục P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 SVTH : Nguyễn Toại Danh COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -2661.90 -2157.59 -2146.88 -2656.90 -2824.56 -2640.58 -2785.12 -1951.93 -2109.83 -2585.91 -2936.96 -2006.60 -1957.99 -2930.73 -3090.73 -2310.94 -2482.97 -2881.53 -3227.39 -2360.15 -2346.32 -3020.50 -3213.85 -2973.55 -3113.18 -2248.81 -2456.03 -3104.14 -3530.96 -2118.23 -2038.25 -3305.70 -3466.65 -2653.44 -2875.20 -3423.23 -3842.65 -2535.91 -2499.21 -3385.81 -3606.28 -3292.13 -3423.01 -2562.52 -2825.76 -3678.82 -153.15 -24.20 -45.70 -80.18 -101.16 121.17 152.53 -252.42 -321.60 -138.79 -157.54 7.53 -11.53 89.39 113.86 -246.84 -312.85 -144.57 -165.20 -12.88 -33.79 -80.87 -103.63 169.43 201.65 -301.67 -374.91 -157.35 -178.69 25.12 5.43 132.60 157.53 -291.39 -361.38 -161.51 -184.78 2.72 -19.08 -83.58 -108.69 207.04 237.89 -343.84 -419.74 -177.86 -65.39 -74.35 -187.93 143.29 -104.39 -110.67 -169.79 129.46 -81.47 -90.31 -151.75 116.05 -60.42 -69.34 -138.30 105.00 -78.40 -84.95 -127.10 97.60 -46.63 -55.83 -162.96 123.45 -92.18 -98.47 -173.37 132.54 -72.17 -81.97 -161.26 122.59 -88.35 -96.01 -151.17 115.94 -59.76 -69.80 -183.45 139.20 -100.76 -108.18 -169.18 128.94 -76.76 -86.74 -152.99 116.75 -54.93 -64.99 -136.02 103.40 -75.59 -83.00 -126.62 97.72 -39.92 -50.10 -162.39 122.42 -90.60 -97.88 -174.34 133.07 -66.31 -77.36 -159.08 121.05 -84.91 -93.57 -150.61 115.94 -52.80 -63.96 -182.81 138.17 -98.42 -106.96 -168.56 128.40 -71.82 -82.95 -154.35 117.38 -49.24 -60.54 -133.34 101.63 -72.54 -80.71 -128.13 99.76 -302.95 346.70 -299.38 369.30 -313.99 60.73 -162.24 566.41 -373.39 335.03 -285.13 292.11 -250.50 136.17 -214.35 591.29 -404.39 383.04 -324.96 344.41 -293.79 389.64 -323.50 145.62 7.22 516.93 -558.89 367.92 -305.65 294.63 -246.01 216.72 -63.99 550.89 -573.49 416.78 -345.58 350.83 -291.90 410.54 -336.83 284.26 210.81 414.13 -785.05 413.92 Trang 339 Báo cáo Thiết kế cơng trình L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 Chương 8: Phụ Lục P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 SVTH : Nguyễn Toại Danh COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -4179.99 -2175.84 -2068.78 -3668.28 -3826.86 -3011.63 -3289.33 -4016.30 -4508.14 -2663.62 -2608.05 -3753.69 -4005.80 -3593.40 -3707.14 -2897.94 -3233.44 -4304.87 -4886.54 -2186.47 -2054.03 -4015.84 -4165.41 -3389.93 -3739.08 -4656.16 -5226.88 -2749.61 -2677.62 -4126.02 -4403.65 -3869.26 -3960.15 -3266.52 -3669.59 -4980.86 -5612.38 -2154.93 -2017.37 -4341.44 -4475.53 -3798.98 -4214.02 -5341.88 -5962.53 -2798.54 -202.54 41.06 20.69 165.84 189.02 -329.96 -402.85 -180.58 -207.37 16.46 -6.46 -91.85 -119.17 246.94 274.37 -397.85 -474.15 -199.82 -227.98 48.91 28.19 199.94 219.59 -380.37 -454.07 -202.14 -232.52 21.71 -1.96 -131.01 -164.77 250.13 270.72 -468.61 -548.29 -230.15 -264.49 11.67 -13.08 194.61 206.38 -452.26 -530.73 -237.65 -275.31 -20.01 -33.64 -44.75 -331.95 -159.57 119.26 284.47 -88.14 -96.50 -242.30 -175.54 133.60 345.97 -60.24 -72.64 116.28 -156.63 119.43 462.85 -81.21 -90.79 -780.00 -151.94 117.74 462.67 -46.20 -58.43 -372.20 -180.23 135.29 346.15 -95.25 -105.00 -291.52 -167.30 127.40 429.64 -66.65 -79.07 -360.81 -155.29 117.48 458.14 -43.42 -56.09 468.09 -130.02 99.61 273.03 -69.18 -78.22 -1083.17 -129.19 101.48 461.23 -26.64 -38.62 -356.74 -156.13 115.61 269.94 -85.96 -95.69 -258.34 -176.21 133.56 506.53 -54.03 -67.92 342.58 -153.47 117.47 339.93 -77.20 -87.83 -1053.55 -152.72 119.15 509.31 -38.92 -52.20 -399.77 -176.96 131.87 337.15 -92.31 -103.55 -311.20 -165.89 125.61 443.34 -57.15 -68.17 -514.64 -156.44 116.99 692.01 -37.53 -50.59 701.76 -126.21 96.91 62.93 -59.47 -65.97 -1580.32 -131.20 104.16 512.54 -19.75 -31.65 -467.58 -151.44 109.73 242.40 -77.25 -84.91 -410.98 -177.04 132.78 719.83 -46.41 -60.26 519.83 -149.83 114.71 153.66 -66.15 -74.10 -1534.04 -154.33 121.24 558.31 -30.41 -43.21 -532.57 -172.55 126.25 315.18 Trang 340 Báo cáo Thiết kế cơng trình L3 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 Chương 8: Phụ Lục P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 SVTH : Nguyễn Toại Danh COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -2727.02 -4369.98 -4244.67 -4080.23 -4064.98 -3478.26 -3283.95 -5540.04 -5535.41 -2018.45 -1813.52 -4581.79 -4539.12 -4040.02 -3836.18 -5895.62 -5862.50 -2726.19 -2512.80 -4485.44 -5045.52 -4281.18 -4476.33 -3450.06 -4240.27 -5852.01 -6896.78 -1879.23 -1819.82 -4797.47 -5083.03 -4049.46 -4870.58 -6211.21 -7261.43 -2635.71 -2692.17 -5047.05 -5492.62 -4602.82 -4627.05 -4104.11 -4868.42 -6864.33 -7927.56 -1842.60 -49.04 -266.10 -292.98 158.94 134.66 -601.08 -624.45 -290.57 -314.84 -151.58 -174.96 80.42 53.43 -603.61 -629.77 -324.14 -351.12 -199.05 -225.22 -46.15 -43.32 419.06 435.83 -492.08 -502.82 -140.19 -143.94 67.17 76.95 364.83 380.06 -455.20 -464.72 -138.50 -141.73 48.13 57.06 -54.80 -75.76 474.97 481.46 -561.43 -605.43 -202.15 -228.53 115.70 -82.16 -177.46 -96.30 -153.18 -65.51 -146.11 -89.08 -142.08 -49.07 -157.20 -105.53 -177.86 -83.79 -171.49 -105.00 -167.87 -68.99 -181.48 -119.80 -70.52 -42.24 -69.71 -22.81 -42.20 -46.90 -38.38 -3.55 -73.53 -66.16 -81.44 -30.67 -56.69 -52.34 -53.24 -13.33 -84.88 -69.68 -127.24 -37.36 -115.55 -17.76 -101.20 -44.53 -108.08 2.31 -108.66 -91.15 128.72 -70.29 111.77 -49.54 105.97 -62.26 108.65 -34.29 109.08 -77.51 129.34 -63.13 124.12 -74.57 126.54 -49.41 126.93 -88.30 64.50 -58.19 57.74 -38.51 45.62 -59.00 46.09 -18.02 57.28 -79.50 68.68 -48.02 57.77 -66.46 58.18 -29.58 68.26 -84.91 114.85 -58.04 103.65 -36.40 91.86 -61.71 106.19 -12.96 89.32 -481.63 534.34 368.43 1027.85 1138.18 -113.73 -487.88 632.08 421.76 282.05 228.54 1040.33 1095.83 12.91 -367.63 684.13 451.05 369.10 277.15 624.84 -401.36 953.29 1179.76 110.69 -1863.32 613.13 -498.46 450.84 -185.10 994.73 973.99 236.38 -1764.78 688.59 -536.41 542.52 -254.39 560.52 -364.86 1307.66 1854.16 -353.69 -2476.19 704.19 -420.49 249.78 Trang 341 Báo cáo Thiết kế cơng trình L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET Chương 8: Phụ Lục P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 SVTH : Nguyễn Toại Danh COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1567.92 -5202.12 -5309.51 -4753.27 -5526.74 -7237.47 -8279.97 -2717.92 -2556.29 -5581.65 -5966.99 -4808.36 -4788.00 -4829.17 -5532.33 -7978.57 -8787.99 -1658.96 -1532.34 -5496.00 -5551.36 -5514.73 -6221.26 -8349.19 -9151.35 -2661.54 -2621.27 104.56 412.73 414.72 -520.02 -563.48 -196.68 -224.27 89.39 75.51 30.74 -83.64 486.35 387.82 -431.84 -525.67 -50.62 -162.37 105.13 24.52 443.57 328.90 -382.79 -493.23 -39.70 -166.27 100.48 1.94 -64.60 -131.81 -24.69 -118.89 -48.79 -125.09 -6.63 -125.61 -66.85 -142.04 26.26 -144.59 38.73 -97.39 6.86 -138.17 65.17 -103.81 -19.58 -161.18 40.25 -118.69 11.57 -155.40 64.05 -124.47 -12.23 -85.15 118.44 -45.76 107.84 -68.53 120.73 -24.66 105.55 -89.63 117.35 9.28 109.42 18.04 90.32 -1.97 118.61 52.63 81.12 -36.56 124.19 18.16 107.00 0.15 132.47 49.29 98.73 -30.98 -201.55 1299.77 1589.18 -195.44 -2308.13 756.65 -458.00 347.68 -260.95 509.14 -102.88 1969.87 2629.32 -1103.31 -2808.77 710.40 33.52 156.16 -212.97 1884.48 2345.57 -881.38 -2548.70 750.96 9.36 252.15 -212.49 Trang 342 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh NỘI LỰC TÍNH MĨNG LÕI THANG Story CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU CHUONG CU SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG SAN THUONG L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 Chương 8: Phụ Lục Pier PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL Load COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 Loc Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top P -189.13 -1014.16 -101.16 -978.10 -227.79 -978.10 -162.91 -978.10 -166.04 -978.10 -129.68 -1010.56 -243.65 -1010.56 -185.26 -1010.56 -188.07 -1010.56 -2920.06 -3913.22 -2408.19 -3449.37 -2536.94 -3451.30 -2485.43 -3472.15 -2459.70 -3428.51 -2817.38 -3866.07 -2933.25 -3867.80 -2886.89 -3886.57 -2863.74 -3847.30 -6546.12 -7579.22 -5546.05 -6626.54 -5720.44 -6631.07 -5675.22 V2 2.52 0.00 -39.64 4.27 43.87 -4.27 1.57 0.00 2.67 0.00 -35.10 3.84 40.06 -3.84 1.99 0.00 2.98 0.00 -37.53 -63.22 -12.58 -42.89 -19.64 -41.11 20.71 -39.55 -52.93 -44.46 -32.21 -61.90 -38.57 -60.29 -2.25 -58.89 -68.53 -63.31 -40.65 -78.93 -26.80 -64.78 -33.64 -63.14 264.40 V3 -2.37 0.00 2.55 0.00 -5.01 0.00 12.83 11.49 -15.29 -11.49 1.15 0.00 -5.65 0.00 10.40 10.34 -14.91 -10.34 -23.28 -21.85 -14.25 -60.71 -21.81 27.39 -16.04 -15.53 -20.02 -17.78 -19.36 -60.97 -26.16 18.32 -20.97 -20.32 -24.55 -22.34 -22.93 -23.10 -177.55 -279.65 137.62 241.63 -17.20 M2 0.98 6.10 -3.39 5.73 4.86 5.73 2.51 47.09 -1.05 -35.64 -2.76 6.06 4.66 6.06 2.55 43.29 -0.65 -31.16 -82.34 -86.33 322.96 91.44 -462.25 -214.19 -70.07 -55.49 -69.22 -67.27 272.27 53.70 -434.42 -221.36 -81.46 -78.53 -80.69 -89.13 -256.97 -202.20 528.90 -408.71 -961.74 80.33 -214.25 M3 29.49 -2.00 11.48 11.57 38.11 -19.16 24.76 -3.80 24.82 -3.79 17.04 11.65 41.01 -16.00 28.99 -2.18 29.05 -2.18 259.18 126.89 233.11 193.41 283.01 198.65 -227.76 -268.88 743.88 660.94 236.61 131.44 281.52 136.16 -178.17 -284.62 696.30 552.22 -380.41 -497.44 -340.23 -398.49 -272.31 -389.28 -1489.13 Trang 343 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom L11 PVL COMB1 Top L11 PVL COMB1 Bottom L11 L11 L11 L11 L11 L11 L11 L11 L11 PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL PVL COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top L11 PVL COMB6 Bottom L11 PVL COMB7 Top L11 PVL COMB7 Bottom L11 PVL COMB8 Top L11 PVL COMB8 Bottom L11 PVL COMB9 Top L11 PVL COMB9 Bottom L10 PVL COMB1 Top L10 PVL COMB1 Bottom L10 PVL COMB2 Top L10 PVL COMB2 Bottom L10 PVL COMB3 Top L10 PVL COMB3 Bottom L10 PVL COMB4 Top Chương 8: Phụ Lục -6684.57 -5591.27 -6573.03 -6376.36 -7482.14 -6533.30 -7486.21 -6492.61 -7534.37 -6417.05 -7433.98 10008.60 11226.73 -8556.83 -9801.46 -8743.53 -9809.09 -8734.22 -9910.66 -8566.14 -9699.88 -9788.75 11081.15 -9956.78 11088.02 -9948.39 11179.44 -9797.13 10989.73 13453.80 14860.29 11551.01 12968.82 11761.20 12979.89 11788.83 208.88 -324.85 -336.81 -36.52 -78.18 -42.68 -76.70 225.56 168.12 -304.77 -323.00 -18.06 -22.73 -19.95 -164.46 -257.27 119.19 211.89 -20.15 -21.84 -25.12 -23.54 -152.88 -218.60 -175.50 417.88 -418.46 -923.70 21.67 -250.95 -188.22 -254.87 -208.57 -683.45 876.59 -104.32 -403.56 -491.23 -342.43 -482.94 -1437.57 -747.69 691.58 -226.48 -34.13 -19.26 -473.54 -1362.01 -71.96 -22.16 -318.16 -1349.92 -19.34 -56.75 -23.33 -53.72 309.17 283.42 -351.85 -393.89 -31.05 -241.01 -356.63 208.44 321.38 -12.53 -15.84 -20.04 -19.42 -221.22 106.84 -1060.50 -919.06 530.07 -400.92 -245.67 -411.29 -284.76 -5.14 -1246.23 -1190.10 -1182.52 -1173.14 -2405.17 -1277.11 -23.57 -1086.13 -1375.92 -71.65 -326.81 -1028.63 -1340.72 -34.64 183.29 -928.45 -1318.57 -68.92 283.40 402.89 -1325.46 264.61 -15.58 -462.13 -2418.97 234.50 -20.09 -295.28 -1419.03 -330.31 -22.34 -471.46 -275.53 -375.08 -23.32 -330.46 -1247.15 -20.40 -16.26 -690.90 -2406.84 -61.81 -21.89 -434.22 -2254.90 -9.35 -443.51 -537.36 -2208.08 -49.11 -574.74 -2380.39 -2034.11 -11.69 415.79 -652.62 -2135.78 -46.20 539.58 1646.42 -2010.36 554.29 -10.24 -587.25 -3253.26 Trang 344 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L10 PVL COMB4 Bottom L10 PVL COMB5 Top L10 PVL COMB5 Bottom L10 PVL COMB6 Top L10 PVL COMB6 Bottom L10 PVL COMB7 Top L10 PVL COMB7 Bottom L10 PVL COMB8 Top L10 PVL COMB8 Bottom L10 PVL COMB9 Top L10 PVL COMB9 Bottom L9 PVL COMB1 Top L9 PVL COMB1 Bottom L9 PVL COMB2 Top L9 PVL COMB2 Bottom L9 PVL COMB3 Top L9 PVL COMB3 Bottom L9 PVL COMB4 Top L9 PVL COMB4 Bottom L9 PVL COMB5 Top L9 PVL COMB5 Bottom L9 PVL COMB6 Top L9 PVL COMB6 Bottom L9 PVL COMB7 Top L9 PVL COMB7 Bottom L9 PVL COMB8 Top L9 PVL COMB8 Bottom Chương 8: Phụ Lục 13136.90 11523.38 12811.81 13179.45 14666.71 13368.61 14676.68 13393.49 14817.98 13154.57 14525.40 16870.79 18466.75 14525.30 16111.32 14746.51 16126.02 14814.68 16338.52 14457.13 15898.82 16547.75 18225.33 16746.84 18238.56 16808.20 18429.81 568.36 -16.00 -339.98 -1098.76 -575.33 -17.48 -602.73 -1090.60 -663.68 -19.16 -393.99 -2945.72 -18.36 -402.70 -629.44 -2415.88 -61.70 -522.91 -2239.56 -2242.33 -20.47 370.66 -733.18 -2350.82 -59.09 479.98 1384.56 -2220.95 488.91 -12.77 -674.34 -3356.55 494.02 -20.04 -403.19 -1400.51 -527.74 -19.28 -688.28 -1410.15 -614.81 -22.88 -451.81 -3062.77 -34.55 -13.61 -905.43 -3348.86 -76.42 -21.95 -548.97 -3140.41 -21.98 -598.99 -1912.33 -3082.43 -61.48 -746.81 -4246.56 -2857.85 -22.14 576.03 347.89 -3002.60 -58.46 711.66 3311.78 -2827.37 702.61 -7.74 -773.99 -3121.94 772.29 -15.92 -432.70 -196.10 -746.73 -15.22 -790.46 -2963.08 -892.24 -19.22 -502.08 -5489.12 -33.22 -542.16 -1910.21 -3354.15 -76.14 -677.82 -3942.07 -3124.34 -33.37 515.36 123.99 -3282.31 -73.42 634.80 2860.44 -3096.92 618.91 -10.04 -885.70 -3389.72 674.26 -20.03 -509.59 -728.77 Trang 345 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L9 PVL COMB9 Top L9 PVL COMB9 Bottom L8 PVL COMB1 Top L8 PVL COMB1 Bottom L8 PVL COMB2 Top L8 PVL COMB2 Bottom L8 PVL COMB3 Top L8 PVL COMB3 Bottom L8 PVL COMB4 Top L8 PVL COMB4 Bottom L8 PVL COMB5 Top L8 PVL COMB5 Bottom L8 PVL COMB6 Top L8 PVL COMB6 Bottom L8 PVL COMB7 Top L8 PVL COMB7 Bottom L8 PVL COMB8 Top L8 PVL COMB8 Bottom L8 