0

Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp điều khiển vị trí động cơ DC qua giao diện labview

65 4 0
  • Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp  điều khiển vị trí động cơ DC qua giao diện labview

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DC QUA GIAO DIỆN LABVIEW ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHÒNG - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DC QUA GIAO DIỆN LABVIEW KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên Phạm Ngọc Giang Giảng viên hướng dẫn :Th.S Ngơ Quang Vĩ HẢI PHỊNG - 2020 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Ngọc Giang - Mã SV: 1512102026 Lớp: DC1901 - Ngành: Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài: Điều khiển vị trí động DC qua giao diện Labview NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Ngô Quang Vĩ Học hàm, học vị : Thạc Sĩ Cơ quan công tác : Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn : Toàn đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Phạm Ngọc Giang năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Th.S Ngơ Quang Vĩ Hải Phịng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phịng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp em kết thúc thời gian học tập trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khoảng thời gian học tập nghiên cứu trường giúp em hiểu yêu quý nơi nhiều Nhà trường Thầy Cô truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn mà giáo dục cho em lý tưởng, đạo đức sống Đây hành trang thiếu cho sống nghiệp em sau Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất Quý Thầy Cô tận tình bảo, dẫn dắt em đến ngày hơm để vững bước đường học tập làm việc sau Đồ án tốt nghiệp đánh dấu việc hoàn thành năm tháng miệt mài học tập em Và đồ án đánh dấu trưởng thành đường học tập em Qua em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ln động viên tạo điều kiện để nhóm hồn thành khóa học Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Ngô Quang Vĩ với nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi định hướng đắn kịp thời Thầy giúp em nhiều trình thực đồ án Sinh viên thực Phạm Ngọc Giang MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LABVIEW 1.1: TỔNG QUAN VỀ LABVIEW 1.1.1 LabVIEW gì? 1.1.2 Vai trò LabVIEW 1.1.3 Các chức LabVIEW 1.1.4 Phần mềm nhúng vào LabVIEW 1.1.5 Các giao thức kết nối 1.1.6 Các Module công cụ LabVIEW 1.1.6.1 Các module LabVIEW 1.1.6.2 Các công cụ LabVIEW 1.1.7 LabVIEW làm việc nào? 1.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA LABVIEW 1.2.1 Bảng giao diện (The Front panel) 1.2.2 Sơ đồ khối (The Block Diagram) 1.2.3 Viết chương trình LabVIEW CHƯƠNG TÌM HIỂU ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.1 ĐỘNG CƠ DIỆN CHIỀU THÔNG THƯỜNG 2.2 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ BẰNG NAM CHÂM VĨNH CỬU ( DCVC) 2.2.1 : Cấu tạo 2.2.2 : Nguyên lý hoạt động DCVC 2.2.3 Nguyên lý làm việc phân loại động điện chiều 2.2.4 Phương trình đặc tính động điện chiều 2.3 ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 2.3.1 Các phương pháp điều khiển động điện chiều CHƯƠNG : ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DC QUA GIAO DIỆN LABVIEW 3.1.KHÁI NIỆM 3.1.1: Bản chất toán học thuật toán PID 3.2.GIỚI THIỆU VỀ Drive L298 3.2.1 Giới thiệu 3.2.2.Sơ đồ khối 3.2.3.Các giá trị chịu đựng tối đa 3.2.4.Sơ đồ chân 3.2.5.Thông số nhiệt độ 3.2.6.Chức chân 3.2.7.Thông tin ứng dụng 3.2.8.Đặc tính điện 3.3 GIỚI THIỆU VỀ CARD USB-9090 3.4 ĐIỀU KHIỂN PID CHO ĐỘNG CƠ DC 3.4.1 Sơ đồ khối 3.4.2 Sơ đồ kết nối hoàn chỉnh 3.4.3 Chạy chương trình KẾT LUẬN o Thực bước kết nối thiết bị HDL USB 9090 vào máy tính (Xem mục Kết nối Card HDL USB 9090 với máy tính) o Hàm HDL USB 9090: để truyền nhận tín hiệu từ LabVIEW với card HDL USB 9090 (Việc sử dụng hàm hướng dẫn chi tiết mục Lập trình giao tiếp điều khiển thiết bị với Card HDL USB 9090), sơ đồ chân (I/O) hàm sau: - Mô tả chân hàm HDL USB 9090 để lập trình bảng sau: Chân Loại Mô tả USB Card Control Tạo control chân để chọn thiết bị USB HDL 9090 SW1-SW4 Nối giá trị Boolean (TRUE-FALSE) vào chân để Control phần cứng HDL 9090 xuất tín hiệu số tương ứng (TRUEL 5V, FALSE 0V) PWM1PWM2 PWM Frequency (3-60kHz) DI1-DI4 Control Nối giá trị số nguyên 0-500 vào để phần cứng xuất xung PWM có duty cycle tương ứng 0-100% Nối giá trị từ 3000-60000 vào để chọn tần số tín hiệu Control PWM card xuất Giá trị tín hiệu số đọc từ chân DI1-DI4 card Indicator Giá trị mặc định TRUE (5V) ADC1ADC6 Giá trị ADC (0-1023) đọc từ chân ADC tương Indicator ứng card Encoder Indicator Giá trị encoder 0-100000 3.3.2 KẾT NỐI CARD