0

BT song anh sang luong tu Giai chi tiet

3 0 0
  • BT song anh sang luong tu Giai chi tiet

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:28

Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí cùng màu đầu tiên với vân sáng trung tâm và vân trung tâm có 12 vân sáng của ánh sáng có bước sóng 1 nằm[r] (1)BT tính chất sóng và lượng tử ánh sáng Câu Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc  , màn quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách S) Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a thì đó là vân sáng bậc k và bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2a thì M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân sáng bậc Giải: Giả sử M  Dlà vân sáng  D bậc k’  Dtăng S1S2 thêm D 2a k 3k k ' a a  a a  a a  a a a  a a  a a  2a     k 3k k' Ta có xM =  k 2; k ' 8 Chọn đáp án D: Vân sáng bậc Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba xạ có bước sóng λ1 = 0,4µm, λ2 = 0,5µm, λ3 = 0,75µm Trong khoảng hai vân sáng gần cùng màu với vân trung tâm quan sát thấy bao nhiêu vân sáng? Bài giải: Vị trí các vân cùng màu với vân trung tâm: x = k1i1 = k2i2 = k3i3  k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 -400 k1 = 500 k2 = 750k3 hay k1 = 10 k2 = 15k3 Bội SCNN 8, 10 và 15 là 120 Suy ra: k1 = 15n; k2 = 12n; k3 = 8n Vị trí vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần vân trung tâm ứng với n =1 k1 = 15; k2 = 12; k3 = Số vân sáng: N = 14+11 + = 32 * Vị trí hai vân sáng trùng * x12 = k1i1 = k2i2 - k1λ1 = k2λ2 400 k1 = 500 k2 4 k1 = k2 Suy ra: k1 = 5n12; k2 = 4n12 Trong khoảng hai vân sáng gần cùng màu với vân trung tâm có vân sáng xạ λ1 λ2 trùng vân sáng trùng * x23 = k2i2 = k332 - k2λ2 = k3λ3 500 k2 = 750 k3 2k2 = k3 Suy ra: k2 = 3n23; k3 = 2n23 Trong khoảng hai vân sáng gần cùng màu với vân trung tâm có vân sáng xạ λ2 λ3 trùng vân sáng trùng * x13 = k1i1 = k3i3 - k1λ1 = k3λ3 400 k1 = 750 k3 8 k1 = 15 k3 Suy ra: k1 = 15n13; k3 = 8n13 Trong khoảng hai vân sáng gần cùng màu với vân trung tâm có vân sáng xạ λ1 λ3 trùng Đáp án C: loại Đó là vân sáng độc lập xạ (3 loại), có loại vân sáng xạ trùng ( λ1 λ2 ; λ2 λ3 ) Số vân sáng quan sát được: 32-5 = 27 vân Câu Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y âng, nguồn sáng S gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 520nm và bước sóng 2 [620nm-740nm] Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy khoảng vị trí cùng màu đầu tiên với vân sáng trung tâm và vân trung tâm có 12 vân sáng ánh sáng có bước sóng 1 nằm độc lập Bước sóng 2 có thể có giá trị là: A.728nm B.661,8nm C.732,8nm D.A B Giải: Vị tí hai vân sáng trùng x = k1λ1 = k2 λ2 Trong khoảng vị trí trùng thứ hai hai vân sáng đơn sắc 1, 2 và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng 1 nằm độc lập thì đó chính là vị trí vân sáng thư 14 (k1 = 14) xạ λ1 141 7280  k2 (nm)  620nm ≤λ ≤ 740nm- 10 ≤ k ≤ 11 14 λ = k λ - λ = k2 2 Khi k2 = 10: λ2 = 728 nm Khi k2 = 11: λ2 = 661,8 nm Ta chọn đáp án D 2 (2) Câu Trong thí nghiệm I - âng giao thoa ánh