0

Phep tru phan so

5 1 0
  • Phep tru phan so

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:48

+GV chỉ vào các bước giải bài toán và nói như vậy muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.... +Và đây cũng [r] (1)Kế HOẠCH BÀI HỌC Môn: TOÁN Bài: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I.Mục tiêu: -Kiến thức: Giúp HS biết thực phép trừ hai phân số ( cùng mẫu số) -Kĩ năng: Vận dụng thực phép trừ phân số giải toán và làm bài tập -Thái độ: Có ý thức tính toán đúng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Hình vẽ SGK, bảng ghi nhớ -HS: SGK, bảng III Hoạt động dạy: NỘI DUNG CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG GV 1.Ổn định: HOẠT ĐỘNG HS -HS hát 2.Kiểm tra bài củ: + Kiểm tra HS Phép cộng phân số + GV mời 1HS nêu lại quy tắc: Muốn - HS nêu: muốn cộng hai thực phép cộng hai phân cùng phân số cùng mẫu số, ta cộng mẫu số ta làm nào? hai tử số với và giữ +Mời HS nhận xét nguyên mẫu số -GV nhận xét - HS nhận xét +GV mời HS lên bảng làm bài thực phép tính HS còn lại làm bài tập vào nháp -2 HS lên bảng giải bài tập += + =? ; + =? - GV nhận xét ;+= - Hs nhận xét + GV nhận xét chung phần kiểm tra bài cũ +GV giới thiệu : “PHÉP TRỪ 3.Bài mới: Phép trừ PHÂN SỐ” phân số ( cùng mẫu số) +GV đính băng giấy lên bảng và hỏi +Hoạt động 1:Tìm hiểu băng giấy trên chia làm ý nghĩa phép trừ phân phần nhau? số( cùng mẫu số) +Thầy đã tô màu phần băng Mục tiêu: HS biết ý giấy? nghĩa phép trừ phân số +Vậy thì số phần đã tô màu ( cùng mẫu số) bao nhiêu phần băng giấy? - HS lắng nghe - HS đọc lại tựa bài -Băng giấy trên chia thành phần -HS nhận xét -HS: Thầy đã tô màu phần băng giấy - Số phần tô màu băng giấy (2) +Từ băng giấy màu, lấy băng giấy để cắt chữ Hỏi còn lại bao nhiêu -Phần còn lại băng giấy màu là phần băng giấy? +Từ băng giấy màu muốn còn lại băng giấy màu ta phải thực -Ta phải thực phép tính trừ phép tính gì? +GV ghi bảng: 6 Ta phải thực phép tính: +Ta có: +Hoạt động 2:Tìm qui tắc thực phép trừ 6 = 5−3 = phân số( cùng mẫu số) + GV thực bước kế hợp hướng Mục tiêu: Giup HS biết dẫn HS cách thực phép trừ phân số( cùng mẫu số) -HS trả lời là tử số phân số +GV hỏi là gì phân số ? +GV nhận xét +GV hỏi tiếp và là gì phân số - HS trả lời là tử số còn là mẫu phân số - HS nhận xét ? -HS trả lời phân số +GV nhận xét +Vậy phân số 6 và có gì có mẫu số giống giống nhau? - HS nhận xét +GV nhận xét + HS lắng nghe +GV vào các bước giải bài toán và nói muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số phân số thứ cho tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số và -1 HS nêu lại quy tắc (3) +Và đây chính là quy tắc -1HS đọc lại quy tắc phép trừ hai phân số cùng mẫu số +GV đính quy tắc lên bảng mời HS đọc lại +Để khắc sâu thêm kiến thức thì thầy +Hoạt động 3:Thực mời các em chúng ta đến với phần hành luyện tập +Mục tiêu: HS biết cách +Bài tập 1: -HS lắng nghe -HS lắng nghe thực phép trừ hai +Mời HS đọc lại yêu cầu bài toán phân số +GV yêu cầu HS nêu lại quy tắc -2 HS đọc lại quy tắc phép trừ hai phân số cùng mẫu số +GV hướng dẫn lại muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số -HS lắng nghe phân số thứ cho tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số - HS nhận xét +GV cho HS HS lên bảng làm bài tập, HS thực trên bảng +GV nhận xét, sửa bài -HS nêu yêu cầu bài tập +Bài tập 2: -1 HS nêu lại qui tắc: Khi rút +Mời HS nêu yêu cầu bài tập gọn phân số +GV mời HS nêu lại quy tắc rút gọn -HS trả lời không thể rút gọn rút gọn phân số +GV dựa vào ví dụ a bài tập GV hỏi phân số có rút gọn nũa không?vì nữa, vì là phân số tối giản -HS nhận xét -HS trả lời có thể rút gọn +GV hỏi tiếp phân sốà có rút gọn không? vì sao? +Vậy ta rút gọn phân số nào? +GV nhận xét + ho HS làm bài tập nhóm (5 phút) -Ta lấy chia cho và chia chia cho -HS nhận xét -HS thảo luận nhóm đôi làm vào bảng phụ (4) và đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm trình bài lên bảng - HS nhận xét +GV nhận xét nhóm +Để khắc sâu thêm kiến thức thầy cho các em giải bài toán có lời văn -HS nêu yêu cầu bài tập +Bài tập 3: Gọi HS đọc lại đề bài -Số huy chương vàng đoàn + Đề bài cho biết gì? Đồng Tháp giành là - Tổng số huy chương đoàn giành là 19 huy chương -19 huy chương là +Như tổng số huy chương đoàn giành là bao nhiêu? +Vậy thì 19 huy chương là bao nhiêu phần tổng số huy chương đoàn đạt 19 19 tổng số huy chương mà đoàn Đồng Tháp đạt -HS chú ý quan sát lên bảng được? +GV nêu tóm tắt bài toán +Để biết số huy chương đồng và bạc đoàn thể thao Đồng Tháp là bao -HS làm bài tập vào nhiêu? Thầy mời các em làm bài tập vào +Mời HS lên bảng giải bài tâp -HS lắng nghe nhắc lại quy tắc +GV yêu cầu HS nộp bài chấm 5-7 +GV nhận xét 4.Củng cố: +Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc bài học +Trò chơi: AI NHANH AI ĐÚNG (3 phút) - GV chia lớp thành đội: Đội a, đội b và đội trọng tài -2 đội lên tham gia trò chơi - GV phổ biến cách chơi - GV đưa bài toán: - ;5 +GV nhận xét đội chơi và nhắc nhở -HS nhận xét (5) lại cách trình bày viết phân số, 5.Dặn dò: -HS lắng nghe tuyên dương đội thắng +GV nhận xét tiết học +Về nhà các em xem lại bài và chuẩn bị bài sau Duyệt BGH Thạnh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Giáo viên biên soạn Trần Văn Bảy (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phep tru phan so, Phep tru phan so