PVL COMB9 Top L8 PVL COMB9 Bottom L7 PVL COMB1 Top L7 PVL COMB1 Bottom L7 PVL COMB2 Top L7 PVL COMB2 Bottom L7 PVL COMB3 Top L7 PVL COMB3 Bottom L7 PVL COMB4 Top Chương 8: Phụ Lục -685.50 -16.77 16486.40 -823.82 -23.00 18034.08 -31.30 -10.78 20254.21 -72.50 -21.89 22039.69 -20.92 -782.02 17471.23 -59.05 -946.19 19223.52 -19.00 763.70 17699.35 -56.18 910.82 19242.04 899.15 -5.56 17807.58 1025.45 -16.23 19510.33 -939.07 -12.77 17363.01 -19.14 18955.22 1140.67 -31.02 -706.20 19884.67 -72.30 -857.12 21750.67 -29.30 684.95 20089.97 -69.72 814.18 21767.34 797.04 -7.38 20187.38 903.74 -20.16 22008.80 -857.36 -13.87 19787.26 -22.78 21509.20 1045.77 -42.26 -8.07 23592.73 -85.19 -22.00 25567.70 -30.20 -847.55 20387.59 -68.89 22298.92 1025.51 -25.90 834.52 20608.55 -65.30 990.50 22321.56 936.05 -2.36 20765.98 -900.52 -3246.74 -572.04 -5492.49 -1117.87 -4267.84 -661.76 -3941.23 -3861.79 -3935.09 -6750.36 -3608.69 1926.79 -3843.74 5617.16 -3572.49 -961.62 -2283.21 -524.93 1597.43 -973.39 -5495.62 -608.27 -8778.62 -3707.69 -4271.11 -6217.63 -3922.46 1502.03 -4188.89 4913.14 -3889.87 -1097.53 -2784.42 -614.74 763.06 -1108.13 -5675.58 -689.75 -8575.39 -1328.19 -5173.36 -773.96 -4781.44 -6455.86 -4776.59 -9477.21 -4388.55 4152.80 -4677.01 8148.43 -4344.88 -1150.76 -692.54 Trang 346 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L7 PVL COMB4 Bottom L7 PVL COMB5 Top L7 PVL COMB5 Bottom L7 PVL COMB6 Top L7 PVL COMB6 Bottom L7 PVL COMB7 Top L7 PVL COMB7 Bottom L7 PVL COMB8 Top L7 PVL COMB8 Bottom L7 PVL COMB9 Top L7 PVL COMB9 Bottom L6 PVL COMB1 Top L6 PVL COMB1 Bottom L6 PVL COMB2 Top L6 PVL COMB2 Bottom L6 PVL COMB3 Top L6 PVL COMB3 Bottom L6 PVL COMB4 Top L6 PVL COMB4 Bottom L6 PVL COMB5 Top L6 PVL COMB5 Bottom L6 PVL COMB6 Top L6 PVL COMB6 Bottom L6 PVL COMB7 Top L6 PVL COMB7 Bottom L6 PVL COMB8 Top L6 PVL COMB8 Bottom Chương 8: Phụ Lục 22650.75 20230.16 21969.74 23183.83 25231.76 23382.70 25252.14 23524.38 25548.40 23042.14 24935.50 26909.67 29071.80 23285.86 25354.07 23499.21 25380.96 23705.49 25772.07 23079.59 24962.96 26461.95 28689.27 26653.96 28713.48 26839.61 29065.48 1095.83 -15.58 -614.27 3565.84 -992.15 -10.67 -1152.30 -8761.05 1230.02 -19.43 -714.50 12299.28 -42.77 -764.85 -6084.42 -5173.51 -85.00 -928.76 -8694.54 -4759.62 -38.90 749.01 3463.38 -5083.89 -81.77 885.65 7168.53 -4720.32 826.86 -4.18 -1309.83 -1497.87 963.25 -19.82 -717.90 2399.33 -908.53 -11.65 -1311.21 -8759.53 1130.01 -23.28 -808.11 11879.28 -46.87 -5.79 -1537.58 -6103.96 -88.51 -22.40 -887.38 -5618.18 -36.42 -72.85 -9312.15 1020.29 1209.88 12801.01 -5637.87 -5168.11 -30.08 1010.94 6644.58 -5522.81 -69.61 1173.83 11273.47 -5118.51 1132.24 -0.69 -1339.87 1128.02 1339.19 -16.35 -706.14 6344.19 -8.66 -1327.69 -19.70 -821.40 -48.36 -919.73 -8697.73 -6103.37 -88.24 1094.63 11708.54 -5593.01 -42.66 908.37 5663.33 -5999.82 -85.32 1050.71 9958.50 -5548.37 1003.43 -2.10 -1522.68 -14.07 1182.60 -20.45 -823.15 4768.06 1198.74 1481.65 12288.70 16630.80 Trang 347 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L6 PVL COMB9 Top L6 PVL COMB9 Bottom L5 PVL COMB1 Top L5 PVL COMB1 Bottom L5 PVL COMB2 Top L5 PVL COMB2 Bottom L5 PVL COMB3 Top L5 PVL COMB3 Bottom L5 PVL COMB4 Top L5 PVL COMB4 Bottom L5 PVL COMB5 Top L5 PVL COMB5 Bottom L5 PVL COMB6 Top L5 PVL COMB6 Bottom L5 PVL COMB7 Top L5 PVL