0

hop to lan 120162017

14 0 0
  • hop to lan 120162017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:54

2.7 kế hoạch phụ đạo HS yếu kém: - Gv tiến hành phụ đạo cho hs yếu kém ngay trong từng tiết dạy, hoặc sắp xếp phụ đạo trái buổi, theo dõi ý thức học tập và sự tiến bộ của các em qua các [r] (1)NỘI DUNG HỌP TỔ CHUYÊN MÔN (Lần:1 ) Thời gian: 8/9/2016 Địa điểm: phòng học Thành phần: Gv tổ Toán Chủ trì: đc Trúc Linh A Đánh giá công tác * Những mặt làm được: Nề nếp kỉ cương-quy cheá chuyeân moân - Gv hoàn thành công tác phổ cập đầu năm: điều tra, cập nhật danh sách - Gvcn nhận lớp hướng dẫn hs lao động đầu năm theo quy định - Thực giảng dạy tuần CM thứ theo PPCT đúng kế hoạch năm học - Thực nghiêm túc ngày công, đảm bảo giấc lên lớp - GVCN có mặt 15’ đầu nghiêm túc - Tham dự lễ khai giảng đầy đủ, đồng phục nghiêm túc Thực chương trình: - GVBM báo cáo việc thực chương trình B Triển khai công tác: Thực chương trình: - Gv dạy theo PPCT - Thực chương trình HKI (29/08/2016) - Lên lớp theo thời khoá biểu Thực nề nếp - kỉ cương - quy chế chuyên môn: - Cơ cấu tổ chức: + Phân công thư kí tổ: Nguyễn Thị Hoa Nhiệm vụ: Ghi biên và tổng hợp số liệu báo cáo theo phân công tổ trưởng - Nề nếp, tác phong: - Cần thực nghiêm túc ngày công, tác phong lên lớp khẩn trương Đồng phục đúng quy định Đảm bảo chế độ hội họp - GVCN chú ý theo dõi và báo cáo các thông tin, số liệu chính xác trường theo yêu cầu Bám sát nề nếp lớp chủ nhiệm, thường xuyên có mặt 15 phút đầu để củng cố, trì nề nếp hs; phối hợp với TPT tổ chức cho hs lao động theo đúng phân công khu vực; nhắc nhở hs mang dụng cụ tham gia lao động - Nhắc nhở hs bảo quản công và giữ gìn vệ sinh chung, không viết vẽ bậy lên tường, thực nề nếp nghiêm túc - Quy định chuyên môn: - Quy định chuyên môn: thực soạn giảng theo quy định năm học năm 2015-2016 Chú ý kế hoạch bài học cần bổ sung PPCT, Kế hoạch giảm tải - Tiếp tục thực kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 58/BGD + Thực cột điểm theo biên thống + Quy định dự giờ, thao giảng: tối thiểu HKI:6 tiết, HKII: tiết Tuy nhiên phải dự đủ tiết dự chuyên đề, dự HGVT (nếu gv không có tiết dạy chính khóa.) Mỗi gv dạy thao giảng ít tiết /HK + Quy định kiểm tra HSSS: * Tổ KT: Định kỳ lần/ HK, đột xuất cần thiết (2) * PHT KT: Định kỳ lần/ HK, đột xuất cần thiết - Gv lên lịch báo giảng hàng tuần đúng thời gian quy định - Kế hoạch lớp hai buổi thực sau khai giảng gồm: 6A1, 6A2, 6A3, 7A1,7A2, 8A1, 8A3 GVBM giảng dạy các lớp trên xây dựng kế hoạch năm theo mẫu nộp PHT ngày 9/9/2016 - Gv nộp hồ sơ dăng kí dạy thêm nhà trường gồm: Đơn xin dạy thêm, kế hoạch dạy thêm, đơn đăng kí học thêm Thời gian nộp: 9/9/2016 Gv lưu ý không dạy thêm các đối tượng tham gia học lớp hai buổi - Gv nộp báo cáo các số liệu hàng tháng ( theo mẫu) cho TT vào ngày 25 hàng tháng TT tổng hợp nộp BGH ngày 28 hàng tháng - Thống chương trình dạy tự chọn toán 8: Hằng, Bích, Hòa - Đăng ký thi đua năm học 2016-2017: Gv đăng kí chất lượng đầu năm, chú ý chất lượng đăng kí phù