0

can giup

1 3 0
  • can giup

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:51

Nhờ mọi người giải giúp: Gen qui định màu thân của ruồi giấm nằm trên NST số II, để xác định xem gen qui định màu mắt có thuộc NST số II không, một sinh viên làm thí nghiệm như sau: Lai [r] (1)Nhờ người giải giúp: (<22>)Gen qui định màu thân ruồi giấm nằm trên NST số II, để xác định xem gen qui định màu mắt có thuộc NST số II không, sinh viên làm thí nghiệm sau: Lai dòng ruồi giấm chủng thân xám, mắt hồng và thân đen, mắt đỏ thu F1 100% thân xám, mắt đỏ sau đó cho F1 giao phối ngẫu nhiên Vì nóng lòng muốn biết kết nên có 10 ruồi F nở phân tích ngay, thấy có thân xám, mắt đỏ và thân đen, mắt hồng Biết các quá trình sinh học diễn bình thường Có thể kết luận A gen qui định màu mắt nằm trên NST số II B gen qui định màu mắt không nằm trên NST số II C gen qui định màu thân và màu mắt cùng nằm trên cặp NST D chưa xác định gen qui định màu mắt có thuộc NST số II hay không (<21>) Cho biết cặp tính trạng cặp gen qui định và trội hoàn toàn, hoán vị gen bố và mẹ với tần số 20% Tiến hành phép lai Aa x Aa thu F1 Lẫy ngẫu nhiên hai cá thể F1, xác suất để thu cá thể có kiểu hình A-bbD- là bao nhiêu? A 0,8425 B 0,04 C 0,1575 D 0,2654 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: can giup, can giup