0

NHO THAY THANG GIAI GIUP

1 2 0
  • NHO THAY THANG GIAI GIUP

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:31

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sang,có khoảng cách 2 khe a=0,8mm,bước sóng=0,4micromet.goi H la chân đường cao hạ từS1 toi màn quan sát.lúc dầu H la 1 vân tối giao thoa,dịch màn ra xa[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: NHO THAY THANG GIAI GIUP, NHO THAY THANG GIAI GIUP