hợp lực thực tế hs đồng thời vào chất lượng năm học 20152016 để lựa chọn tiêu đăng kí cho phù hợp Không đăng ký tiêu thấp mặt chung đại trà (Bình quân khối 6,7,8 năm học 2015-2016) - Triển khai các tiêu chuẩn thi đua: + Chiến sĩ thi đua Tỉnh: Phải đạt năm liền CSTĐCS 2014-2015; 2015-2016 + Chiến sĩ thi đua sở: đạt từ LĐTT năm học: 2015-2016 - GV đăng ký thi đua đầu năm: + Thống tiêu phấn đấu năm học 2016-2017: Toàn trường 85,5% + Đăng ký các tiêu chất lượng: HKI, HKII, CN Trong đó: K6: %; K7: %; K8: %; K9: % - CSTĐ đăng ký tên đề tài Thanh kiểm tra chuyên môn: - Lên kế hoạch dự hội giảng vòng trường từ tuần ngày 12/9/2016 đến tuần Tổng kết hội giảng vòng trường ngày 29/9/ 2016 ( thứ năm) - Kiểm tra và ký duyệt việc thực sổ báo giảng giáo viên hàng tuần vào sáng thứ hai sau tiết chào cờ Chuyên đề - Thực chuyên đề/ năm - Dự kiến thực chuyên đề nghiên cứu bài học tháng 9, 10 học kì I - Thảo luận chọn bài dạy nghiên cứu bài học và phân công giáo viên dạy minh họa Công tác hội giảng: - Đăng ký tham gia hội giảng cấp Huyện, Tỉnh theo tiêu (30% gv tổ tham gia hội giảng.) - Thời gian hội giảng cấp Trường: từ tuần đến hết tuần Gv đăng ký tiết giảng nộp TTCM ngày 8/9/2016 - GV không đăng ký bài đã hội giảng năm học trước Khuyến khích gv sử dụng bảng thông minh để dạy HGVT Công tác bồi dưỡng HSG - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi: Thị Hoa, Thu Hằng - Nộp kế hoạch bồi dưỡng giai đoạn và thời khóa biểu cho BGH ngày 7/9/2016 (3) - Gv dạy chú trọng bám sát cấu trúc đề thi, theo dõi các đề thi học sinh giỏi các năm học vừa qua, lựa chọn nội dung trọng tâm để ôn thi cho hs Công tác phụ đạo hs yếu-kém - Gv thực xây dựng kế hoạch phụ đạo dựa trên chất lượng năm học trước và qua theo dõi mức độ học tập hs trên lớp, lên danh sách hs yếu kém, xây dựng kế hoạch phụ đạo, đăng kí phụ đạo hs lên TB, nộp báo cáo theo mẫu vào ngày 25 hàng tháng cho TT tổng hợp nộp BGH nhà trường Làm và sử dụng đồ dùng dạy học: - Gv lên kế hoạch làm và sử dụng đồ dùng dạy học từ đầu năm - Gv lưu ý giữ vệ sinh tủ đồ dùng văn phòng Công tác khác - Gv thực tập bồi dưỡng thường xuyên gồm phần: 1/ Học chính trị hè 2/ Chuyên môn nghiệp vụ 3/ Nội dung học bồi dưỡng thường xuyên ( học từ ngày tháng năm) - Gv tham gia đọc báo giấy và báo mạng phòng thư viện C Thảo luận chuyên môn: Thảo luận việc thực chuyên đề 1: chọn bài dạy nghiên cứu bài học …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Thảo luận thống mẫu giáo án năm học 2016-2017, thống quy chế điểm theo giai đoạn và kế hoạch giảm tải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ý kiến …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… (4) NỘI DUNG HỌP TỔ CHUYÊN MÔN (Lần:3 ) Thời gian: 13/10/2016 Địa điểm: phòng công nghệ Thành phần: Gv tổ Toán Chủ trì: Đ/c Linh A Đánh giá công tác tháng 9: I Những mặt làm được: 1.1 Nề nếp kỉ cương: - Thực nghiêm túc ngày công - Phân công dạy thay Đ/c Bích nghỉ bệnh kịp thời: tuần TUẦN 4-5 + Thứ (14/9) tiết 2,3,4 lớp 8a3,4; 7a4: Linh + Thứ (26/9) tiết 