0

Bai 6 Thuc hanh Cat khau bao tay tre so sinh

6 1 0
  • Bai 6 Thuc hanh Cat khau bao tay tre so sinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:46

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khâu bao tay 10 phút - Thực hiện thao tác mẫu khâu theo thứ tự đường chu vi và khâu viền cổ tay.. - Giới thiệu và thao tác.[r] (1)Tuần Tiết 15 Ngày soạn: 8/10/2016 Ngày dạy: 10/10/2016 Bài 6: THỰC HÀNH CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH ( tt) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết cách cắt vải theo mẫu giấy, biết cách khâu bao tay trẻ sơ sinh Kĩ - Thực thao tác cắt vải theo mẫu giấy và khâu bao tay đúng yêu cầu Thái độ - Có thái độ tích cực, cẩn thận, đảm bảo vệ sinh lớp học và an toàn lao động II CHUẨN BỊ Giáo viên - Mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu, bìa, kim khâu len, len màu, kim chỉ, vải - Mẫu bao tay hoàn chỉnh đôi - Tranh phóng to, cách tạo mẫu giấy, vải, kéo, kim chỉ, dây chun Học sinh - Hai mảnh vải thường, kim khâu, kéo thước, bút chì, giấy bìa III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp: (1’) Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 6A1 6A3 10 6A 11 12 13 6A 14 15 16 6A 17 18 19 6A 20 21 22 6A 23 24 Kiểm tra bài cũ: không Bài mới: * Giới thiệu bài mới: Giờ trước chúng ta đã thiết kế mẫu bao tay cắt giấy Hôm chúng ta thiết kế mẫu bao tay vải và khâu để hoàn thiện bao tay (2) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Chuẩn bị (8’) Nội dung I Chuẩn bị - Gv yêu cầu hs kiểm tra - Hs kiểm tra chéo chuẩn - Một mảnh vải loại mềm chuẩn bị mình và bị mình và bạn vải dệt kim màu sáng bạn hình chữ nhật kích thước 20cm x 26cm mảnh 11cm x 13cm; - Kim, kéo cắt vải, kim, chỉ, mẫu cắt bao tay giấy đã cắt từ trước Hoạt động 2: Nội dung thực hành (10’) II Quy trình thực Cắt vải theo mẫu giấy - Hs suy nghĩ và trả lời theo - Gấp đôi vải là mảnh - Gv yêu cầu hs suy nghĩ và ý tưởng mình liền, úp mặt phải vải nêu ý kiến: rời vào ? Theo em có mẫu cắt giấy rồi, ta làm nào để - Học sinh chú ý lắng nghe, - Đặt mẫu giấy lên vải và cắt mẫu bao tay quan sát giáo viên làm mẫu ghim cố định vải? để nắm cách làm - Dùng bút chì phấn - Gv hướng dẫn hs thao tác - Học sinh nghiên cứu SGK, màu vẽ lên vải theo rìa mẫu cắt vải theo mẫu giấy và quan sát bao tay mẫu trả lời giấy thao tác mẫu - Cắt đúng nét vẽ theo đường phấn mảnh - Cho hs quan sát mẫu bao Gồm bước: khâu vòng vải để khâu bao tay tay đã khâu hoàn thiện và ngoài bao tay; khâu viền quan sát hình 1.17b mép vòng cổ tay và luồn chun Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (20’) - Tổ chức hs thực hành theo - Hs thực hành quản cá nhân lý gv - Nêu yêu cầu thực hành: hs hoàn thành xong - Mỗi hs cần cố gắng hoàn (3) việc cắt bao tay vải và thành công việc giao: tiến hành khâu vòng ngoài cắt mẫu bao tay vải và bao tay tiến hành khâu hoàn thiện bao tay - Quan sát, theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho hs kịp thời - Thực đúng thao tác kĩ thuật - Nhắc nhở hs thực đúng an toàn lao động và vệ - Thực nghiêm túc nội sinh lớp học, tránh xảy quy an toàn lao động và nạn kim chỉ, kéo gây vệ sinh lớp học, không bày giấy vụn, vải vụn hay khâu lớp Củng cố (3’) - Giáo viên nhận xét