0

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

19 4 0
  • PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:19

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn CHÍNH PHỦ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 154/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI Căn Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật phí lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng năm 2014; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định phí bảo vệ mơi trường nước thải Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định đối tượng chịu phí, trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ mơi trường nước thải Điều Đối tượng chịu phí Đối tượng chịu phí bảo vệ mơi trường theo quy định Nghị định nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định Điều Nghị định Nước thải công nghiệp nước thải từ: a) Cơ sở sản xuất, sở chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản; b) Cơ sở sản xuất, sở chế biến: Thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn c) Cơ sở chăn nuôi, giết mổ: Gia súc, gia cầm tập trung; d) Cơ sở nuôi trồng thủy sản; đ) Cơ sở sản xuất thủ công nghiệp làng nghề; e) Cơ sở: Thuộc da, tái chế da; g) Cơ sở: Khai thác, chế biến khoáng sản; h) Cơ sở: Dệt, nhuộm, may mặc; i) Cơ sở sản xuất: Giấy, bột giấy, nhựa, cao su; k) Cơ sở sản xuất: Phân bón, hóa chất, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, đồ gia dụng; l) Cơ sở: Cơ khí, luyện kim, gia cơng kim loại, chế tạo máy phụ tùng; m) Cơ sở sản xuất: Linh kiện, thiết bị điện, điện tử; n) Cơ sở: Sơ chế phế liệu, phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu; o) Nhà máy cấp nước sạch; p) Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp; q) Cơ sở sản xuất khác Nước thải sinh hoạt nước thải từ: a) Hộ gia đình; b) Cơ quan nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ sở sản xuất, sở chế biến thuộc đơn vị vũ trang nhân dân); c) Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phịng tổ chức, cá nhân khơng gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến; d) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn đ) Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; sở đào tạo, nghiên cứu; sở kinh doanh, dịch vụ khác; e) Các tổ chức, cá nhân đối tượng khác có nước thải khơng quy định khoản Điều Điều Cơ quan thu phí Cơ quan thu phí bảo vệ môi trường nước thải gồm: Sở Tài ngun Mơi trường thu phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp Căn vào yêu cầu thu phí địa phương khả quản lý quan tài nguyên môi trường cấp huyện, Sở Tài ngun Mơi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phân cấp cho Phịng Tài ngun Mơi trường cấp huyện thực việc thu phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp địa bàn Đơn vị cung cấp nước thu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt tổ chức, cá nhân sử dụng nước Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng Điều Người nộp phí Tổ chức, cá nhân (bao gồm chủ hộ gia đình) xả nước thải quy định Điều Nghị định người nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải Trường hợp tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trả tiền dịch vụ xử lý nước thải khơng phải nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống nước người nộp phí bảo vệ môi trường nước thải tiếp nhận xả môi trường (trừ trường hợp quy định khoản Điều Nghị định này) Đối với sở sản xuất công nghiệp; sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; hệ thống xử lý nước thải tập trung, quy định khoản Điều Nghị định sử dụng nguồn nước từ đơn vị cung cấp nước cho hoạt động sản xuất, chế biến phải nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp (không phải nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt) Điều Các trường hợp miễn phí Miễn phí bảo vệ mơi trường nước thải trường hợp sau: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Nước xả từ nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn sở sản xuất, chế biến mà không thải môi trường hình thức (chất rắn, chất lỏng, chất khí); Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; Nước thải sinh hoạt tổ chức, cá nhân, hộ gia đình địa bàn Nhà nước thực chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; Nước thải sinh hoạt tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xã thuộc vùng nơng thơn nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; Nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với chất gây ô nhiễm, có đường riêng; Nước mưa tự nhiên chảy tràn (trừ diện tích thuộc khu vực nhà máy hóa chất); Nước thải từ phương tiện đánh bắt thủy, hải sản ngư dân; Nước thải sinh hoạt tập trung đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải mơi trường Chương II MỨC PHÍ, KÊ KHAI, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Điều Mức phí Mức phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt 10% giá bán m3 nước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương Đối với nước thải sinh hoạt thải từ tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình quy định khoản Điều Nghị định này) mức phí xác định theo người sử dụng nước vào số lượng nước sử dụng bình quân người xã, phường, thị trấn nơi khai thác giá bán m3 nước trung bình xã, phường, thị trấn Mức phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp tính sau: F = f + C, đó: a) F số phí phải nộp; TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn b) f mức phí cố định 1.500.000 đồng/năm; c) C phí biến đổi, tính theo: Tổng lượng nước thải ra; hàm lượng thông số ô nhiễm mức thu chất theo Biểu đây: Số TT Thơng số nhiễm tính phí Mức phí (đồng/kg) Nhu cầu xy hóa học (COD) 2.000 Chất rắn lơ lửng (TSS) 2.400 Thủy ngân (Hg) 20.000.000 Chì (Pb) 1.000.000 Arsenic (As) 2.000.000 Cadmium (Cd) 2.000.000 Cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải 20 m3/ngày đêm quy định điều này, khơng áp dụng mức phí biến đổi Điều Xác định số phí phải nộp Đối với nước thải sinh hoạt: Số phí bảo vệ môi trường phải nộp nước thải sinh hoạt xác định sau: Số phí phải nộp Số lượng nước = x (đồng) sử dụng (m3) Giá bán nước (đồng/m3) x Mức thu phí Trong đó: a) Số lượng nước sử dụng xác định theo đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ người nộp phí Trường hợp người nộp phí chưa lắp đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ áp dụng theo định mức khốn lượng nước tiêu thụ loại đối tượng sử dụng nước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định phù hợp với loại đối tượng sử dụng Trường hợp tự khai thác nước số lượng nước sử dụng xác định vào số người theo sổ hộ gia đình (đối với gia đình) bảng chấm cơng, bảng lương, hợp đồng lao động (đối với tổ chức khơng sản xuất, chế biến) lượng nước bình quân theo đầu người xã, phường, thị trấn TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Đối với sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng số lượng nước sử dụng xác định vào quy mô hoạt động kinh doanh, dịch vụ sở tự kê khai thẩm định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn b) Giá bán nước giá bán nước đơn vị cung cấp nước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng c) Mức thu phí quy định khoản Điều Nghị định Đối với nước thải cơng nghiệp: Số phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp xác định sau: a) Số phí cố định phải nộp 1.500.000 đồng/năm; b) Số phí biến đổi (C) theo quy định khoản Điều tính cho chất gây ô nhiễm theo công thức sau: Số phí bảo vệ Tổng Hàm lượng mơi trường Mức thu phí bảo vệ mơi lượng chất gây nước trường nước thải công = nước thải x nhiễm có x 10-3 x thải cơng nghiệp chất gây ô nhiễm thải nước thải nghiệp phải thải môi trường (đồng/kg) (m3) (mg/l) nộp (đồng) - Trường hợp có lượng nước thải trung bình năm tính phí 20 m3/ngày đêm, số phí cố định (f) phải nộp là: 1.500.000 đồng/năm; - Trường hợp có lượng nước thải trung bình năm tính phí từ 20 m3/ngày đêm trở lên, số phí phải nộp hàng q tính theo cơng thức sau: Fq = (f/4) + Cq Trong đó: + Fq số phí phải nộp quý (đồng); + f = 1.500.000 đồng; + Cq số phí biến đổi phải nộp quý c) Xác định lượng nước thải ra: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn - Đối với sở có đồng hồ đo lượng nước thải, lượng nước thải xác định vào số đo đồng hồ; - Đối với sở khơng có đồng hồ đo lượng nước thải lượng nước thải xác định dựa kết đo đạc thực tế quan quản lý nhà nước môi trường tính 80% lượng nước sử dụng thông tin báo cáo đánh giá tác động môi trường theo định kỳ hàng quý Điều Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt: a) Người nộp phí thực nộp phí bảo vệ môi trường nước thải cho đơn vị cung cấp nước đồng thời với việc toán tiền sử dụng nước theo hóa đơn bán hàng hàng tháng b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định thu phí tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng địa bàn c) Đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mở tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt” Kho bạc Nhà nước địa bàn Tùy theo số thu phí bảo vệ mơi trường nước thải nhiều hay mà định kỳ hàng ngày, hàng tuần, nộp số thu phí bảo vệ mơi trường vào tài khoản tạm thu phí Hàng tháng, chậm đến ngày 20 tháng tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp số tiền phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt tài khoản tạm thu vào ngân sách nhà nước theo quy định Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tính tốn số thu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt thu được, lập tờ khai theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định gửi quan thuế địa bàn Đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải mở sổ sách kế tốn theo dõi riêng số tiền thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Tiền