0

bai kho nho thay co giai giup

1 1 0
  • bai kho nho thay co giai giup

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:32

C©u 11 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp.. Khi tần số là [r] (1)C©u 11 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở , cuộn dây cảm và tụ điện mắc nối tiếp Khi tần số là f thì hai đầu đoạn mạch chứa RC và điện áp hai đầu cuộn dây L lệch pha góc 135 Khi tần số là f2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL và điện áp hai đầu tụ điện lệch pha 2  f2   f2  96 2      f f 25 góc 1350 Khi tần số là f3 thì xảy tượng cộng hưởng Biết     Điều chỉnh tần số đến điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là U Giá trị U0 gần giá trị nào sau đây:A.180,3V B.123V C.130V D.223V C©u 23 : Một học sinh làm thí nghiệm đo bước song ánh sáng thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng Kết đo ghi vào bảng số liệu sau: Khoảng cách hai khe a=0,15  0,01mm Lần đo D(m) L(mm) (Khoảng cách vân sáng liên tiếp) 0,40 9,12 0,43 9,21 0,42 9,20 0,41 9,01 0,43 9,07 Trung bình Bỏ qua sai số dụng cụ Kết đo bước sóng học sinh đó là: A.0,68  0,05 (µm) B.0,65  0,06 (µm) C.0,68  0,06 (µm) D.0,65  0,05 (µm) C©u 22 : Một đàn Măng- đô- lin có phần dây dao động dài l 0=0,4m căng hai giá A và B Đầu cán đàn có các khấc lồi C, D, E chia cán thành các ô 1, 2, Gảy dây đàn không ấn ngón tay vào ô nào thì dây dao động và phát âm la có tần số là 440Hz Ấn vào ô số thì phần dao động dây là CB=l1 Ấn vào ô số thì phần dao động dây là DB=l2 A C D E F G H B Người ta tính toán các khoảng cách d1=AC, d2=CD, v.v để các âm phát cách nửa tông, biết quãng nửa tông ứng với tỉ số tần số : a=1,059, ( 1/a=0,994) Ấn vào ô số ta âm có tần số bao nhiêu? A.130Hz B.586Hz C.190Hz D.650Hz (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kho nho thay co giai giup, bai kho nho thay co giai giup