0

Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp thiết kế cung cấp điện cho khách sạn hilton 9 tầng

78 1 0
  • Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp  thiết kế cung cấp điện cho khách sạn hilton 9 tầng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CƠNG NGHỆ HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH SẠN HILTON TẦNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CƠNG NGHỆ HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH SẠN HILTON TẦNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Hữu Khang Người hướng dẫn : ThS Nguyễn Đồn Phong HẢI PHỊNG - 2019 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CƠNG NGHỆ HẢI PHỊNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Hữu Khang – MSV : 1512102046 Lớp : ĐC1901- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thiết kế cung cấp điện cho khách sạn Hilton tầng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) 10 1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CUNG CẤP ĐIỆN 10 2.1.2 Xác định phụ tải tính tốn theo suất phụ tải đơn vị sản xuất 11 2.1.3 Phương pháp tính tốn chiếu sáng 13 1.2 Thống kê phụ tải cho tòa nhà KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng)) 15 1.2.2:Xác định công suất điện cần cấp cho tầng hầm: 16 CHƯƠNG : TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP HẠ ÁP CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) 32 2.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) 32 2.2 XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG CHO TRẠM BIẾN ÁP 32 2.2.1 Tổng quan chọn trạm biến áp 32 CHƯƠNG : THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) 56 3.1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 56 CHƯƠNG : PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 69 4.1 PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG ĐIỆN DÂN DỤNG 69 4.1.1 Quy trình kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng : 69 4.1.2.Lắp đặt hệ thống bảo vệ đường dây điện : 69 KẾT LUẬN 78 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Nguyễn Đoàn Phong Học hàm, học vị : Thạc sĩ Cơ quan công tác : Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phịng Nội dung hướng dẫn : Tồn đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày 16 tháng 09 năm 2019 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 21 tháng 09 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Nguyễn Hữu Khang Th.S Nguyễn Đồn Phong Hải Phịng, ngày tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính tốn giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2019 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2019 Người chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) LỜI MỞ ĐẦU Cung cấp điện ngành quan trọng xã hội loài người, trình phát triển nhanh khoa học kĩ thuật nước ta đường công nghiệp hóa đại hóa đất nước Vì thế, việc thiết kế cung cấp điện vấn đề quan trọng thiếu ngành điện nói chung sinh viên học tập, nghiên cứu lĩnh vực nói riêng Trong năm gần đây, nước ta đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế xã hội Số lượng nhà máy công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, … gia tăng nhanh chóng , dẫn đến sản lượng điện sản xuất tiêu dùng nước ta tăng lên đáng kể dự báo tiếp tục tăng nhanh năm tới Do mà cần đội ngũ người am hiểu điện để làm công tác thiết kế vận hành, cải tạo sửa chữa lưới điện nói chung có khâu thiết kế cung cấp điện quang trọng Nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức học trường vào việc thiết kế cụ thể Nay em giao đề tài “Thiết kế cung cấp điện KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng)”do Thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn Đồ án gồm nội dung sau:  CHƯƠNG :XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng)  CHƯƠNG : TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP HẠ ÁP CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng)  CHƯƠNG :THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng)  CHƯƠNG : BIÊN PHÁP THI CÔNG CHƯƠNG : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) 1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN CUNG CẤP ĐIỆN Hiện có nhiều phương pháp để tính tốn phụ tải tính tốn Những phương pháp đơn giản, tính tốn thuận tiện, thường kết khơng thật xác Ngược lại, chế độ xác nâng cao phương pháp phức tạp Vì tùy theo giai đoạn thiết kế, yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp Sau số phương pháp