thu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt khơng hạch tốn vào doanh thu đơn vị cung cấp nước d) Kho bạc Nhà nước thực hạch tốn số tiền thu phí bảo vệ mơi trường đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nộp vào chương, loại, khoản tương ứng theo quy định hành Mục lục ngân sách nhà nước đ) Hàng năm, thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thực toán với quan thuế việc TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn thu, nộp tiền phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt thu theo chế độ quy định Phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp a) Người nộp phí thực hiện: - Hàng quý, kê khai số phí phải nộp theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định vòng 05 ngày vào đầu tháng quý với tổ chức thu phí theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, bảo đảm tính xác việc kê khai tạo điều kiện cho tổ chức thu phí việc thẩm định số phí sở, kiểm tra định kỳ đột xuất nguồn thải - Nộp đủ hạn số tiền phí phải nộp vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp” Kho bạc Nhà nước theo thông báo Sở Tài nguyên Môi trường, chậm không 10 ngày kể từ có thơng báo số phí phải nộp Sở Tài nguyên Môi trường Đối với sở sản xuất, sở chế biến có tổng lượng nước thải trung bình năm tính phí 20 m3/ngày đêm nộp phí cố định theo quy định khoản Điều Nghị định này, lần cho năm theo thông báo tổ chức thu phí, thời hạn nộp phí khơng muộn ngày 31 tháng - Quyết tốn số phí phải nộp hàng năm với tổ chức thu phí thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm b) Sở Tài nguyên Môi trường Phịng Tài ngun Mơi trường (khi phân cấp) có trách nhiệm: - Phối hợp với quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh phân loại đối tượng nộp phí cố định phí biến đổi; thơng báo đến người nộp phí chậm ngày 10 tháng hàng năm - Thẩm định Tờ khai phí bảo vệ mơi trường Căn để thẩm định số liệu kê khai người nộp phí; kết đo đạc quan quản lý nhà nước môi trường kết kiểm tra, tra gần khơng q 12 tháng tính đến thời điểm khai, nộp phí - Chậm khơng q ngày cuối tháng quý tiếp theo, thơng báo số phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước cho người nộp phí theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định - Mở sổ sách kế tốn để theo dõi riêng tiền phí bảo vệ mơi trường người nộp phí địa bàn, theo dõi quản lý, sử dụng phần tiền phí quy định khoản Điều Nghị định TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn - Hàng quý, chậm không ngày cuối tháng thứ hai quý tiếp theo, tổ chức thu phí tổng hợp số phí bảo vệ mơi trường thu gửi quan thuế, định kỳ đối chiếu với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch - Hàng năm, thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo, tổ chức thu phí thực tốn với quan thuế việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường năm trước theo chế độ quy định - Mở tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp” Kho bạc Nhà nước địa bàn - Định kỳ (chậm không ngày 15 tháng thứ hai quý tiếp theo), tổ chức thu phí phối hợp với Kho bạc Nhà nước (nơi mở tài khoản tạm thu) để thực việc chuyển nộp 75% tổng số tiền phí thu vào ngân sách nhà nước c) Đối với sở sản xuất, dịch vụ thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp Bộ Công an Bộ Quốc phịng, lý an ninh bí mật quốc gia, việc thẩm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường Bộ Công an Bộ Quốc phịng thực thơng báo với Sở Tài ngun Môi trường nơi sở hoạt động theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Điều Quản lý sử dụng phí Đối với nước thải sinh hoạt: a) Để lại 10% tổng số tiền phí bảo vệ mơi trường thu cho đơn vị cung cấp nước 25% cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí Trường hợp số tiền chi phí tổ chức thu thấp tỷ lệ để lại này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định mức tỷ lệ để lại cụ thể phù hợp tối đa không 10% tỷ lệ để lại cho đơn vị cung cấp nước tối đa không 25% tỷ lệ để lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn b) Phần cịn lại sau trừ số tiền phí trích để lại, đơn vị cung cấp nước Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng theo quy định khoản Điều Đối với nước thải công nghiệp: a) Để lại 25% tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí (điều tra, thống kê, rà sốt, phân loại, cập nhật, quản lý đối tượng chịu phí); trang trải chi phí đo đạc, đánh giá, lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải phục vụ cho việc thẩm định tờ khai phí, quản lý phí; kiểm tra định kỳ đột xuất nước thải công nghiệp TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn b) Phần lại (75% tổng số phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp thu được) nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng theo quy định khoản Điều Phần lại, sau trừ số tiền phí trích