0

Phat dong thi dua dot 1

2 3 0
  • Phat dong thi dua dot 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:50

4/ Tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đứ[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 13/CV-LN La Ngâu, ngày 04 tháng năm 2016 V/v Phát động thi đua đợt I năm học 2016-2017 Kính gửi: Các ban ngành, tổ khối, đoàn thể nhà trường Thực kế hoạch năm học 2016-2017 Trường Tiểu học La Ngâu; Thực phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2016-2017; Căn yêu cầu, nhiệm vụ học kì I năm học 2016-2017, Hội đồng thi đua nhà trường phát động thi đua đợt I với các nội dung sau: 1/ Nhanh chóng ổn định tổ chức, thành lập và đưa máy tổ chức nhà trường vào hoạt động Triển khai thực chương trình dạy và học theo phân phối chương trình Bộ GD&ĐT ban hành, giảng dạy có chất lượng từ tuần học đầu tiên Cụ thể: - Dạy đầy đủ chương trình Bộ ban hành; Tập trung đổi phương pháp dạy học, Tổ chức có hiệu việc dạy học phân hóa dựa trên nhu cầu, hứng thú, thói quen và lực HS giúp cho tất HS tích cực học tập, đạt chuẩn kiến thức, kĩ bài học, đồng thời phát triển lực học tập HS Đổi công tác đánh giá học sinh - Tham gia tốt việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, học sinh ngồi nhầm lớp Phấn đấu giáo viên tham gia phụ đạo ít buổi /tuần (Kể giáo viên dự khuyết) - Tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (giải pháp hữu ích) áp dụng vào thực tế nhà trường - Tham gia tốt phong trào “Giữ sạch, viết chữ đẹp” - Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoài giờ, trì tốt múa sân trường, trò chơi nhân gian… 2/Tổ chức thành công hội nghị Cán - Công chức, hội nghị Công đoàn, hội nghị phụ huynh, đại hội Liên đội 3/ Đẩy mạnh công tác PCGDTH, huy động 100% trẻ tuổi (sinh năm 2010) vào học lớp và trẻ – 14 tuổi thất học học các chương trình bậc Tiểu học Tổng kết công tác “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” Phấn đấu nâng cao chất lượng PCGDTH 4/ Tích cực thực việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo và không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp”, tiến hành điều tra, khảo sát thực lực, chất lượng để xây lại các tiêu chí (2) phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với thực trạng nhà trường Không chạy theo thành tích “ảo” Xây dựng động tham gia thi đua sáng, lành mạnh nhằm hướng đến mục tiêu là: nâng cao chất lượng giáo dục 5/ Thực tốt vận động “Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, vận động “Mỗi nhà giáo, cán giáo dục giúp đỡ học sinh chưa ngoan” Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác dạy và học Nâng cao chất lượng phong trào Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ sống cho học sinh 6/ Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông, văn hoá giao thông Đặt biệt là chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm dùng xe máy tham gia giao thông trên tất các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm 7/ Thực tốt quy chế dân chủ, đổi công tác quản lí, chấn chỉnh nếp kỉ cương và xây dựng khối đoàn kết, trí cao trường học Tích cực thực công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 8/ Tổ chức phong trào “Trồng cây nhớ Bác” trang trí lớp học, phủ xanh sân trường và thực xanh hoá phòng học Trên đây là nội dung thi đua đợt I, đề nghị các ban ngành, đoàn thể và toàn thể CB,GV,NV, học sinh toàn trường nỗ lực phấn đấu thực các nội dung thi đua đã đề Cuối đợt thi đua, Ban thi đua nhà trường phải làm báo cáo sơ kết thi đua để đánh giá trước hội đồng sư phạm nhà trường Trong quá trình thực có gì vướng mắc phải phản ánh cho Hội đồng thi đua để điều chỉnh kịp thời HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : - Như kính gửi; - Lưu VT Cao Thống Suý (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phat dong thi dua dot 1, Phat dong thi dua dot 1