thường dùng nhất: Cơng thức tính: Ptt = knc ∑ni = Pđi Qtt = Ptt tgφ Một cách gần lấy Pd=Pdm Do Ptt = knc ∑ni = Pđmi Trong đó: Pdi ,Pdmi - cơng suất đặt công suất định mức thiết bị thứ I, kW; Ptt , Qtt, Stt - công suất tác dụng, phản kháng tồn phần tính tốn nhóm thiết bị, kW, kVAr, kVA; n - số thiết bị nhóm Nếu hệ số cosφ thiết bị nhóm khơng giống phải tính hệ số cơng suất trung bình theo cơng thức sau: Hệ số nhu cầu máy khác thường cho sổ tay 10 Chọn dây dẫn áptômát cho chiếu sáng phịng hội trường 120m2 Cơng suất chiếu sáng phòng làm hội trường : PCS = 2880W Chọn dây diện hạ áp, lõi đồng mềm nhiều sợi cách điện PVC Chọn dây cáp S = mm2, có dịng cho phép 38 (A) có chiều dày cách điện PVC 1,2mm Đường kính sợi 3,57 ± 0,02 mm + Chọn áptômát Iđmcb > 29,1 (A) Chọn loại 50AF kiểu ABE 103a hãng LG có IN =5 KA Iđm =60 A 64 TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG CHO KHU VỰC ĐƯỜNG NỘI BỘ Đường nội tịa nhà có chiều rộng 2,5m chiều dài 12,4m Cơng suất chiếu sáng cho khu vực đường nội 2,5x11,4= 30 m2 Diện tích:30 m2 Dài: 12,4 m Rộng: 2,5m Cao: 3,3 m Độ rọi yêu tiêu chuẩn yêu cầu cho chiếu sáng khu vực đường nội : Emin= 200 lux Trần: Trắng Tường : Xanh sang Sàn : Gạch hệ số phản xạ trần :tr= 0,7 hệ số phản xạ tường:tg=0,5 hệ số phản xạ sàn: s=0,3 Sử dụng loại đèn: Đèn huỳnh quang (đèn tuýp) 36W, dài 1.2m Ta sử dụng 10 đèn, gồm đèn huỳnh quang 1*36W bố trí thành hàng Chọn dây dẫn áptômát cho chiếu sáng hành lang Cơng suất chiếu sáng phịng làm việc : PCS = 10*2*36 = 720W Chọn dây diện hạ áp, lõi đồng mềm nhiều sợi cách điện PVC Chọn dây cáp S= 2,5 mm2, có dịng cho phép 18(A) có chiều dày cách điện PVC 1,0mm Đường kính sợi 3,1 mm + Chọn áptơmát Iđmcb > 7,3(A) Chọn loại 50AF kiểu ABE 103a hãng LG có IN =5 KA; Iđm =15 65 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN TÒA NHÀ KHÁCH SẠN HILTON (9 Tầng) Sơ đồ bố trí chiếu sáng tầng 66 Sơ đồ bố trí chiếu sáng tầng đến tầng 67 Sơ đồ bố trí chiếu sáng tầng 68 CHƯƠNG : PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 4.1 PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG ĐIỆN DÂN DỤNG 4.1.1 Quy trình kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng :  Lắp đặt đường ống bảo vệ: cho phần dây cáp điện âm tường, đường ống ngầm chạy lòng đất, máng cáp trunking, thang cáp (tray cable, ladder cable…), ống điện nổi… Lắp đặt cáp điện: trực tiếp vào hệ thống đường ống nói Lắp đặt tủ điện, bảng điện: thường tủ điện, bảng điện tổng dẫn vào tầng phòng Lắp đặt thiết bị điện: loại thiết bị điện máy móc dùng điện cơng tắc đèn, ổ cắm điện, vật dụng điện tử tivi, tủ lạnh, máy giặt, hệ thống đèn chiều sáng… Thực công tác đấu nối: kiểm tra, nghiệm thu mối nối, đấu nối điện, thử nghiệm kiểm tra khả vận hành Dưới sâu vào chi tiết cho bước phía 4.1.2.Lắp đặt hệ thống bảo vệ đường dây điện :  Hệ thống ống đặt sàn bê tông thực sau đơn vị xây dựng đan xong lớp sắt sàn: Ở nơi có lớp sắt sàn, ống dẫn đặt lớp sắt, vị trí có hai lớp sắt sàn, ống đặt hai lớp sắt sàn Ở đoạn rẽ, ống uốn cong lò xo, bán kính vào khoảng đến lần đường kính ống, đảm bảo dễ dàng kéo dây thay sau xảy cố Tuyệt đối không dùng co nối đoạn rẽ: ảnh hưởng trực tiếp đến việc kéo dây khúc rẽ gắt Ở đoạn rẽ phân từ nhánh dây trở lên nên thực hộp Các ống chờ đầu kéo dây phải bọc kín: tránh vật lạ lọt vào gặp khó khăn việc kéo dây sau 69 Lưu ý lắp đặt ống ngầm: nên lắp đặt sửa xây tường ngày, để tường đủ độ cứng, không bị nứt đục tường, nên đục sau cắt tường Ở vị trí phải cắt ống nối, đầu cắt cần làm trơn để tránh gây xước dây Khoảng cách khớp nối >50mm so với khoảng ống >25mm đoạn cuối ống Nên cố định xi măng bê tông sau cố định thép nằm ngang dây thép cột  Ống tầng kỹ thuật, hộp kỹ thuật: phải cố định kẹp ống khoảng cách kẹp nên >1200mm Khoan vít tắc kê để gắn kẹp ống khoan điện Tiêu chuẩn ống điện âm sàn: ống tường nên theo phương song song, có đoạn cuối hộp chứa công tắc, ổ cắm Cố định ống với hộp khớp nối vặn, hộp đèn âm sàn cần nhét giấy, xốp quấn băng keo phủ kín, để tránh lọt vữa vào Ống nối phải cách ván khuôn >7mm, tránh bị rạn chân chim trần Dùng ống cân nước để xác định vị trí cao độ cho hộp đèn, hộp công tắc: đảm bảo hộp sau lắp đặt không bị nghiêng, lệch 1.Lắp đặt cáp điện :  Số lượng dây nên chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp thiết kế cung cấp điện cho khách sạn hilton 9 tầng , Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp thiết kế cung cấp điện cho khách sạn hilton 9 tầng