0

MONG THAY CO GIAI GIUP

1 4 0
  • MONG THAY CO GIAI GIUP

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:16

[r] (1) Câu 10: Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền một môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s Xét phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng , cách M một khoảng từ 42 đến 60cm có điểm N từ vị tri cân bằng lên đỉnh sóng Khoảng cách MN là:
- Xem thêm -

Xem thêm: MONG THAY CO GIAI GIUP, MONG THAY CO GIAI GIUP