COMB7 Bottom L5 PVL COMB8 Top L5 PVL COMB8 Bottom L5 PVL COMB9 Top L5 PVL COMB9 Bottom L4 PVL COMB1 Top L4 PVL COMB1 Bottom L4 PVL COMB2 Top L4 PVL COMB2 Bottom L4 PVL COMB3 Top L4 PVL COMB3 Bottom L4 PVL COMB4 Top Chương 8: Phụ Lục 26276.30 28337.27 30200.13 32549.34 26168.62 28385.10 26357.27 28416.23 26615.83 28866.93 25910.06 27934.40 29721.52 32120.46 29891.31 32148.48 30124.01 32554.11 29488.82 31714.83 33456.32 35996.10 29025.48 31388.46 29179.79 31423.69 29489.75 1094.45 1356.15 12089.12 15909.44 -9.26 -1511.72 -23.47 -926.88 -65.70 -3.46 -1747.21 -6995.73 -104.41 -22.71 -1001.25 -6456.14 -53.97 -86.64 1154.01 12816.10 1351.04 16599.79 -6464.74 -5946.12 -44.93 1148.77 9782.57 -6339.14 -83.41 1314.45 14872.88 -5890.84 1243.20 1.43 -1532.22 3817.52 1507.75 -16.61 -798.40 9760.59 -6.66 -1501.31 -19.98 -928.51 1342.10 1677.79 -68.14 -103.92 1039.62 11893.57 1221.74 15150.17 16621.40 21597.55 -6992.87 -6427.26 -60.01 1032.88 8445.24 -6879.83 -101.01 1177.20 13175.23 -6377.50 1099.31 0.27 -1738.08 2261.16 1331.02 -20.75 -928.92 7708.78 -7.01 -1710.26 -23.79 -1046.02 -78.43 -3.13 -1959.77 -7889.61 -111.95 -25.00 -1121.92 -7263.88 1227.46 1535.96 -66.66 -93.58 1308.55 16842.19 1507.42 20939.29 16133.86 20513.54 -7291.06 -6696.39 -54.99 1303.76 13437.91 -7153.81 -90.27 1466.68 19000.75 -6635.17 1377.25 1.62 -1729.71 7143.81 Trang 348 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L4 PVL COMB4 Bottom L4 PVL COMB5 Top L4 PVL COMB5 Bottom L4 PVL COMB6 Top L4 PVL COMB6 Bottom L4 PVL COMB7 Top L4 PVL COMB7 Bottom L4 PVL COMB8 Top L4 PVL COMB8 Bottom L4 PVL COMB9 Top L4 PVL COMB9 Bottom L3 PVL COMB1 Top L3 PVL COMB1 Bottom L3 PVL COMB2 Top L3 PVL COMB2 Bottom L3 PVL COMB3 Top L3 PVL COMB3 Bottom L3 PVL COMB4 Top L3 PVL COMB4 Bottom L3 PVL COMB5 Top L3 PVL COMB5 Bottom L3 PVL COMB6 Top L3 PVL COMB6 Bottom L3 PVL COMB7 Top L3 PVL COMB7 Bottom L3 PVL COMB8 Top L3 PVL COMB8 Bottom Chương 8: Phụ Lục 31930.79 28715.53 30881.36 32951.51 35521.24 33090.39 35552.95 33369.35 36009.34 32672.55 35064.85 36659.40 39406.27 31845.69 34359.54 31946.07 34398.64 32310.88 34958.35 31480.88 33799.83 36137.88 38885.95 36228.22 38921.14 36556.55 39424.88 1700.08 1498.89 1883.93 -81.92 -111.44 -18.73 -897.18 -6.41 -1674.57 -22.00 -1041.37 1178.60 15560.05 1362.88 19079.67 13915.99 21588.68 27247.54 -7884.65 -7231.62 -71.41 1172.48 11692.04 -7761.13 -108.46 1313.81 16866.37 -7176.52 1217.60 0.56 -1958.82 5106.73 1502.86 -23.06 -1041.77 11319.52 -6.68 -1909.19 -26.01 -1171.54 -108.75 5.34 -2190.68 -8772.63 -132.36 -18.56 -1220.44 -8083.92 1370.93 1722.76 -93.99 -111.70 1384.62 21469.26 1577.22 25554.07 20752.51 25727.66 -8104.41 -7456.35 -79.57 1394.88 17662.26 -7959.82 -107.29 1547.97 23443.46 -7385.45 1374.09 9.26 -1945.04 11204.73 1748.43 -12.79 -975.86 18355.47 1.00 -1861.96 -16.47 -1134.75 1547.66 1967.42 -113.05 -132.06 1245.45 19771.14 1424.50 23252.82 27268.96 33197.27 -8763.64 -8049.53 -100.07 1256.10 15447.23 -8633.51 -128.09 1388.17 20844.96 -7985.72 1208.23 9.04 -2199.34 8614.58 1542.06 -16.51 -1132.43 15181.11 Trang 349 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L3 PVL COMB9 Top L3 PVL COMB9 Bottom L2 PVL COMB1 Top L2 PVL COMB1 Bottom L2 PVL COMB2 Top L2 PVL COMB2 Bottom L2 PVL COMB3 Top L2 PVL COMB3 Bottom L2 PVL COMB4 Top L2 PVL COMB4 Bottom L2 PVL