để lại theo quy định khoản khoản Điều này, đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường địa phương để sử dụng cho việc phịng ngừa, hạn chế, kiểm sốt nhiễm mơi trường nước thải; tổ chức thực giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải Hàng năm, quan thu phí bảo vệ mơi trường nước thải có trách nhiệm thơng tin cơng khai số phí mà người dân, doanh nghiệp nộp năm trước phương tiện thông tin đại chúng như: Báo địa phương, đài phát địa phương, trang thông tin điện tử quan thu phí hình thức phù hợp khác để người dân doanh nghiệp biết Điều 10 Trách nhiệm nghĩa vụ quan địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu cho công tác bảo vệ môi trường theo quy định khoản Điều Nghị định Sở Tài nguyên Môi trường Phịng Tài ngun Mơi trường cấp quận, huyện có trách nhiệm: a) Phối hợp với quan liên quan tiến hành phân loại đối tượng nộp phí cố định phí biến đổi theo quy định khoản Điều Nghị định b) Thẩm định tờ khai phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp, thơng báo số phí phải nộp; tốn số tiền phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp đối tượng nộp phí c) Tổng hợp số liệu phí bảo vệ môi trường nước thải địa phương để báo cáo quan quản lý cấp theo quy định d) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải Cơ quan thuế có trách nhiệm: Kiểm tra, đơn đốc, tốn việc thu, nộp, phí bảo vệ mơi trường nước thải đơn vị cung cấp nước quan tài nguyên môi trường địa phương Sở Tài có trách nhiệm: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Chủ trì, phối hợp với Sở Tài ngun Mơi trường, Cục thuế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt theo quy định khoản Điều Nghị định Đơn vị cung cấp nước địa phương có trách nhiệm: a) Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị liên quan trình tổ chức thu phí b) Tổng hợp số liệu phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt địa phương thông báo cho Sở Tài nguyên Môi trường Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thay Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2013 Chính phủ phí bảo vệ môi trường nước thải Các địa phương triển khai thực thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2014 Chính phủ nước xử lý nước thải khơng thu phí bảo vệ mơi trường nước thải theo quy định Nghị định Điều 12 Tổ chức thực Bộ Tài ngun Mơi trường có trách nhiệm: a) Quy định chi tiết nước tuần hoàn nước mưa tự nhiên chảy tràn quy định khoản khoản Điều Nghị định b) Quy định việc đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải cơng nghiệp để xác định số phí phải nộp theo quy định Nghị định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp quy định cụ thể tỷ lệ để lại theo thẩm quyền quy định khoản Điều Nghị định Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phịng Tổng Bí thư; - Văn phịng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b) Nguyễn Xuân Phúc PHỤ LỤC (Kèm theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 Chính phủ) Mẫu số 01 Tờ khai nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt Mẫu số 02 Tờ khai nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp Mẫu số 03 Thơng báo nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Mẫu số 04 Tờ khai phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp Mẫu số 01 TÊN ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT Tháng …… năm……… Kính gửi: - Cơ quan thuế …………………… - Kho bạc Nhà nước……………… - Tên đơn vị nộp phí: ……………………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… - MST: - Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………… Email: ……………………… - Tài khoản số: ………………………… Tại Ngân hàng: TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Số phí BVMT nước thải sinh hoạt phát sinh tháng: - Số phí thu theo hóa đơn bán nước - Số phí thu trường hợp tự khai thác nước để sử dụng Số tiền phí để lại theo quy định Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước (1 - 2) Số tiền phí tháng trước chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có) Số tiền phí nộp ngân sách nhà nước thừa tháng trước (nếu có) Số tiền phí cịn phải nộp ngân sách nhà nước (3 + - 5) Số tiền phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt phải nộp ngân sách nhà nước (viết chữ): ………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan số liệu kê khai đầy đủ xác./ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn ……., ngày … tháng … năm (Thủ trưởng đơn vị cấp nước UBND xã, phường, thị trấn) (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu số 02 TÊN NGƯỜI NỘP PHÍ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (Chỉ áp dụng sở sản xuất, sở chế biến có lượng nước thải trung bình năm tính phí từ 20 m3/ngày đêm trở lên) Quý …….năm…… Kính gửi: Sở Tài ngun Mơi trường I THÔNG TIN CHUNG - Tên người nộp phí: ……………………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… - MST: - Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………… Email: ……………………… - Tài khoản số: ………………………… Tại Ngân hàng: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn - Lĩnh vực sản xuất, chế biến: …………………………………………………………………… - Lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày (m3): …………………………………………… - Phương pháp xử lý nước thải: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… - Lượng nước thải trung bình năm tính phí (m3/ngày đêm): …………………………… II THƠNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ TÍNH PHÍ Số phí cố định phải nộp kỳ này: f = ………………….