0

Bai 19 Tao giong bang phuong phap gay dot bien va cong nghe te bao

32 0 0
  • Bai 19 Tao giong bang phuong phap gay dot bien va cong nghe te bao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:53

Công nghệ tế bào động vật: a/.Nhân Bản Vô Tính tạo dòng vô tính •Khái niệm: là quá trình tạo ra một một tập hợp các cơ thể giống hệt nhau về mặt di truyền và giống bố hoặc mẹ [r] (1)Thật hay mơ? 670 kg Củ sắn nặng 15 kg 11:52 AM 11:52 AM (2) BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 11:52 AM 11:52 AM (3) I TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN  Khái niệm: gây đột biến tạo giống mới : Là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí , hóa học nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích người 11:52 AM 11:52 AM (4) 1- Quy trình: -Xử lý mẫu vật tác nhân đột biến ( lựa chọn tác nhân, liều lượng và thời gian xử lí thích hợp) -Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn -Tạo dòng chủng ( Cho các thể đột biến sinh sản nhân lên thành dòng thuần chủng)  Đối tượng: vi sinh vật và thực vật 11:52 AM 11:52 AM (5) :Một số thành tựu tạo giống gây đột biến ở Việt nam:  Bằng tác nhân vật li 11:52 AM 11:52 AM (6) * Giống hoa cúc : chiếu xạ (2 vụ/ năm : hè thu và thu đông) 11:52 AM 11:52 AM (7) Bằng tác nhân hóa học ( Chất cônsixin gây đột biến đa bội) - cây dâu tằm ( 3n), dương liễu( 3n), rau muống( 4n) có lá dày, suất cao , cây dâu tằm ( 3n), 11:52 AM 11:52 AM (8) - Dưa hấu (3n) không hạt 11:52 AM 11:52 AM (9) Cà chua không hạt Nho tam3n bộikhông không - Bưởi hạthạt 11:52 AM 11:52 AM (10) - CAM CARA CARA KHÔNG HẠT 11:52 AM 11:52 AM ( HIỆN TRỒNG Ở ĐÀ LẠT) (11) 2n Bình thường 4n Đa bội 11:52 AM 11:52 AM (12) II TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO * Công nghệ tế bào là gÌ? Là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh CN tế bào Thực vật Công Nghệ TB CN tế bào Động vật 11:52 AM 11:52 AM (13) Công nghệ tế bào thực vật: a Nuôi cấy mô 11:52 AM 11:52 AM (14) Phương pháp a Nuôi cấy mô 11:52 AM 11:52 AM Quy trình Nuôi cấy Tb lưỡng bội ống nghiệm thành cây hoàn chỉnh Ưu điểm - Tạo các cây đồng về kiểu gen -Nhân nhanh các giống có kiểu gen quý (15) b Lai tế bào sinh dưỡng: (dung hợp tế bào trần ) Ví dụ: lai tế bào sinh dưỡng cà chua và khoai tây 11:52 AM 11:52 AM (16) TB trần 2n= 24 (2n) Dung hợp trần Nuôi cấy tế bào lai Loại bỏ thành xenlulozo TB lai 72 NST (24+48) 2n= 48 (2n) 11:52 AM 11:52 AM Cây lai tomato, Pomato 72 NST (24+48) (17) phương pháp b Dung hợp tế bào trần Ưu điểm Quy trình B1: Loại bỏ thành xenlulose thành tế bào trần B2: dung hợp Tb  Tế bào lai -tạo cây lai khác loài mang đặc điểm loài -( lai hữu tinh không thể tiến hành) B3: Nuôi Tb lai thành cây lai (thể song nhị bội) TB trần (2n) 2n= 24 Dung hợp trần Nuôi cấy tế bào lai Loại bỏ thành xenlulozo TB lai 72 NST (24+48) 11:52 AM 11:52 (2n)AM 2n= 48 Cây lai tomato, Pomato 72 NST (24+48) (18) 11:52 AM 11:52 AM Cây “ 1” (19) c Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh Hạt phấn (n) B1 B B2 a A b Nuôi Ống nghiệm chọn lọc Dòng TB a (n) Dòng TB A (n) Dòng TB b (n) Lưỡng B3: bội hóa ( consixin) Cây aa (2n) Cây A (n) Lưỡng