0

nho thay Ng Minh Sang va moi nguoi giai giup

2 2 0
  • nho thay Ng Minh Sang va moi nguoi giai giup

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:37

Từ M vẽ đến O hai tiếp tuyến MA, MB A,B là các tiếp điểm và cát tuyến MCD thay đổi nhưng không đi qua O C nằm giữa M và D.. AB cắt OM tại E.[r] (1)x 2+ 4( √1 − x + √ x+3) −8=0 Giải phương trình: (2) Câu (3,0 điểm) Cho trước đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O) Từ M vẽ đến (O) hai tiếp tuyến MA, MB (A,B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD thay đổi không qua O (C nằm M và D) AB cắt OM E Các tiếp tuyến (O) C và D cắt S a) Chứng minh ΔMEC đồng dạng với ΔMDO b) Chứng minh EB/ED=AC/AD c) Chứng minh điểm S nằm trên đường thẳng cố định (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: nho thay Ng Minh Sang va moi nguoi giai giup, nho thay Ng Minh Sang va moi nguoi giai giup