0

Bai 28 Cau tao va chuc nang cua hoa

27 1 0
  • Bai 28 Cau tao va chuc nang cua hoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 03:25

Chức năng các bộ phận của hoa - Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì: + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế.. bào sinh dục đực.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂN CHÂU 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (2) Kiểm tra miệng Câu hỏi : Em hãy kể tên các chương mà em đã học ? - Chương I : Tế bào thực vật - Chương II : Rễ - Chương III : Thân - Chương IV : Lá - Chương V : Sinh sản sinh dưỡng 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (3) CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Quan sát số loại hoa: 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (4) MỘT SỐ LOÀI HOA Hoa huệ Hoa bìm bìm Hoa loa kèn Hoa lay ơn Hoa dâm bụt đỏ 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy Hoa dâm bụt vàng (5) MỘT SỐ LOÀI HOA Hoa phượng vỹ vàng màu tím: Nguyễn Hoa vỹcam màu Hoa sim mua 03/12/2012 Giáo viên Xuânphượng Thùy Hoa Hoa bưởi Hoa hồng HoaHoa hồng đỏ đỏ (6) CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Hoa thuộc loại quan nào? Cấu tạo phù hợp với chức nào? 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (7) Tiết 34 - Bài 28 Các phận hoa XII IX 312 Hết phút III VI - Quan sát cẩn thận hoa mang đến lớp và hình trên bảng - ?1 Hãy tìm phận hoa, gọi tên chúng SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (8) Các phận hoa Cánh hoa Nhị Tên các phận hoa : Nhụy Lá đài Cuống hoa Đế hoa SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (9) Tiết 34 - Bài 28 Các phận hoa  Hoa gồm các phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy (10) ?2 Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại số đặc điểm ( số lượng, màu sắc, ) chúng Hình 28.1 Sơ đồ cấu tạo hoa 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 10 (11) 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 11 (12) 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 12 (13) Tiết 34 - Bài 28 Các phận hoa  - Hoa gồm các phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa Tràng hoa gồm thành phần nào 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 13 (14) Tiế 34 - Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa ?3 Lấy nhị hoa quan sát kỹ, tách bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp quan sát, sau đó đối chiếu với hình vẽ trả lời câu hỏi sau: Nhị hoa gồm phần nào? Hạt phấn nằm đâu? Hình 28.1 Sơ đồ cấu tạo hoa 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 14 (15) Tiết 34 – Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa ?3 Lấy nhị hoa quan sát kỹ, tách bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp quan sát, sau đó đối chiếu với hình vẽ trả lời câu hỏi sau: Nhị hoa gồm phần nào? Hạt phấn nằm đâu? Hình 28.2 Nhị hoa với bao phấn cắt ngang 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 15 (16) Tiết 34 - Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa Hạt phấn ? Nhị hoa gồm phần nào? Hạt phấn nằm đâu? Bao phấn Nhị hoa gồm: nhị, bao phấn, bao phấn chứa nhiều hạt phấn Chỉ nhị Hình 28.2 Nhị hoa với 03/12/2012 bao phấn cắt ngang Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 16 (17) Tiết 34 - Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA  I Các phận hoa Hạt phấn - Hoa gồm các phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa Bao phấn - Nhị hoa gồm: nhị, bao phấn, bao phấn chứa nhiều hạt phấn Chỉ nhị 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 17 (18) Tiết 34 – Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa ?4 Quan sát nhụy hoa và hình 28.3 Trả lời câu hỏi: Đầu nhụy Vòi nhụy Noãn Hình 28.3 Nhụy hoa 03/12/2012 với bầu cắt ngang Bầu nhụy Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy Nhụy gồm phần nào? Noãn nằm đâu? Nhụy gồm: Bầu nhụy, vòi nhụy, đầu nhụy Noãn nằm bầu nhụy 18 (19) Tiết 34 - Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA  I Các phận hoa Hoa gồm các phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa - Nhị hoa gồm: nhị mang bao phấn chứa nhiều hạt phấn - Nhụy gồm: Bầu nhụy, vòi nhụy, đầu nhụy Noãn nằm bầu nhụy 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 19 (20) Tiết 32 - Bài 28 Các phận hoa Chức các phận hoa 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 20 (21) Tiết 34 – Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa  II Chức các phận hoa - Những phận nào hoa có chức sinh sản chủ yếu? Vì sao? - Nhị và nhụy là phận sinh sản chủ yếu hoa vì: + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực + Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 21 (22) Tiết 34 – Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I Các phận hoa II Chức các phận hoa - Quan sát hoa, hãy cho biết phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy ? Tràng hoa Đài hoa Bao hoa - Đài hoa và tràng hoa làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 22 (23) Tiết 34 - Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA  I Các phận hoa II Chức các phận hoa - Nhị và nhụy là phận sinh sản chủ yếu hoa vì: + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực + Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái - Đài hoa và tràng hoa làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 23 (24) Cánh hoa (4) (5) Nhị Nhụy (6) Cuống hoa (1) (3)Lá đài (2) Đế hoa Hãy nêu tên các phận hoa 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 24 (25)  03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 25 (26) HƯỚNG DẪN HỌCTẬP Học bài, làm bài tập trang 95 SGK Chuẩn bị bài 29: Các loại hoa Mang theo số loại hoa như: hoa dưa chuột, hoa khổ qua, hoa chanh, hoa dâm bụt, hoa cà chua, hoa ớt, hoa trứng cá,… Kẻ bảng trang 97 SGK, viết bài tập điền từ thích hợp vào chỗ ( … ) vào tập bài tập 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 26 (27) ÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Xuân Thùy – TRƯỜNG T 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy 27 (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 28 Cau tao va chuc nang cua hoa, Bai 28 Cau tao va chuc nang cua hoa