bội hóa ( consixin) Cây AA (2n) 11:52 AM 11:52 AM (20) Quy trình c Nuôi cấy hạt phấn noãn ( n) B1: hạt phấn (n) noãn nuôi ống nghiệm thành dòng TB (n) B2: Chọn lọc các dòng TB (n) B3: có cách + cách 1: Cho dòng Tb (n) mọc thành cây (n) xử lí hóa chất consixin lưỡng bội hóa thành cây 2n + Cách 2: Dòng Tb (n) xử lí consixin thành cây 2n 11:52 AM 11:52 AM Ưu điểm Cây 2n có kiểu gen đồng hợp , tính trạng chọn lọc ổn định (21) Công nghệ tế bào động vật: a/.Nhân Bản Vô Tính (tạo dòng vô tính) •Khái niệm: là quá trình tạo một tập hợp các thể giống hệt về mặt di truyền và giống bố (hoặc mẹ) ban đầu phương thức sinh sản vô tính 11:52 AM 11:52 AM (22)  Quy trình: B1: -Tách TB tuyến vú cừu (1) (cho nhân ), nuôi phòng thí nghiệm -Tách TB trứng cừu (2) ( cho TB chất) và loại bỏ nhân TB này B2: - Chuyển nhân TB tuyến vú vào TB trứng đã loại nhân B3: - Nuôi cấy ống nghiệm để trứng phát triển thành phôi B4: - Cấy phôi vào tử cung cừu mẹ (3) để nó mang thai và sinh  Kết quả: sinh cừu Doly giống (1)AMcho nhân 11:52 cừu AM 11:52 (23) Ý nghĩa: -Tạo các mô, quan thay thế các mô, quan bị bệnh, bị hỏng người bệnh - Nhân nhanh giống vật nuôi quý hiếm đặc biệt ĐV chuyển gen 11:52 AM 11:52 AM (24) Dolly là cừu cái sinh kỹ thuật nhân vô tính tế bào sinh dưỡng Nó có bà mẹ: mẹ cho nhân ( hệ gen); Mẹ cho tế bào chất; Mẹ mang thai Để Dolly đời, đã có 277 trứng sử để tạo 29 bào thai đó có phát triển và chỉ sống sót đó là Dolly Năm 2003, Dolly chết vì viêm phổi nặng 11:52 AM 11:52 AM 24 (25) Ứng dụng y học Tế bào gốc phôi Nuôi điều kiện khác Các loại tế bào khác 11:52 AM 11:52 AM Tế bào gốc trưởng thành (26) THÀNH TỰU NHÂN BẢN VÔ TÍNH 11:52 AM 11:52 AM (27) Giải Nobel Y học năm 2012 thuộc nhà khoa học người Anh John Gurdon và nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka với công trình nghiên cứu mang tinh đột phá tế bào gốc đưa liệu pháp “tái lập trình hạt nhân”, tức là sử dụng tế bào người trưởng thành phát triển hoàn thiện phòng thi nghiệm để tạo tế bào gốc Khi tế bào gốc này đưa vào thể, nó có thể sản sinh tế bào giúp thay tế bào bị tổn hại bệnh tật gây 11:52 AM 11:52 AM (28) b- Cấy truyền phôi:  Quy trình : Bò cho phôi Tách phôi, phân cắt phôi Sinh hàng loạt các có KG giống Rút ngắn thời nhân giống 11:52 AM 11:52gian AM Cấy phôi cho các bò nhận (29) CỦNG CỐ 11:52 AM 11:52 AM (30) Phương pháp gây đột biến nhân tạo it có hiệu đối tượng sinh vật: A thực vật B vi sinh vật C động vật D nấm 11:52 AM 11:52 AM (31) Vì phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí các tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập các dòng đột biến C Vì vi sinh vật mẫn cảm với tác nhân đột biến D Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian và công sức 11:52 AM 11:52 AM (32) 3: Mục đích việc gây đột biến vật nuôi và cây trồng là: a b c d tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống làm tăng khả sinh sản cá thể làm tăng suất vật nuôi, cây trồng a, b, c 11:52 AM 11:52 AM 32 (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 Tao giong bang phuong phap gay dot bien va cong nghe te bao, Bai 19 Tao giong bang phuong phap gay dot bien va cong nghe te bao