2,3,4 lớp 8a3,4; 7a4: Hằng, Diệu, Hòa + Thứ (27/9) tiết 1,2,3 lớp 8a3,4; 7a4: Diệu + Thứ (28/9) tiết 1,2,3 lớp 8a3,4; 7a4: Thị Hoa + Thứ (1/10) tiết 2,3,4 lớp 8a3,4; : Thanh Hoa, Thanh Hoa, Hòa TUẦN + Thứ (3/10) tiết 2,3,4 lớp 8a3,4; 7a4: Hằng, Thanh Hoa, Thanh Hoa + Thứ (4/10) tiết 1,2,3 lớp 8a3,4; 7a4: Diệu + Thứ (5/10) tiết 1,2,3 lớp 8a3,4; 7a4: Thị Hoa + Thứ (6/10) tiết 1,2,4 lớp 8a3,4; 7a4: Linh, Linh, Hằng + Thứ (8/10) tiết 2,3,4,5 lớp 8a3,4; : Hòa - Tác phong lên lớp khẩn trương, đồng phục đúng quy định - GVCN tích cực lên lớp 15 phút đầu để ổn định củng cố, trì nề nếp hs - Gv tham dự hội nghị cán công chức đầy đủ, nghiêm túc 1.2 Thực chương trình: - Nguyễn Thị Hoa: Lớp 9A3 trể tiết Đại số; Lớp 6A3 trễ tiết Tin ( Đại hội PHHS) - Huỳnh Thị Diệu: Lớp 7A3,5,6 trể tiết HH - Lê Phước Hòa: Lớp 6A1 + 6A4: Trể tiết hình học; Lớp 6A4 trể tiết tin học - Nguyễn Thị Thu Hằng : Toán : tiết đại ; toán : 1tiết đại , tiết hình - Lê Thanh Hoa : trễ tiết Số học lớp 6A6 (ĐHPHHS) - Gv lên lịch báo giảng kịp thời - Gv nộp báo cáo tháng kịp thời 1.3 Thanh kiểm tra chuyên môn: - TTCM kí duyệt SBG, SKHBM - Gv thực qui chế điểm theo giai đoạn - Tổng số giáo viên đạt hội giảng vòng trường: 7/5 nữ + Số giáo viên có tiết đạt loại giỏi: (Thị Hoa) + Số giáo viên có 01 tiết giỏi, 01 tiết khá: ( Linh, Hằng, Hòa, Diệu, Giang, Thanh Hoa) * Đánh giá chung: - Gv tổ chức tốt lớp học nghiêm túc, bao quát lớp học có chú ý đến đối tượng hs - Gv khai thác triệt để ĐDDH có trường và tự làm: các loại thước, bảng nhóm, dụng cụ minh họa tiết dạy - Chú ý việc hướng dẫn hs sử dụng thành thạo đồ dùng dạy học và dụng cụ học tập (5) - Gv áp dụng nhiều hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực, phù hợp với định hướng ĐMPP như: + Ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế giảng dạy (Bảng thông minh) + Thực các biện pháp đổi sử dụng đồ tư để tổng kết bài học khắc sâu kiến thức cho hs, chiếu các hình ảnh thực tế có liên quan đén bài học từ đó tích hợp giáo dục kĩ sống cho hs + Tổ chức cho hs hoạt động nhóm, tham gia các trò chơi có hiệu quả, tạo không khí sinh động cho học - GV thực tốt khâu tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động và quá trình thảo luận HS - Gv trình bày kiến thức chính xác, khoa học ,thực hợp lý, hiệu việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn phù hợp nội dung bài Chú trọng khâu hướng dẫn học tập cho hs - Hs chủ động, hoạt động tích cực, hăng hái phát biểu xây dụng bài - Hs hoạt động nhóm, tham gia các trò chơi có hiệu quả, tạo không khí sinh động cho học * Tồn tại: - Sổ KHGDBM còn số nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp - Giáo án điện tử vài tiết pont chữ nhỏ, màu nhạt hs xa quan sát chưa rõ dẫn đến không theo kịp bài giảng gv - Vẫn còn tiết gv chưa ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy - Gv thực chưa sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; - Trong tiết học chưa phát kịp thời khó khăn HS và có biện pháp hỗ trợ tích cực - Một số tiết gv chưa thực