0

KHAO SAT CHAT LUONG

3 1 0
  • KHAO SAT CHAT LUONG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:13

(...) Rồi,với điệu bộ khinh khỉnh,tôi mắng: -(...)Thôi,im cái điệu mưa dầm sùi sụt ấy đi...” a.Trình bày sự hiểu biết của em về đoạn trích trên.. b.Nhân vật chính được nói đến là ai?Nhân[r] (1)Họ tên: Lớp: BÀI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ BÀI Câu (3 điểm):Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: “ Tơi phải bảo: -Được,chú nói thẳng thừng nào. ( ) Rồi,với điệu khinh khỉnh,tôi mắng: -( )Thôi,im điệu mưa dầm sùi sụt ” a.Trình bày hiểu biết em đoạn trích trên. b.Nhân vật nói đến ai?Nhân vật có nét đẹp chưa đẹp? c.Chỉ biện pháp tu từ đoạn văn trên? d.Cách dùng dấu chấm,dấu chấm hỏi dấu chấm than đoạn có đặc biệt? Câu (2 điểm) : Chép lòng khổ cuối “Đêm Bác khơng ngủ” Minh Huệ Vì sao anh đội viên thấy : “Lòng vui sướng mênh mông Anh thức Bác.”? Câu 3(5 điểm) :Em viết văn tả trường em học. BÀI LÀM (2)(3)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAO SAT CHAT LUONG, KHAO SAT CHAT LUONG