COMB5 Top L2 PVL COMB5 Bottom L2 PVL COMB6 Top L2 PVL COMB6 Bottom L2 PVL COMB7 Top L2 PVL COMB7 Bottom L2 PVL COMB8 Top L2 PVL COMB8 Bottom L2 PVL COMB9 Top L2 PVL COMB9 Bottom KT PVL COMB1 Top KT PVL COMB1 Bottom KT PVL COMB2 Top KT PVL COMB2 Bottom KT PVL COMB3 Top KT PVL COMB3 Bottom KT PVL COMB4 Top Chương 8: Phụ Lục 35809.55 38382.22 39133.24 38635.56 34145.95 33990.03 33966.33 33355.38 34441.91 34015.98 33670.37 33329.43 38706.36 38424.87 38544.70 37853.68 38972.72 38448.22 38278.34 37830.33 40668.41 45051.82 35495.65 39191.28 35115.22 39237.06 35701.44 1421.34 1802.20 1.60 -2124.58 -19.82 -1275.43 -99.88 52.52 -2495.39 -84.42 -13.21 -2536.61 -88.21 -76.11 1438.11 26610.71 1529.11 29234.40 26011.73 31216.35 10055.86 10683.02 -9187.50 -9583.77 -48.42 1534.16 22276.03 -9177.85 -31.60 1511.62 24841.86 -9799.47 1423.47 54.22 -2221.76 15137.46 1532.88 -7.80 -2248.82 17222.24 41.83 -2112.91 -9.68 -2143.72 1560.10 1640.58 -114.63 -101.39 33502.81 36605.48 -9972.89 1285.45 24461.62 1381.10 26836.89 10486.82 -78.82 1389.59 19536.45 -9964.20 -61.33 1355.57 21831.74 10680.95 1245.88 57.64 -2511.57 11919.57 1346.69 -11.92 -2549.87 13638.59 46.49 -2413.60 -13.61 -2455.28 -73.67 -17.95 -2574.31 -118.32 -61.66 -1426.28 1439.33 1509.42 -64.30 -96.48 1721.20 28846.04 1816.94 33141.27 31856.66 34806.36 10972.99 -9456.91 -9904.46 -8647.81 -42.37 1693.20 24386.34 -9987.09 -93.82 1713.09 30690.02 -8582.74 1775.59 -12.93 -2294.98 16547.82 Trang 350 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh KT PVL COMB4 Bottom KT PVL COMB5 Top KT PVL COMB5 Bottom KT PVL COMB6 Top KT PVL COMB6 Bottom KT PVL COMB7 Top KT PVL COMB7 Bottom KT PVL COMB8 Top KT PVL COMB8 Bottom KT PVL COMB9 Top KT PVL COMB9 Bottom L1 PVL COMB1 Top L1 PVL COMB1 Bottom L1 PVL COMB2 Top L1 PVL COMB2 Bottom L1 PVL COMB3 Top L1 PVL COMB3 Bottom L1 PVL COMB4 Top L1 PVL COMB4 Bottom L1 PVL COMB5 Top L1 PVL COMB5 Bottom L1 PVL COMB6 Top L1 PVL COMB6 Bottom L1 PVL COMB7 Top L1 PVL COMB7 Bottom L1 PVL COMB8 Top L1 PVL COMB8 Bottom Chương 8: Phụ Lục 39883.41 34909.43 38544.94 40303.30 44447.45 39960.92 44488.65 40488.52 45070.36 39775.70 43865.74 44723.50 48529.46 38986.33 42236.38 38694.93 42284.36 39299.17 42963.55 38382.09 41557.18 44266.34 47880.96 44004.08 47924.14 44547.90 48535.42 2039.95 1882.26 2230.24 -81.51 -117.20 -61.77 -114.81 -54.34 -1145.72 26125.30 36439.37 -49.52 -1305.53 43355.85 1554.03 26494.43 10833.08 -9402.03 1649.21 30130.30 1518.93 21414.71 10907.45 -15.07 -2164.71 1527.83 27317.86 -9343.47 1574.40 -16.59 -2598.49 12973.97 1805.58 -62.86 -1334.30 21893.77 1717.67 2037.59 -187.50 -176.01 -172.70 -149.96 -142.53 -148.66 34714.50 -58.52 -1478.13 40639.26 12.56 -2812.07 11318.87 -12.43 -1512.66 10425.76 1843.46 34754.58 10300.68 -9529.56 1964.64 40237.89 1865.09 29886.01 10251.79 -18.52 -2481.24 1944.22 37631.61 -9463.23 1773.55 14.44 -2522.30 22981.68 2272.70 -8.86 -1218.14 33852.84 7.19 -2346.27 -11.57 -1388.14 2088.78 2571.32 -198.09 -173.92 1656.46 31862.56 1771.20 36532.98 -170.94 1681.23 26313.97 -172.75 1746.78 33549.57 43534.15 52845.62 11236.61 10362.67 11192.61 10302.97 1553.54 15.65 -2853.51 18717.51 2006.47 -10.99 -1415.21 28681.49 Trang 351 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh L1 PVL COMB9 Top L1 PVL COMB9 Bottom TRET PVL COMB1 Top TRET PVL COMB1 