0

De thi lich su 6 ki 2

3 1 0
  • De thi lich su 6 ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:12

Gợi ý: đó không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân vì cuộc kháng chiến vẫn còn tiếp tục do Triệu Quang Phục lãnh đạo..[r] (1)TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ MÔN LỊCH SỬ Năm học: 2013-2014 NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ II I. Hình thức: tự luận II. Kiến thức bản: điểm III. Kiến thức mở rộng: điểm (sẽ có câu hỏi điểm không nằm câu hỏi gợi ý đề cương liên quan đến nội dung kiến thức ôn thi). IV. Nội dung: Bài 17, 18: khởi nghĩa Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán 1 Nguyên nhân khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Nhà Hán bóc lột nhân dân ta nặng nề - Chồng Bà Trưng Trắc Thi Sách bị Tô Định giết hại - Hai Bà Trưng dậy khởi nghĩa để “đền nợ nước, trả thù nhà” 2.Diễn biến khởi nghĩa - Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa - Nghĩa quân tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu, Tô Định hoảng hốt cải trang bỏ trốn Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi - Trưng Trắc suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng Mê Linh, xá thuế năm liền cho nhân dân 3.Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán: - Tháng năm 42, Mã Viện đem quân công nước ta - -Cuộc chiến diễn Lãng Bạc => Cổ Loa => Mê Linh => Cấm Khê =>thất bại, Hai Bà Trưng hi sinh - - Mùa thu năm 44, Mã Viện rút quân nước 4.Ý nghĩa khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất dân tộc ta - Mở đường cho công giành độc lập nhân dân ta suốt ngàn năm bị đô hộ (2)TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI) 1 Chế độ cai trị - Tiếp tục sách chia để trị, bóc lột nhân dân ta - Thực sách “đồng hóa” nhân dân ta: buộc theo phong tục Hán, học chữ Hán,… 2 Tình hình kinh tế nước ta a) Nông nghiệp: - Công cụ sắt ngày phổ biến - Cây trồng chăn nuôi phát triển, kỹ thuật trồng trọt tiến trước nhiều b) Thủ công nghiệp - Nghề rèn sắt, nghề gốm cổ truyền phát triển - Xuất số nghề như: làm giấy, chế tạo thủy tinh, c) Thương nghiệp: - Trao đổi buôn bán chợ làng - Chính quyền hộ giữ độc quyền ngoại thương 3 Những chuyển biến xã hội văn hóa a) Xã hội: (sơ đồ trang 55) Thời Văn Lang- Âu Lạc Thời kì bị hộ Vua Quan lại hộ Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nơ tì Nơ tì b) Văn hóa: - Mở trường dạy chữ Hán quận, huyện - Truyền bá văn hóa Trung Quốc vào nước ta 4.Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) - Do khơng chịu ách áp bóc lột nặng nề => Nhân dân khởi nghĩa - Năm 248: khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ - Nhà Ngô cử Lục Dận đem quân sang đánh nghĩa quân - Khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu hi sinh núi Tùng (Thanh Hóa) (3)1 Nguyên nhân khởi nghĩa: - Chính sách cai trị nhà Lương làm đời sống nhân dân ta vô khổ sở Nhân dân căm thù giặc nên dậy đấu tranh lãnh đạo Lý Bí 2 Diễn biến: Các kiện chính: -Năm 542: khởi nghĩa bùng nổ -Năm 543: quân Lương công lần thất bại -Năm 544: Lý Bí lên ngơi Hồng đế xưng Lý Nam Đế, đặt tên nước Vạn Xn, đóng cửa sơng Tơ Lịch -Năm 545: quân Lương cử Trần Bá Tiên Dương Phiêu sang xâm lược nước ta -Năm 548: Lý Nam Đế trao quyền lại cho Triệu Quang Phục để tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến Lý Nam Đế qua đời -Năm 550: nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên rút quân nước Tận dụng thời cơ, Triệu Quang Phục quét quân Lương khỏi lãnh thổ nước ta Triệu Quang Phục lên vua lấy hiệu Triệu Việt Vương -Năm 570: Lý Phật Tử quay cướp Triệu Quang Phục -Năm 603: nhà Tùy xâm lược Lý Phật Tử đầu hàng V. Câu hỏi mở rộng: 1 Câu 2/52 SGK: việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng vị tướng khắp nơi nói lên điều gì? Gợi ý: thể lịng biết ơn, tôn trọng nhân dân ta Hai Bà Trưng vị tướng lĩnh 2 Vì nhà Hán giữ độc quyền sắt? (trang 53) Gợi ý: để ngăn cấm việc nhân dân ta chế tạo vũ khí chống lại chúng, đồng thời ngăn cản phát triển kinh tế nước ta 3 Theo em, việc quyền hộ mở số trường học nước ta nhằm mục đích gì? (trang 55) Gợi ý: nhằm mục đích đồng hóa; đào tạo tay sai (dùng người Việt trị người Việt) Vì người Việt giữ phong tục, tập qn tiếng nói tổ tiên? Gợi ý: người Việt có lịng u nước 5 Giải thích ý nghĩa việc Lý Bí đặt tên nước Vạn Xuân Gợi ý: Lý Bí đặt tên nước Vạn Xn với mong muốn đất nước ln hịa bình, n ấm, hạnh phúc mãi 6 Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến Triệu Quang Phục lãnh đạo gì? Gợi ý: lịng u nước c nhân dân, huy sáng suốt Triệu Quang Phục huy , cách đánh du kích độc đáo hiệu quả, chớp lấy thời Sự thất bại Lý Nam Đế có phải sụp đổ nước Vạn Xuân hay không? Tại sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi lich su 6 ki 2, De thi lich su 6 ki 2