0

thoi khoa bieu

1 2 0
  • thoi khoa bieu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:04

[r] (1) Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa THỜI KHÓA BIỂU 10CV Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ Nhật SÁNG ( 7H – 11H15 ) SHCN Anh TD/GDQP Anh Toán Văn Văn Anh Sử GDCD Tốn Văn Pháp Văn Tốn Sinh Hóa Văn Văn Anh Văn Tin Hóa Văn Văn Văn Anh Pháp Tin Hóa Văn Văn Văn CHIỀU ( 13H15 – 16H35 ) Anh Anh Toán Kỹ thuật Thể dục Anh Anh Toán Kỹ thuật Thể dục Lý Lý Văn Toán Địa Lý Lý Văn Toán Địa TỐI ( 6H – 9H15 ) Toán Anh Toán Toán Anh Toán Anh Toán Toán Anh Lý Lý Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: thoi khoa bieu, thoi khoa bieu