Bottom TRET PVL COMB2 Top TRET PVL COMB2 Bottom TRET PVL COMB3 Top TRET PVL COMB3 Bottom TRET PVL COMB4 Top TRET PVL COMB4 Bottom TRET PVL COMB5 Top TRET PVL COMB5 Bottom TRET PVL COMB6 Top TRET PVL COMB6 Bottom TRET PVL COMB7 Top TRET PVL COMB7 Bottom TRET PVL COMB8 Top TRET PVL COMB8 Bottom TRET PVL COMB9 Top TRET PVL COMB9 Bottom Chương 8: Phụ Lục 43722.53 47269.68 48670.72 51888.67 42379.07 45159.21 42216.51 45208.15 42785.23 45906.66 41810.34 44460.69 48106.58 51196.15 47960.28 51240.19 48472.13 51868.86 47594.73 50567.48 1922.56 2353.15 9.13 -2695.08 -13.43 -1568.21 -138.18 26.87 -2946.41 -123.98 -19.88 -1632.83 -117.36 -105.25 1638.68 42304.89 1733.16 45435.13 -114.31 1683.87 37197.38 -104.89 1699.04 42610.80 41146.73 49347.13 12270.21 11203.52 11246.65 10256.94 11053.79 10192.38 1500.89 26.00 -2661.53 30966.28 2032.66 -16.65 -1325.99 39410.57 19.19 -2445.98 -17.47 -1498.34 1732.57 2242.79 -137.32 -122.25 1468.70 38683.16 1564.09 41231.43 -134.58 1521.59 32868.88 -121.93 1524.89 38009.90 53266.71 59859.89 12245.00 11134.68 12071.42 11076.58 1319.11 29.51 -3004.14 25746.64 1801.86 -19.23 -1533.21 33566.07 23.38 -2810.14 -19.97 -1688.32 1591.01 2046.04 50063.06 55777.34 Trang 352 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Nguyễn Toại Danh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong and Nguyễn Đình Cống, Kết cấu bê tơng cốt thép (Phần cấu kiện bản), Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật, 2008 [2] Bộ Xây Dựng, TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, Hà Nội: NXB Xây dựng, 2012 [3] Bộ Xây Dựng, Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam, Cấu tạo bê tông cốt thép, Hà Nội: NXB Xây dựng, 2009 [4] Bộ Xây Dựng, TCXD 205 : 1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội: NXB Xây dựng, 1998 [5] Bộ Xây Dựng, TCXD 2737 : 1995 Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, Hà Nội: NXB Xây dựng, 1995 [6] Vũ Mạnh Hùng, Sổ tay thực hành kết cấu cơng trình, Hà Nơi: NXB Xây dựng, 1999 [7] Nguyễn Đình Cống, Sàn sườn bê tơng tồn khối, Hà Nội: NXB Xây dựng, 2008 [8] Võ Phán and Phan Lưu Minh Phượng, Cơ học đất, Hà Nội: NXB Xây dựng, 2011 [9] Võ Phán and Hồng Thế Thao, Phân tích tính tốn móng cọc, TPHCM: NXB Đại học quốc gia, 2012 [10] Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép tập (các cấu kiện đặc biệt), TP Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc Gia, 2008 [11] Nguyễn Đình Cống, Tính tốn tiết diện cột bê tông cốt thép, Hà Nội: NXB Xây Dựng, 2011 Tài Liệu Tham Khảo Trang 353 ... đất dành cho thổ cư ngày thu hẹp, việc tiết kiệm đất xây dựng khai thác có hiệu diện tích có vấn đề căng thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Các tịa nhà chung cư cao cấp dự án chung cư cho người có thu... tòa nhà chung cư cao tầng giải pháp tối ưu nhất, tiết kiệm khai thác quỷ đất có hiệu so với giải pháp khác diện tích Nhằm mục đích giải u cầu mục đích trên, Cơng trình chung cư cao cấp TESCI thiết... nhập thấp ngày cao trước Đó xu hướng tất yếu xã hội đề cao giá trị người, công sử dụng chung cư khơng gói gọn chổ đơn mà mở rộng thêm dịch vụ phục vụ cư dân sinh sống hộ thuộc chưng cư Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 297 chung cư cao cấp tesci đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 297 chung cư cao cấp tesci đồ án tốt nghiệp đại học