0

De thi hoc ki 1

4 0 0
  • De thi hoc ki 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:55

Câu 5: Để đưa một vật nặng 1000N trực tiếp lên cao theo phương thẳng đứng, cần dùng một lực ít nhất bằng bao nhiêu: A.. Khối lượng sắt nặng hơn khối lượng nhôm.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 1