hợp lý, hiệu việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn Phần hướng dẫn tự học còn ít thời gian - Một số tiết học sinh chưa thực tích cực, chủ động, hợp tác cùng các hoạt động tập thể Còn nhiều học sinh chưa vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ vào các luyện tập, tình cụ thể, thực tiễn sống - Phần hướng dẫn tự học còn ít thời gian 1.4 Công tác bồi dưỡng HSG: - GV tiếp tục bồi dưỡng HSG giai đoạn - Nộp danh sách tham gia thi HS giỏi ngày 10/10/2016 - HS tham thi HS giỏi vòng huyện phải học hết chương trình HKI - Tiếp tục bồi dưỡng HSG thi qua mạng internet 1.5.Phụ đạo HS yếu kém: - Đã hoàn thành kế hoạch phụ đạo HS yếu –kém tổ nộp CM (26/9) Môn Toán 6A4 6A5 8A2 Toán 9A Toán 7A Toán 7A TSHS yếu - TSHS đăng TSHS tham TSHS yếu kém ký lên TB gia phụ đạo có tiến 4 12 0 3 3 Ghi chú Hòa Hòa Hòa Thị Hoa Thị Hoa Thị Hoa (6) Toán 9A Toán 9A Toán 6a2,3,6 32 Linh Linh Thanh Hoa 1.6 Thực ứng dụng CNTT dạy học: Môn/ lớp Toán 6,8 Toán Toán 9,7 Toán Toán 8,9 Tin 6,7 Toán Toán 7,8 Tên GV Hòa Diệu Thị Hoa Linh Hằng Giang Thanh Hoa Bích Số tiết soạn Số tiết dạy 2 3 * Đánh giá chung hiệu tiết dạy: - Gv thực tốt, khai thác hiệu ứng dụng CNTT các tiết dạy - Hình ảnh rõ ràng, sinh động, thu hút chú ý HS => Hiệu tốt 1.7 Thực chuyên đề: - Đã thảo luận chuyên đề nghiên cứu bài học: đ/c Hằng báo cáo ( biên thực hiện) II Những mặt chưa làm được: - GV trể chương trình nghỉ Lễ nhiều ngày - GV thực ghi sổ BG không đúng quy định: Hòa - GV nộp trể sổ kế hoạch môn theo quy định: Giang - KHBM chưa có tiêu sử dụng bảng thông minh; các nội dung, biện pháp ĐMPPKTĐG, BD CMNV nhiều gv thực biện pháp chưa đạt yêu cầu - Giáo viên chưa nhập điểm trên phần mềm vn.edu - Tổ chưa dạy minh họa chuyên đề NCBH, chưa hoàn chỉnh các biên SHCĐ B Triển khai công tác tháng 10: 2.1 Nề nếp kỉ cương: - GV lên lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian vào lớp, xây dựng nề nếp học tập cho hs - GVCN quản lý nề nếp học tập lớp trái buổi, có biện pháp hs nghỉ học cho kịp thời - TTCM kiểm tra ký duyệt LBG đầu tuần 2.2 Thực chương trình – hồ sơ sổ sách: - GV lên kế hoạch dạy bù cho chương trình các lớp - GV cập nhật điểm trên mạng đủ lượng điểm M, 15 phút theo giai đoạn - Hoàn chỉnh sổ KHBM nộp TTCM kiểm tra 15/10/2016 2.3 Hội giảng vòng huyện: - Thời gian HGVH: tuần đến tuần 17 - GV có chuẩn bị tốt cho KHBH, HSSS - Gv tổ dự giờ, thảo luận góp ý, hỗ trợ tốt cho gv tham gia đạt HGVH 2.4 Bồi dưỡng HSG: - Tổ chức kiểm tra học sinh giỏi vòng trường nộp bài KT và kết trường chậm 10/10/2016 ( thứ hai- tuần 7) (7) - Ngày thi HSG vòng huyện: 10/11/2016 trường THCS Thị Trấn, thời gian làm bài 150 phút, riêng môn Toán + casio : 180 phút - Phát động thi giải Toán, Toán - Anh qua mạng internet cấp trường Mỗi GV có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn hs dự thi tự luyện và khuyến khích hs đăng ký dự thi - Lập danh sách hs giỏi lớp buổi khối 7,8 học chương trình nâng cao trước ngày 15/10/2016 2.5 Tham gia các hội thi PGD tổ chức: * Thi sử dụng