0

De Toan lop 4 cuoi nam 20132014

5 1 0
  • De Toan lop 4 cuoi nam 20132014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:42

Câu 5: 1 điểm Viết các số hoặc phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.. Tuổi con bằng 6 người.[r] (1)TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Họ và tên : ………………………… Năm học 2013 - 2014 Lớp : 4A… Môn : Toán Thời gian 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê ĐỀ Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý có câu trả lời đúng a Phân số nào sau đây lớn ? A 10 B 7 C D 99 100 b Một đàn gà có tất 1200 số gà là bao nhiêu con? A 450 B 800 C 900 D 960 Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm: a) 24 k m2 =………… m2 c) 180 phút = giây b) tạ 20 yến =……… kg d) ngày =………… Câu 3: (2 điểm) Tính: a) + = …………………………………………………………………… b) - =…………………………………………………………………… c) 15 = x ………………………………………………………………… d) 86 43 : 17 34 = …………………………………………………………………… Câu 4: (2 điểm) Tìm X: a) X x = 31 b) X : = (2) Câu 5: (1 điểm) Viết các số phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Câu 6: (2 điểm) Năm mẹ 20 tuổi Tuổi người Bài giải 1; ; ; tuổi mẹ Tính tuổi Câu 7: (1 điểm) - Một hình chữ nhật có chu vi là 56cm Nếu bớt chiều dài 4cm và thêm chiều rộng 4cm thì trở thành hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài giải (3) ĐÁP ÁN TOÁN- KHỐI CUỐI NĂM 2013 – 2014 Câu 1) (1 điểm) HS khoanh đúng ý 0,25 điểm a) C b) D 960 Câu 2) (1điểm) Học sinh điền đúng ý 0,25 điểm a) 24 k m = 24 000 000 m2 c) 180 phút = 10800 giây b) tạ 20 yến = 700 kg d) ngày = 16 Câu 3) (2điểm) HS tính đúng ý 0,5 điểm 12 + = 7 56 45 11 b - = 63 - 63 = 63 40 c 15 x = 60 = 86 43 86 34 d 17 : 34 = 17 x 43 = a Câu 4) (2 điểm) HS tính đúng ý điểm a) X x 31 = X = 31 : X = 248 (0, đ) b) X : = (0,5 đ) X = (0,5 đ) X = đ) Câu 5) (1 điểm) Học sinh điền kết đạt yêu cầu điểm ; ;1; Câu 6: (2 điểm) Bài giải ? tuổi Tuổi con: Tuổi mẹ: 20 tuổi 40 8 x (0,5 (4) (0,5 điểm) ? tuổi Theo sơ đồ, hiệu số phần là: – = (phần) Tuổi là: 20 : = (tuổi) Tuổi mẹ là: 20 + = 24 (tuổi) Hoặc (20 : 5) x = 24 (tuổi) Đáp số : Con tuổi Mẹ 24 tuổi (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Câu 7: (1 điểm) Khi bớt chiều dài 4cm và thêm vào chiều rộng 4cm thì chu vi không thay đổi, suy : Cạnh hình vuông là : 56 : = 14 (cm) (0,25 điểm) Chiều dài hình chữ nhật : 14 + = 18 (cm) (0,25 điểm) Chiều rộng hình chữ nhật : 14 – = 10 (cm) (0,25 điểm) Diện tích hình chữ nhật : 18 x 10 = 180 (cm ) (0,25 điểm) Đáp số : 180 cm2 (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Toan lop 4 cuoi nam 20132014, De Toan lop 4 cuoi nam 20132014