0

Bien ban gioi thieu sach thang 10

2 2 0
  • Bien ban gioi thieu sach thang 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 01:54

Địa điểm: Tại trường Tiểu học Thanh Thuỳ III.[r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thanh Thuỳ, ngày tháng 10 năm 2015 BIÊN BẢN V/V TUYÊN TRUYỀN SÁCH THÁNG 10/2015 I Thời gian: Vào hồi 7h30 phút ngày tháng 10 năm 2015 II Địa điểm: Tại trường Tiểu học Thanh Thuỳ III Thành phần: - BGH – 22 GVCN - HS toàn trường IV Nội dung: 1, Đ/C Tổng phụ trách đội nhận xét hoạt động, nề nếp học sinh toàn trường 2, Đ/C Liên – Hiệu phó nêu cơng việc học sinh cần thực hiện: - Thực hiên nề nếp học sinh: Đi học giờ, vệ sinh trường lớp sẽ… - Ăn mặc sẽ, gọn gang - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng thủ 10/10 ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 3, Đ/C cán thư viện tuyên truyền sách chủ đề tháng 10/2015 tới toàn thể giáo viên học sinh toàn trường sách: Bộ truyện tranh“ Trạng Quỳnh – Trạng Lợn”. ( Có biên kèm theo) Buổi tuyên truyền kết thúc vào hồi 8h30 phút ngày (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban gioi thieu sach thang 10, Bien ban gioi thieu sach thang 10