sáng Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp cách 9mm Nếu chiếu hai khe đồng thời hai xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy M cách vân trung tâm 10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, khoảng M và vân sáng trung tâm còn có vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm Bước sóng xạ λ2 là A 0,4 μm B 0,65 μm C 0,6 μm D A và C Giải: Khoảng vân i1 = 9mm/(6-1) = 1,8mm xM 10,8  6 i1 1,8 Tại M là vân sáng bậc xạ λ Khoảng cách vân sáng cùng màu và gần vân sáng trung tâm là: 10,8 3, 6mm x= , ứng với vân sáng bậc hai xạ λ1 D D 2 1, 2 1 k 2  2   (  m) a k k Do đó 2i1 = ki2  a 1, Với k là số nguyên k = 2 xạ λ = 0,4 µm cho k = xạ λ = 0,6 µm cho k = Chọn đáp án D Câu 5: Giới hạn quang điện kẽm là 0,350m, đồng là 0,300m Nếu chiếu xạ có bước sóng 0,320m vào kẽm tích điện dương và đồng tích điện âm đặt cô lập thì: A Tấm kẽm tích điện dương, đồng tích điện âm trước B Tấm kẽm tích điện dương, đồng dần trở nên trung hoà điện C Điện tích dương kẽm càng lớn dần, đồng dần điện tích âm; D Tấm kẽm và đồng dần trở nên trung hoà điện; Chọn đáp án C vì λKT < λ0Zn tượng quang điện xảy ra, kẽm bớt electron, điện tích dương kẽm tăng lên Còn đồng dần điện tích âm tác dụng nhiệt xạ chiếu vào (sự xạ nhiệt electron) Câu 6: Khi tăng hiệu điện ống tia X lên n lần ( n  1) , thì bước sóng cực tiểu tia X mà ống phát giảm lượng  Hiệu điện ban đầu ống là : A hc( n  1) e hc( n  1) en hc en B C D hc hc min   n eU neU   min  min   min n n Giải: Ta có min  hc hc(n  1)  en U = min e Chọn đáp án B hc e(n  1)  Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là a = mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,6 m Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm) Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối? A 34 vân sáng 33 vân tối B 33 vân sáng 34 vân tối C 22 vân sáng 11 vân tối D 11 vân sáng 22 vân tối Giải: Cần thêm điều kiện M, N hai phía so với O  D 0, 6.10 6.1,5  0, 45.10 m 0, 45mm 3 a 2.10 Khoảng vân: i = Vị trí vân sáng : xs = ki = 0,45k (mm): -5 ≤ 0,45k ≤ 10 - -11,11≤ k ≤ 22,222  -11≤ k ≤ 22: Có 34 vân sáng Vị trí vân tối : xt = (k + 0,5) i = 0,45(k + 0,5) (mm): -5 ≤ 0,45(k+0,5) ≤ 10 (3) - -11,11≤ k + 0,5 ≤ 22,222  -11,61≤ k ≤ 21,7222  -11≤ k ≤ 21: Có 33 vân tối Chọn đáp án A Câu Một nguồn sáng điểm nằm cách hai khe I – âng và phát đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,6 m và 2.=0,7m Biết khoảng cách hai khe a = 0,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = m Trong khoảng rộng L = 7,2 cm đối xứng qua qua vân sáng trung tâm, trên màn quan sát có bao nhiêu vạch sáng các xạ trên chồng khít lên nhau? A B C D Giải: Vị trí các vân sáng cùng màu với vân trung tâm x = k1i1 = k2i2  k1λ1 = k2λ2  0,6k1 = 0,7k2 .> 6k1 = 7k2  k1 =7n; k2 =6n ( n nguyên, 0) 1 D x = 2ni1 = 2n a = 21n (mm) Ta có – 36 (mm) < x < 36 (mm):  -36 < 21n < 36 Suy n = -1; 0; Tức là có vân Chọn đáp án D (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: BT song anh sang luong tu Giai chi tiet, BT song anh sang luong tu Giai chi tiet