0

Bai 23 Vung Bac Trung Bo

26 1 0
  • Bai 23 Vung Bac Trung Bo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:30

THẢO LUẬN THEO BÀN Thời gian 3 phút Dãy 1: Phân tích những thuận lợi của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.. Dãy 2: Phân tích những khó khăn củ[r] (1)TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ 6 T R Ư Ờ N G S Ơ N S Ầ M S Ơ N N G H Ệ A N N G Đ È Q U C Ố O Ả N G Đ Ô A B H N Ì G N H U Ế Hàng ngang số 4: Tên số địa danh nhắc tới bài thơ Hàng ngang 3: Quê hương Bác Hồ Hàng Hàng ngang ngang số 1:Cho 6:Đây số 5: biết Nơi là tên công hẹp dãy ngang trình núi kiến trúc nhắc lãnh thổ tới nước nước tata đoạn bài Hàng ngang số 2: Đây là tên bãi tắm tiếng Thanh Hóa tiếng Bà Huyện Thanh Quan thuộc UNESSCO địa phận công tỉnh nào? nhận hátlàsau di đây sản văn hóa giới (2) Trungdu duvà và Trung miềnnúi núiBắc BắcBộ Bộ miền ĐĐBB SSHH DHNTB Tây Tây Nguyên Nguyên ngng ĐôĐôm m NaNa BộBộ ĐB ĐB sông sông CL CL (3) TIẾT 25 - BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ - Gồm tỉnh - S: 51 513 km2 chiếm 16% S nước - Dân số: 10,3 triệu người chiếm 13% dân số nước ( năm 2002) (4) TIẾT 25 - BÀI 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI (5) Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ (6) Trungdu duvà và Trung miềnnúi núiBắc BắcBộ Bộ miền ĐĐBB SSHH DHNTB Tây Tây Nguyên Nguyên ngng ĐôĐôm m NaNa BộBộ ĐB ĐB sông sông CL CL (7) Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (8) Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ (9) mm C mm Lược đồ khí hậu Việt Nam Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Quảng Bình (10) Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ (11) 39 61 Biểu đồ tỉ lệ đất lâm nghiệp có rừng phân theo phía bắc và phía nam Hoành Sơn (12) THẢO LUẬN THEO BÀN Thời gian phút Dãy 1: Phân tích thuận lợi điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội Dãy 2: Phân tích khó khăn điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội (13) Địa hình (14) Khí hậu (15) Thủy điện Bản Vẽ trên sông Cả (16) Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản (17) Bãi biển Lăng Cô Nuôi cá Cảng Cửa Lò Đánh bắt thủy sản (18) Bão Lũ lụt Hạn hán Cát lấn (19) Một số biện pháp hạn chế thiên tai Rừng ngập mặn Công trình thủy lợi Rừng chắn cát Hồ chứa nước (20) Bảng 23.1 Một số khác biệt cư trú và hoạt động kinh tế Bắc Trung Bộ Các dân tộc Hoạt động kinh tế Đồng Chủ yếu là ven biển người Kinh phía đông Sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ Miền núi, gò đồi phía tây Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn Chủ yếu là các dân tộc: Thái, Mường, Tày, Mông, Bru – Vân Kiều… (21) Một số tiêu phát triển dân cư xã hội Bắc Trung Bộ (1999) Tiêu chí Đơn vị tính Bắc Trung Bộ Cả nước Mật độ dân số Người/km2 195 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số % 1,5 1,4 Tỉ lệ hộ nghèo % 19,3 13,3 Thu nhập bình quân đầu người /tháng Nghìn đồng 212,4 295,0 Tỉ lệ người lớn biết chữ % 91,3 90,3 Tuổi thọ trung bình Năm 70,2 70,9 Tỉ lệ dân số thành thị % 12,4 23,6 (22) Ngôi nhà Bác Hồ Nghĩa trang Trường Sơn Cố đô Huế Địa đạo Vịnh Mốc (23) HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ Bài 1: Điền tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ, tên các tỉnh vùng theo các STT trên lược đồ? Trung du I và miền núi Bắc Đồng II Hồng sông Thanh Hoá, Nghệ An Hà3 Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế III Duyên hải Nam Trung Bộ (24) Bài 2/ Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp để câu sau đúng a/ Bắc trung là dải đất………………., kéo dài hẹp ngang Bạch Mã Tam Điệp từ dãy …………… đến dãy …………… b/ Bắc trung là cầu nối các lãnh và thổ phía bắc phía nam vùng nước ta ……………….của đất nước, ……………………với Lào (25) Bài : Chọn ý em cho là đúng Các biện pháp cần thực và chăm sóc thường xuyên để phòng chống thiên tai vùng Bắc trung bộ: a Củng cố nhà cửa cầu đường để phòng chống lụt bão b Xây kè chắn sóng để chống lấn đất, triều cường và nước mặn xâm nhập c Bảo vệ rừng đầu nguồn trồng rừng phòng hộ ven biển để phòng chống lũ lụt; xây hồ chứa nước phòng chống khô hạn, chống cháy rừng và cháy khu dân cư d Tất các biện pháp trên (26) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm câu hỏi và bài tập đồ Sưu tầm tư liệu và viết tóm tắt, giới thiệu vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thành phố Huế (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 Vung Bac Trung Bo, Bai 23 Vung Bac Trung Bo