HDL USB 9090 VỚI MÁY TÍNH Máy tính cần cài NI VISA phiên 3.1 hay cao Sau thực bước sau: Bước 1: Kết nối HDL USB 9090 vào máy tính cable USB Bước 2: Chọn Start >> All Programs >> National Instruments >> VISA >> Driver Wizard Bước 3: Chọn USB Chọn Next Bước 4: Nhập 9090 vào khung USB Manufacturer ID (Vendor ID) Nhập 0001 vào khung USB Model Code (Product ID) Chọn Next Bước 5: Nhập HDL-9090 vào khung Instrument Prefix (thay cho chữ prefix có sẵn) Chọn Next Bước 6: Chọn mục hình (Install the generated files on this computer) Chọn Finish Chọn mục Device & Interface: LẬP TRÌNH GIAO TIẾP VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VỚI HDL USB 9090 3.4.1 Đọc tín hiệu từ Encoder - Trong động thường có gắn encoder để đọc góc quay, vịng quay động Encoder xuất tín hiệu xung card HDL đếm số xung Từ số tính số vịng góc quay tùy theo thơng số encoder ( ví dụ vịng = 100 xung) Encoder thơng thường có dây nối: VCC, GND, Channel A & Channel B Nối dây VCC GND tương ứng vào card HDL 9090 Dây Channel A nối vào chân PULSE (chân 17) dây channel B nối vào chân DIR (chân 16) - Lúc bạn lập trình chương trình đọc Encoder đơn giản Trước tiên làm theo bước để block diagram sau: - Bây giờ, right click lên chân Encoder hàm chọn Create >> Indicator - Chương trình hồn thành Chọn thiết bị USB HDL 9090 USB Card chạy chương trình Bạn dùng tay để xoay trục Enoder thấy giá trị Encoder thay đổi tương ứng - Bạn hoàn thành đọc giá trị từ Encoder 3.4.2 Lập trình xuất xung PWM điều khiển động DC Để điều khiển động DC với card HDL USB 9090 bận cần chuẩn bị thêm: o động DC o mạch công suất (Motor driver) o nguồn chiều phù hợp với công suất động Ở hướng dẫn sử dụng động DC 12V, mạch công suất HDL Driver Hippo (xem thêm http://hocdelam.org), nguồn Adapter 12V - Cách nối dây card HDL USB 9090 với động DC motor driver: Để phát xung chuột phải vào điều khiển động cần thêm vào chương trình đọc encoder viết trên: thư viện HDL USB9090, chân PWM Frequency, chọn Create >> Control kênh PWM1, chọn Create >> Control kênh SW1, chọn Create >> Control Chương trình hồn thành Front Panel chương trình điều khiển sửa lại cho đẹp cách dùng control trượt: - Chọn thiết bị HDL 9090 ô USB Card, chạy chương trình Bạn nhập giá trị PWM Frequency từ 3000-60000 nhập giá trị PWM1 từ 0-500: -Động chạy nhanh hay chậm tùy vào giá trị PWM1 Khi muốn đổi chiều động cơ, bạn click trái chuột vào nút SW1 quan sát đảo chiều -Phát xung điều khiển động Điều khiển PID cho động DC 3.5.1 Sơ đồ khối: Vị trí đặt PID + Động DC - Hình 3.5: Sơ đồ khối mạch điện điều khiển PID 3.5.2 Sơ đồ kết nối hồn chỉnh: Hình 3.5: Sơ đồ kết nối phần cứng điều khiển PID 3.6 Chạy chương trình: - Khi giá trị 0: - Khi giá trị đạt 2000: Khi giá trị mong muốn đặt 2000 động quay đồng thời encoder quay theo giá trị thực tế đạt giá trị mong muốn dừng lại KẾT LUẬN Kết luận Sau thời gian nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu với bảo tận tình hỗ trợ nhiều mặt thầy giáo Ths Ngô Quang Vĩ, đề tài: “Điều khiển vị trí động DC qua giao diện labVIEW” Đã giải vấn đề sau: - Tìm hiểu LabVIEW bản, giao thức kết nối, phần mềm nhúng vào LabVIEW, công cụ kèm - Xây dựng điều khiển vị trí động qua giao diện LabVIEW Trong trình làm đồ án, cố gắng kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên đồ án tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo đóng góp thầy, giáo bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths Ngô Quang Vĩ, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho em nghiên cứu, xây dựng thành cơng mơ hình hồn thành đồ án Em xin cám ơn thây cô giáo môn điện cơng nghiệp trường ĐHDL Hải Phịng, bạn sinh viên lớp DC1901 đưa nhiều góp ý để hồn thiện đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng , ngày tháng năm 2020 Sinh viên thực Giang PHẠM NGỌC GIANG ... PHỊNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DC QUA GIAO DIỆN LABVIEW KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên Phạm Ngọc Giang Giảng viên hướng dẫn :Th.S Ngô Quang... người điều khiển CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DC QUA GIAO DIỆN LABVIEW 3.1 Giới thiệu Có thể nói Điều khiển PID (viết tắt của: Proportional–Integral– Derivative Controller) điều khiển. .. hiệu từ phần mềm LabVIEW tới card USB- 9090 - Điều khiển PID cho động DC sở lập trình labview Đối tượng phạm vi nghiên cứu Với đề tài:’? ?Điều khiển vị trí động DC qua giao diện LABVIEW? ??’ đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp điều khiển vị trí động cơ DC qua giao diện labview , Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp điều khiển vị trí động cơ DC qua giao diện labview