0

De KSCL Giua ky Van 9

1 1 0
  • De KSCL Giua ky Van 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 01:56

Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với tôi đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quên nhau Súng bên súng đầu sát bên đầu[r] (1) PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG THCS THÁI HÒA ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Mơn: NGỮ VĂN ( Thời gian làm bài: 60 phút ) Phần I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi : Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quên nhau Súng bên súng đầu sát bên đầu Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Câu (1,0 điểm) Hãy liệt kê thành ngữ sử dụng đoạn thơ Câu (1,0 điểm) Hãy biện pháp tu từ sử dụng đoạn thơ nêu tác dụng biện pháp tu từ Câu (1,0 điểm) Đoạn thơ thể nội dung ? Phần II LÀM VĂN (7,0 điểm) Phân tích câu thơ sau đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích : Buồn trơng cửa bể chiều hơm, Thuyền thấp thoáng cánh buồm xa xa ? Buồn trôngngọn nước sa, Hoa trôi man mác biết đâu ? Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mây mặt đất màu xanh xanh. Buồn trơng gió mặt duềnh Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. ( Truyện Kiều – Nguyễn Du)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KSCL Giua ky Van 9, De KSCL Giua ky Van 9