0

Bai 18 Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi 1918 1939

13 2 0
  • Bai 18 Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi 1918 1939

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:36

Bài 1:Trong thập niên 20 của thế kỉ XX nước Mỹ phát triển nhất ngành công nghiệp. CN chế tạo ô tô[r] (1)BÀI 18 NƯỚC MỸ TRONG HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (2) Chiến tranh giới thứ nhất 1914-1918 tác động (3)I Nước Mỹ thập niên 20 thế kỉ XX Chiến tranh giới thứ đem đến cho nước Mỹ nhiều lợi nhuận hội phát triển kinh tế Công nghiệp phát triển đặc biệt công nghiệp ô tơ,dầu lửa, thép hình thành trung tâm thương mại, tài chính quốc tế Đất nước phát triển phồn vinh Em quan sát tranh “Bãi ô tô Niu ooc năm 1928” hình 65 hình cơng nhân xây dựng cao ốc Mỹ, cho biết búc tranh phản ánh (4)Ngành sản xuất ô tô tác động đến ngành kinh tế khác? Tác động thúc đẩy phát triển luyện kim, cao su, vật liệu, xăng dầu Tác động Phát triển giao thông, sở hạ tầng Tác động Tạo việc làm cho người (5)N n ề kinh t ế M phát ỹ tri n ể nh nh ng ữ nguyên nhân nào? Th c ự hi n s n ệ ả xuât dây chuy nề Tăng cường đ ộ lao đ ngộ Bóc l t ộ cơng nhân Làm giàu t chi n ế tranh C i ti n ả ế kĩ thu tậ PHÁT TRI N PH N (6)Em quan sat hình 67 sgk trang 94 Em có nh n xét v đ i ậ ề s ng công nhân M ?ố ỹ T i l i có s ạ ự chênh l ch gi a ệ ữ t n l p? ầ - đ i s ng công nhân c c kh , m c sông th pờ ố ự ổ ứ ấ -Người lao đ ng b t s n bóc l t phân bi t ch ng t cộ ị ả ộ ệ ủ ộ Em có nh n xét v s phat tri n không đ u này?ậ ề ự ể ề -S ph n vinh ch đ n v i nhà t b n ch không đ n ự ỉ ế ả ứ ế v i t t c m i ngớ ấ ả ọ ười dân Mỹ (7)Sự chênh lệch giàu nghèo phân biệt chủng tộc gay gắt nước Mỹ làm nảy sinh vấn đề gì? Mâu thuẫn gay gắt lòng nước Mỹ Tháng 5-1921 ĐCS Mỹ thành lập I Nước Mỹ thập niên 20 của kỉ XX 1 Kinh tế - kinh tế phồn thình - trở thành trung tâm thương mại, công nghiệp, tài quốc tế • Ngun nhân - Thu lọi nhuận từ chiến tranh - Cải tiến kĩ thuật, sản xuất dây chuyền - Tăng cường độ lao động - Bóc lột cơng nhân 2, xã hội - Tồn nhiều bất công - Đời sông người lao động khổ cực - Phong trào công nhân phát triển - Tháng 5-1921 DCS Mỹ thành (8)II, Nước Mỹ năm 1929-1939 Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng rong thời gian nào? Chủ yếu ngành nào? Cuối tháng 10/1929 chủ yếu tái chính, cơng nghiệp, nơng nghiêp Hậu khủng hoảng kinh tế đối với nước Mỹ? (9)Hình ảnh cơng nhân Mỹ thất nghiệp, đói khổ, vật vờ Gánh nặng khủng hoảng Mỹ chủ yếu đè lên vai tần lớp nào? - Gánh nặng đè lên (10)II, Nước Mỹ năm 1929-1939 1, khủng hoảng kinh tế 1929-1933 - Cuối tháng 10-1929 nước Mỹ lâm vào khủng hoảng - Hậu quả: + kinh tế, tài bị chấn động + nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan 2 Chính sách Ai người đưa nước Mỹ thoát ra khỏi khủng hoảng? Tổng thống Ph Ru-dơ-ven - Đề sách mói cuối năm (11)Hình 69 Bức tranh đương thời mơ tả sách (Người khổng lồ trượng trưng cho nhà nước” Em quan sát có nhận xét chi tiết tranh? Em có nhận xét sách tổng thống Ru-dơ-ven? - Nhà nước nắm quyền hành - Chính sách Phát huy (12)III Bài tập củng cố Bài 1:Trong thập niên 20 kỉ XX nước Mỹ phát triển ngành cơng nghiệp? (13)Câu 2: Tình hình xã hội Mỹ năm 20 của TK XX? A Nạn phân biệt chủng tộc B Cơng nhân bị bóc lơt, thất nghiệp C Đời sống cơng nhân, người lao động, dân nghèo sóng mức tối thiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18 Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi 1918 1939, Bai 18 Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi 1918 1939