chung chuẩn bị học sinh, ý thức, tổ chức, kỉ luật, tích cực thực hành học sinh, việc thực an toàn, vệ sinh lao động quá trình thực hành; kết thực hành chung lớp: ưu điểm, nhược điểm và tuyên dương các em làm nhanh, đẹp, cẩn thận, khéo léo Dặn dò (2’) - Giáo viên yêu cầu học sinh nhà tiếp tục hoàn thành khâu vòng ngoài bao tay để sau tiếp tục hoàn thiện sản phẩm - Ôn lại các đường thêu đã học - Chuẩn bị: kim, kéo, chỉ, màu, dây chun, đăng ren hình trang trí, bao tay đã khâu vòng ngoài IV Rút kinh nghiệm Tuần Tiết 16 Ngày soạn: 9/10/2016 Ngày dạy: 10/10/2016 Bài 6: THỰC HÀNH CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH ( tt) I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu cách khâu bao tay trẻ sơ sinh Kĩ - Thực khâu bao tay trẻ sơ sinh Thái độ (4) - Rèn luyện thói quen làm việc chính xác, khoa học II CHUẨN BỊ Giáo viên - Mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu, bìa, kim khâu len, len màu, kim chỉ, vải - Mẫu bao tay hoàn chỉnh đôi - Tranh phóng to, cách tạo mẫu giấy, vải, kéo, kim chỉ, dây chun Học sinh - Hai mảnh vải thường, kim khâu, kéo thước, bút chì, giấy bỡa III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp: phút Lớp 25Sĩ số 26Tên học sinh vắng 27 6A 28 29 30 6A 31 32 33 6A 34 35 36 6A 37 38 39 6A 40 41 42 6A 43 44 45 6A 46 47 Kiểm tra bài cũ: phút - GV: gọi vài HS lên trình bày cách cắt vải Bài mới: * Giới thiệu bài mới: - Tiết trước chúng ta đó cắt mẫu vải bao tay trẻ em Hôm cô và các em thực hành vào vải chúng ta tiếp tục bài 5: Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (tt) Hoạt động GV * Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành (2 phút) - GV: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu bài Hoạt động HS Nội dung I CHUẨN BỊ - Lắng nghe (5) - GV: Nêu nội quy và nhắc nhở học sinh đảm bảo tính kỉ luật thực hành - Kiểm tra chuẩn bị hs * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khâu bao tay (10 phút) - Thực thao tác mẫu khâu theo thứ tự đường chu vi và khâu viền cổ tay - Giới thiệu và thao tác - GV: Có thể dùng sợi đăng ten đính trang trí vòng quanh cổ tay thêu trang trí trước khâu * Hoạt động 3: Thực hành (15 phút) - Theo dõi học sinh khâu bao tay - Quan sát hướng dẫn học sinh còn lúng túng - Y/c HS cắt vải theo nét vẽ * Hoạt động : Đánh giá (5 phút) - GV đánh giá : + Tinh thần làm việc; + Nội dung đạt so với yêu cầu + Ý thức tổ chức kỉ luật Củng cố: phút - Cho học sinh làm nhanh Dặn dũ: phút - Trình bày chuẩn bị - Quan sát - Làm mẫu, lớp quan sát II QUY TRÌNH THỰC HIỆN Khâu bao tay a.Khâu vòng ngoài bao tay - Úp hai mặt phải vào nhau, xếp mép cắt, khâu theo mép phấn mũi thường hay mũi khâu đột b.Khâu viền mép vòng cổ tay - Gấp mép viền cổ tay 1cm và khâu lược - Khâu viền mũi thường khâu vắt - Luồn dây chun - Thực hành khâu - Sửa chữa các thao tác sai - HS: tự đánh giá phần làm việc mỡnh, cỏc nhúm khỏc nhận xột nhúm bạn III ĐÁNH GIÁ (6) - Về nhà luyện tập vẽ mẫu - Yêu cầu HS giữ bài để tiết ba thực hành khâu bao tay tiếp - Chuẩn bị bài sau:Vải, kéo, kim chỉ, mẫu vải đó hoàn thành IV Rút kinh nghiệm (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 6 Thuc hanh Cat khau bao tay tre so sinh, Bai 6 Thuc hanh Cat khau bao tay tre so sinh