………đồng (f = 1.500.000 đồng Tờ khai Quý I; f = đồng Tờ khai quý II, III IV) Số phí biến đổi phải nộp quý: a) Tổng lượng nước thải quý (m3): ……………………………………………………… Căn để kê khai tổng lượng nước thải quý: ………………………………………… b) Hàm lượng chất gây nhiễm nước thải tính phí: Căn để kê khai hàm lượng chất gây ô nhiễm Chất gây ô nhiễm Hàm lượng (mg/l) (ghi rõ tên đơn vị phân tích, thời gian phân tích) c) Số phí biến đổi phải nộp quý: Cq = …………………………… đồng Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước: TT Chỉ tiêu Số phí phát sinh quý Fq = (f/4) + Cq Số phí từ quý trước chưa nộp nộp thiếu (nếu có) TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 Số tiền (đồng) CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Số phí nộp thừa từ q trước (nếu có) Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước (1 + - 3) III SỐ TIỀN PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI PHẢI NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KỲ NÀY LÀ (viết chữ): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tôi cam đoan số liệu kê khai với thực tế hoạt động đơn vị./ Sở Tài nguyên Môi trường nhận Tờ khai ngày ……… (Người nhận ký ghi rõ họ tên) ……… , Ngày … tháng… năm … (Thủ trưởng đơn vị khai, nộp phí) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu số 03 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ……/… THÔNG BÁO NỘP PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP Q …… năm……… (Thơng báo lần ….) - Tên người nộp phí: - Địa chỉ: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Căn Tờ khai phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp quý …….năm …… đơn vị kết thẩm định, Sở Tài ngun Mơi trường thơng báo số tiền phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp đơn vị phải nộp quý sau: TT Giá trị Giá trị sau theo Tờ thẩm định khai Chỉ tiêu Ghi Tổng lượng nước thải quý: (m3) Hàm lượng chất ô nhiễm nước thải: (mg/l) Số phí phát sinh quý này: Fq = (f/4) + Cq (đồng) Số phí từ quý trước chưa nộp nộp thiếu (nếu có): (đồng) Số phí nộp thừa từ q trước (nếu có): (đồng) Số phí phải nộp vào NSNN (3 + - 5): (đồng) Số tiền phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước (viết chữ): …………………………………………………………………… Yêu cầu đơn vị nộp số tiền theo thông báo vào Kho bạc Nhà nước …………………, Tài khoản số: ……………………… Hạn nộp trước ngày …….tháng ……năm ……… …… , ngày … tháng … năm GIÁM ĐỐC (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu số 04 (Cơ quan Bộ Cơng an CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Bộ Quốc phòng ủy quyền thẩm định) - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Quý ………năm……… Kính gửi: - Sở Tài ngun Mơi trường ……………… - (người nộp phí) ……… - Căn Tờ khai nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp quý …… năm …… (Tên người nộp phí - tên sở sản xuất, sở chế biến thuộc Bộ Cơng an/Bộ Quốc phịng) ……………………………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… Bộ Cơng an/Bộ Quốc phịng xác định số tiền phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp (Tên người nộp phí - tên sở sản xuất, sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng) ……………………………………… phải nộp quý sau: TT Chỉ tiêu Tổng lượng nước thải quý: (m3) Hàm lượng chất ô nhiễm nước thải: (mg/l) Số phí phát sinh quý này: Fq = (f/4) + Cq (đồng) TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 Giá trị Giá trị sau theo Tờ thẩm khai định Ghi CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED Phòng 2501, tấng 25, Tháp B, tòa nhà Golden Land, Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Số phí từ quý trước chưa nộp nộp thiếu (nếu có): (đồng) Số phí nộp thừa từ q trước (nếu có): (đồng) Số phí phải nộp vào NSNN (3 + - 5): (đồng) Số tiền phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước (viết chữ): Yêu cầu đơn vị nộp số tiền theo thông báo vào Kho bạc Nhà nước ……………………, Tài khoản số: …………………………………………… Hạn nộp trước ngày … tháng … năm ……… Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường theo dõi việc nộp số phí (Tên sở sản xuất, sở chế biến thuộc Bộ Cơng an/Bộ Quốc phịng) …………………………………… tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định./ ……… , ngày … tháng… năm … Thủ trưởng quan ủy quyền thẩm định (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI