0

Âm nhạc 6 Tiết 15 Ôn Tập

2 2 0
  • Âm nhạc 6 Tiết 15 Ôn Tập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:15

Gv đàn - Luyện thanh Hs luyện thanh B.Hoạt động thực hành Gv điều khiển - Trình bày hoàn chỉnh 2 bài hát kết hợp Hs thực hiện gõ phách, đánh nhịp theo nhạc đệm của Gv hướng dẫn đàn.. - G[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Âm nhạc 6 Tiết 15 Ôn Tập