0

de thi hoc ki 2 ly 8 hay

4 1 0
  • de thi hoc ki 2 ly 8 hay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:46

Đây cũng chính là nhiệt độ của chì sau khi đã xảy ra cân bằng nhiệt... c1 Theo phương trình cân bằng nhiệt Qtoả = Qthu..[r] (1)PHÒNG GD&ĐT TP BẢO LỘC KIỂM TRA HKII(TN+TL)– ĐỀ 1c Trường: ……………………… Lớp: …… MÔN: VẬT LÝ Họ tên: ……………………………… Thời gian: 45 phút PHẦN I TRẮC NGHIỆM ( điểm) Chọn câu trả lời đúng các câu sau ( từ câu đến câu 8) Câu Khi nói công máy đơn giản thì nhận xét nào sau đây là đúng: A Máy đơn giản cho ta lợi lực nên lợi công B Máy đơn giản cho ta lợi đường nên lợi công C Máy đơn giản cho ta lợi lực và thiệt đường nên công không thay đổi D Máy đơn giản thiệt công Câu Một người kéo gàu nước có trọng lượng 10N từ giếng sâu 7,5m thời gian 30 giây Công suất người đó là: A 150W B 2,5W C 75W D 5W Câu Động vật phụ thuộc vào: A Khối lượng và vị trí vật C Vận tốc và vị trí vật B Khối lượng và vận tốc vật D Vị trí vật so với mặt đất Câu Hãy kết luận sai các kết luận sau đây: A Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng B Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách C Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh D Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật chuyển động càng nhanh Câu Khi bỏ miếng kim loại đồng đã nung nóng tới 90 0C vào cốc nước 200C Nhiệt miếng đồng và nước thay đổi nào? A Nhiệt miếng đồng và nước tăng B Nhiệt miếng đồng và nước giảm C Nhiệt miếng đồng giảm và nước tăng D Nhiệt miếng đồng tăng và nước giảm Câu Trong các cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây, cách nào đúng? A Đồng; không khí; nước C Nước; đồng; không khí B Không khí; đồng; nước D Đồng; nước; không khí Câu Đối lưu là truyền nhiệt xảy chất nào? A Chỉ chất khí C Chỉ chất rắn B Chỉ chất lỏng D Chất khí và chất lỏng Câu Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2 A Q = m.c.( t2 – t1) C Q = m.c.( t1 – t2) B Q = ( t2 – t1)m/c D Q = m.c.( t1 + t2) PHẦN II TỰ LUẬN ( 6điểm) Câu Một máy hoạt động với công suất Ƥ = 1600(W) thì nâng vật nặng m= 100(kg) lên độ cao 12(m) 30 giây a Tính công mà máy đã thực thời gian nâng vật b Tính hiệu suất máy quá trình làm việc? Câu 10 Một người thả 300(g) chì nhiệt độ 1000C vào 250(g) nước nhiệt độ 58,50C làm cho nước nóng lên tới 600C Cho nhiệt dung riêng nước là 4200J/Kg.K và bỏ qua hao phí nhiệt môi trường bên ngoài Hãy tính: a Nhiệt độ chì có cân nhiệt b Nhiệt lượng nước đã thu vào c Nhiệt dung riêng chì? (2) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn : Vật lí Lớp HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM CỤ THỂ: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Đáp án Thang điểm C 0,5 B 0,5 PHẦN II: TỰ LUẬN ( điểm) Câu Tóm tắt: (3đ) Ƥ = 1600W m = 100kg h = 12m t = 30s Hỏi: a Atp=? (J) b H =? (%) B 0,5 D 0,5 C 0,5 D 0,5 D 0,5 Đáp án Điểm 0,5 Lời giải: a Máy đã thực công để nâng vật lên( đây là công toàn phần): Atp = Ƥ t = 1600 × 30 = 48000 ( J) b Công thực tế để nâng vật lên( đây là công có ích): Aích = F × s = P × h = ( 10m) × h = ( 10× 100) × 12 = 12000 (J) ( Ở đây: F = P; s=h) Vậy hiệu suất máy là: H = Aich Atp A 0,5 0,75 0,75 0,75 ×100% 12000 = 48000 ×100% = 25% Đ.s: a 48000J b 25% 10 (3đ) Tóm tắt: Khối lượng chì: m1= 300g= 0,3kg t1=1000C Khối lượng nước: m2= 250g= 0,25kg t2=58,50C ; c2= 4200J/kg.K t0 = 600C Hỏi: a Nhiệt độ chì xảy cân nhiệt? b Q2=? (J) c c1=? (J/kg.K) Lời giải: a Sau thả chì 100 C vào nước 58,50C làm nước nóng lên đến 600C Thì 600C chính là nhiệt độ cân hệ hai chất đã cho Đây chính là nhiệt độ chì sau đã xảy cân nhiệt b Nhiệt lượng nước đã thu vào để tăng nhiệt độ từ 58,50C đến 0,25 0,5 0,5 0,75 (3) 600C là: Q2 = m2 c2 ( t0 ─ t2) = 0,25 4200 (60 – 58,5) = 1575 (J) c Nhiệt lượng chì đã toả hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là: Q1 = m1 c1 ( t1 ─ t0) = 0,3 c1 (100 – 60) = 12 c1 Theo phương trình cân nhiệt Qtoả = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 ↔ 1575 = 12 c1 0,5 0,5 1575 → c1 = 12 = 131, 25 (J/kg.K ) Đ.s: a 600C b 1575 J c 131,25 J/kg.K HẾT 0,25 (4) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 2 ly 8 hay, de thi hoc ki 2 ly 8 hay