0

rung chuong vang THDH1

47 1 0
  • rung chuong vang THDH1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:04

Lấp lánh, long lanh, rì rào, tươi tốt, khập khểnh, đỏ đắn.. C.Lấp lánh, long lanh, rì rào, khập khểnh, đỏ đắn.[r] (1)Đến với chương trình “Rung chuông vàng” Trường Tiểu họcĐông Hiệp (2) Chúc các em: bình tĩnh - tự tin (3) THỂ LỆ CUỘC THI 1/ Mỗi câu hỏi có 15 giây suy nghĩ và trả lời 2/ Ghi đáp án lên bảng 3/ Sau tín hiệu hết giờ, giơ bảng lên 4/ Ai trả lời sai tự giác khỏi hàng 5/ Sau câu hỏi thứ 5,nếu trên sàn đấu còn ít 10 em thì các thí sinh cứu trợ (1 lần ) 6/ Sau 15 câu hỏi, lớp nào còn nhiều người trụ lại trên sàn thì lớp đó chiến thắng 7/ Từ câu hỏi thứ 16, người trụ lại trên sàn đấu lâu (4) Tiếng Việt Toán Âm nhạc Tiếng Anh Tin học Kiến thức xã hội (5) C©u 1: Ai người anh dũng tuyệt vời Trong nanh vuốt giặc, lời thép gang “Ta thà làm quỷ nước Nam Làm vương đất Bắc chẳng ham chút nào.” (Ông là ai?) 15 10 14 13 12 11 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (6) C©u 2: Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 15 14 13 12 11 10 2 5 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (7) u â C Theo em, tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết là gì ? A Do kí sinh trùng B Do vi khuẩn C Do vi rút 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (8) C©u 4: §éi thiÕu niªn tiÒn phong HCM thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo ? A 26 - -1931 B 07 - - 1954 15 14 13 12 11 10 C 15 - - 1941 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (9) C©u 5: Nguyễn Tất Thành đã làm gì trên tàu tìm đường cứu nước? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (10) C©u 6: Tìm từ có thể điền vào chỗ trống đây ? tốt tốt Nắng … dưa, mưa … lúa 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (11) C©u 7: Đây là giai điệu bài hát nào? Nhạc nước nào? Bài: Ước mơ – Nhạc: Trung Quốc 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (12) C©u 8: Vua gì đã bốn nghìn năm Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ? A Hùng Vương B An Dương Vương C Hưng Đạo Vương 15 14 11 12 13 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (13) C©u 9: Héc-tô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (14) 15 14 13 12 11 10 C©u 10: Nhờ quá trình này mà các hệ gia đình, dòng họ trì ? 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (15) 1 u â C Trong các dãy từ sau, dãy từ nào gồm các từ láy ? A Lấp lánh, long lanh, rì rào, thúng mủng, khập khểnh, xanh xao, đỏ đắn B Lấp lánh, long lanh, rì rào, tươi tốt, khập khểnh, đỏ đắn C.Lấp lánh, long lanh, rì rào, khập khểnh, đỏ đắn 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (16) C©u 12: Ngày nào đất nước rạng ngời Tuyên ngôn độc lập mở đời tự do? 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU 15 14 13 12 11 10 (17) u â C HIV có thể lây truyền qua đường nào? A.Đường máu, đường tình dục, đường hô hấp B.Đường máu, đường tình dục, từ mẹ sang lúc mang thai sinh C.Đường máu, tiếp xúc, không khí 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (18) C©u 14: 63,37 18 Trong phép chia bên thương 09 3,52 là 3,52 ; số dư là: 37 01 A B 0,1 C 0,01 D 0,001 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU 15 14 13 12 11 10 (19) C©u 15: When’s Teacher’s Day? It’s on November 20th 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (20) C©u 16: Thành ngữ có câu: Đem muối bỏ … A Cá B Canh C.B iển D Sông 10 15 14 13 12 11 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (21) C©u 18: Nước ta có khí hậu gì ? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (22) C©u 19: 15 14 13 12 11 10 giê = 15 phót 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (23) u â C Việt Nam giáp với các nước ? a Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan b Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào c Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (24) C©u 21: CPU ví ……… Máy tính A.Trái tim B Đôi tay C Bộ não 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (25) Câu 22: Trong Tiếng Việt nguyên âm nào thường dùng làm âm đệm ? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (26) u â C Số gồm triệu, chục nghìn, chục là ? a 3000 080 b 030 080 c 300 080 d 530 080 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (27) C©u 24: Tên thành phố cảng miền Trung gồm chữ cái ? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (28) C©u 25: Hãy cho biết triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước nhường tỉnh miền đông Nam Kì cho Thực dân Pháp năm nào ? 15 14 13 12 11 10 A 1858 B 1890 C 1862 1862 D 1954 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (29) C©u 26: Vua nào xuống chiếu dời đô Về Thăng Long vững đồ nước Nam? A Lý Thái Tổ B Lý Thánh Tông C Lê Thánh Tông 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (30) C©u 27: Hai từ quạt câu “ Lão ta sai người lấy quạt quạt ”, là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa ? 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (31) Câu 28: How’s the weather in UK ? A smog B hot and rainy 15 14 13 12 11 10 C cold and often wet 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (32) u â C Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin dạng: A Âm thanh, hình ảnh B Âm thanh, văn C Văn bản, hình ảnh 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (33) C©u 28: Điền từ còn thiếu vào câu hát sau: Hãy xua tan mây mù đen tối Để bầu trời tươi mãi màu xanh 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (34) 10 15 14 13 12 11 10 12 ? 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU (35) Chúc thầy cô cùng các em học sinh sức khỏe Chúc hội thi thành công tốt đẹp Xin chào, hẹn gặp lại (36) §¸p ¸n: Trần Bình Trọng (37) §¸p ¸n: 5 5 (38) §¸p ¸n: Làm phụ bếp (39) §¸p ¸n: 1hm (40) §¸p ¸n: Sinh sản (41) §¸p ¸n: Ngày 2-9 (42) §¸p ¸n: C 0,01 (43) §¸p ¸n: C Biển (44) §¸p ¸n: Nhiệt đới gió mùa (45) §¸p ¸n: Đà Nẵng (46) §¸p ¸n: O;u (47) §¸p ¸n: Từ đồng âm (48)
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuong vang THDH1, rung chuong vang THDH1