TBDH: - TTCM hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng TBDH, tổ chức vệ sinh xếp các TBDH cho khoa học, cập nhật các hồ sơ - Gv tổ lên kế hoạch tự làm ĐDDH HKI * Tham gia thi Tiếng hát GV năm 2016 – 2017: Giang 2.6 Thanh kiểm tra CM: - Thanh kiểm tra CM tháng 10: Hằng, Bích, Diệu - Kiểm tra việc cập nhật mạng điểm - Kiểm tra công tác phụ đạo hs yếu kém - Căn vào kế hoạch sử dụng TBDH tổ kiểm tra đột xuất việc sử dụng TBDH lên lớp GV 2.7 kế hoạch phụ đạo HS yếu kém: - Gv tiến hành phụ đạo cho hs yếu kém tiết dạy, xếp phụ đạo trái buổi, theo dõi ý thức học tập và tiến các em qua các bài kiểm tra, báo cáo số liệu hàng tháng nộp tổ trưởng theo đúng mẫu - GV nộp TKB phụ đạo chậm ngày 10/10/2016 ( có) 2.8 Sinh hoạt chuyên đề: - Dạy minh họa chuyên đề NCBH, hoàn chỉnh các biên SHCĐ: 14/10/2016 C Thảo luận chuyên môn: * Thảoluận kế hoạch làm ĐDDH tổ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (8) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… (9) HỌP TỔ CHUYÊN MÔN (Lần 2) Thời gian: lức 10 h 40 ngày 17 /9 / 2015 Địa điểm: Phòng học lớp A3 Thành Phần: GV tổ Chủ trì : đ/c Tâm Vắng:……………………… NỘI DUNG I/Đánh giá công tác : 1/ Những mặt làm 1.1 Công tác tổ chức – thi đua - GV đăng kí chất lượng đầu năm các môn: đạt trung bình trở lên Môn Lý: 93,97%( khối 6: 90,94%; khối 7: 92,92%; khối 8: 95,28%; khối 9: 97,96%) Môn Hóa: 93,97%( khối 8: 95,28%; khối 9: 97,96%) Môn Sinh: 95,67%( khối 6: 91,69%; khối 7: 95,13%; khối 8: 97,38%; khối 9: 100 %) Môn công nghệ:98,40%(khối 6: 96,98%; khối 7:97,34%; khối 8:100%; khối 9: 100%) Môn thể dục: 100% đạt - GV đăng ký thi đua đầu năm: Lao động tiên tiến: 12 (10) - GV tổ phân công chuẩn bị sân lễ khai giảng hoàn thành tốt 1.2 Thực nề nếp - kỉ cương -quy chế chuyên môn: - GV thực nghiêm túc ngày công, tác phong lên lớp khẩn trương - Đồng phục đúng quy định đảm bảo chế độ hội họp - GVCN theo dõi và báo cáo các thông tin, số liệu chính xác trường theo yêu cầu - GV thống qui chế điểm ( có biên kèm theo) - GV nộp hồ sơ đăng kí dạy thêm nhà trường đúng thời gian quy định - GV thống PPCT môn tự chọn : Hóa 9, Lý 1.3 Thanh kiểm tra chuyên môn: - Dự RKN GV: Thắng môn Lý lớp 6A Ưu điểm: + Truyền thụ nội dung kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ + Sử dụng phương pháp đặc thù môn + Học sinh tích cực hoạt động tìm hiểu kiến thức Hạn chế; + Một số bàn chưa làm việc đúng theo nhóm + Phân bố thời gian chưa hợp lí - Kiểm tra đột xuất chuẩn bị GV: GV môn Sinh ( Thúy, Hùng) * Đánh giá: + GV soạn giảng kịp chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ + GV có chuẩn bị ĐDDH + GV có thực sổ điểm cá nhân và cập nhật điểm miệng 1.4 Chuyên đề - Phân công viết và triển khai chuyên đề: cô Thúy 1.5 Công tác hội giảng: (11) - GV đăng ký tham gia hội giảng cấp Trường, cấp Huyện, Tỉnh ( theo mẫu) - GV đăng kí các tiết hội giảng vòng trường đúng qui định 1.5 Công tác bồi dưỡng HSG - GV tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi - GV hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh 1.6 Công tác phụ đạo hs yếu-kém 1.7 Làm và sử dụng đồ dùng dạy học: - GV nộp kế hoạch làm và sử dụng đồ dùng dạy học từ đầu năm đúng qui định 2/ Những mặt chưa làm được: - GV giảng dạy TD chưa nộp kế hoạch sử dụng ĐDDH - Đ/ C Hoàng tham gia dự chào cờ trể - Chưa lên lịch báo giảng kịp thời: Phú, Đạt( tuần 3), Nguyệt chưa ghi tiết PPCT - Báo cáo sai số liệu độ tuổi: Trang , Đạt 3) Hướng khắc phục: - GV nộp kế hoạch sử dụng ĐDDH vào ngày 20/9/2014 - Đề nghị Đ/C Hoàng tham gia dự chào cờ nghiêm túc - GV lên lịch báo giảng kịp thời - Gv báo cáo số liệu chính xác II Triển khai công tác tới: 1) Thực chương trình : - GV thực theo đúng PPCT, lên lịch báo giảng kịp thời, kí sổ đầu bài đúng qui định - Soạn giảng đúng mẩu qui định có lồng ghép các nội dung: hướng nghiệp, giáo dục môi trường, sử dụng tiết kiệm lượng và hiệu …,cập nhật giảm tải đúng qui định 2) Thực nề nếp – kĩ cương- qui chế chuyên môn: - GV giảng dạy lên lớp đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn - Thực tốt các qui định chuyên môn: tiết soạn bài kiểm tra tiết theo mẫu (12) - Thực tốt sổ kế hoạch môn, sổ chủ nhiệm - GV tích cực sử dụng ĐDDH trang cấp và tự làm - GV hoàn thành kế hoạch, nội dung học chính trị hè và mođun nộp ngàg29/9 3) Thanh kiểm tra chuyên môn: - Kiểm tra đột xuất chuẩn bị giáo viên - Thanh tra toàn diện: Đạt 4) Công tác dự : - GV tích cực dự các tiết hội giảng vòng trường 5) Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: GV dạy bồi giỏi cần rèn luyện các kĩ làm bài cho HS, hệ thống kiến thức đã học qua dạng đề tổng hợp Yêu cầu học sinh tập trung cao vào học tập - GV giảng dạy phải có giáo án và ký duyệt sổ đầu bài - Hội khỏe phù huyện Tân Châu năm học 2015-2016 Phân công nhóm thể dục chịu trách nhiệm chính Đ/ C Tâm , Hoàng, Phú làm hồ sơ thi đấu cho học sinh 6) Sinh hoạt chuyên đề: Triển khai chuyên đề: phương pháp“ Sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học ’’ giảng dạy môn : Lý – Hóa – Sinh Góp ý chuyên đề ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Thống chuyên đề (13) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 7) Công tác phụ đạo hs yếu-kém: - GV lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém theo mẫu - Lập danh sách học sinh theo mẫu 8) Ứng dụng CNTT giảng dạy: - GV đầu tư CNTT vào chất lượng bài giảng đạt hiệu cao kết hợp vào các tiết hội giảng vòng trường - GV đăng kí thiết kế bài giảng điện tử ( power point, violet- e learning ) nộp vào ngày 22/9/2015 - Phân công soạn giảng e learning giáo viên sản phẩm: H Tâm, Thắng 9)Tham gia các thi: - Phân công hướng dẫn học sinh dự thi KHKT: Hoàng Ngọc nộp phụ lục ngày 1/10 - Phân công hướng dẫn học sinh dự thi kiến thức liên môn: Thúy - Phân công GV dự thi dạy học tích hợp : Nguyệt - Phân công sản phẩm bàn tay nặn bột: GV giảng dạy môn Sinh( Hùng) III.Thảo luận chuyên môn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (14) (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: hop to lan 120162017, hop to lan 120162017