0

de thi vao lop 10 cua thanh hoa nam 2015

4 0 0
  • de thi vao lop 10 cua thanh hoa nam 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:29

Lấy điểm M bất kì trên tia đối BA, qua M kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn C, D là các tiếp điểm.. Chứng minh tứ giác MCOD nội tiếp trong một đường tròn.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ A KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016 Môn thi: Toán Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi 21/7/2015 Đề có: 01 trang gồm 05 câu Câu (2 điểm): Giải phương trình ay2 + y – = a) Khi a = b) Khi a =  x  y 5  x  y 3 Giải hệ phương trình:  a 2   a  (với a  và a 1) a1 a 1 Câu (2 điểm): Cho biểu thức P = Rút gọn P Tính giá trị biểu thức P a = + Câu (2 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y = x + m – và parabol (P) : y = x2 Tìm m để (d) qua điểm A(0;1) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) hai điểm phân biệt có hoành độ lần 1 1     x1 x2  0 x x2  lượt là x1, x2 thỏa mãn:  Câu (3 điểm): Cho đường tròn tâm O bán kính R và đường thẳng (d) không qua O, cắt đường tròn (O) điểm A, B Lấy điểm M bất kì trên tia đối BA, qua M kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm) Chứng minh tứ giác MCOD nội tiếp đường tròn  Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB Chứng minh HM là phân giác CHD Đường thẳng qua O và vuông góc với MO cắt các tia MC, MD theo thứ tự P, Q Tìm vị trí điểm M trên (d) cho diện tích tam giác MPQ nhỏ Câu (1 điểm): Cho a, b, c là các số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện: 5a2 + 2abc + 4b2 + 3c2 = 60 Tìm giá trị lớn biểu thức A = a + b + c ………………Hết……………… Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: ………… (2) Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THAM KHẢO Câu 1: a Khi a = ta có y - = => y = b Khi a = ta phương trình: y2 + y – = => y1 = 1; y2 = -2 Giải hệ phương trình:  x  y 5  x 4    x  y 3   y 1 Vậy hệ phương trình trên có nghiệm (x;y) = (4;1) Cấu 2: Rút gọn P P P  a 2   a = a1 a 1   4( a  1) a  a 2   a1 a 1 ( a  1)( a  1) a 43 a  3 a  ( a  1)( a  1) a1 ( a  1)( a  1)  a 1  2 Thay a = + (  1) (Thỏa mãn điều kiện xác định) vào biểu thức P đã rút (  1)   2  5 gọn ta được: Vậy a = + thì P = - Câu 3: Thay x = 0; y = vào phương trình đường thẳng (d) ta được: m = 2 Phương trình hoành độ giao điểm (d) và (P) là: x2 – x – (m – 1) = (*) Để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt thì phương trình (*) phải có nghiệm phân biệt x1; x2   4m    m   x1  x2 1  Khi đó theo định lý Vi ét ta có:  x1 x2  (m  1) 1 1  x x      x1 x2  0     x1 x2  0 x x2   x1 x2  Theo đề bài:  (3)  m  0  m 1  m  m  0( DK : n 1)  m1 2(TM ); m2  3( Loai ) Vậy m = là giá trị cần tìm Câu 4:  Xét tứ giác MCOD có: MC vuông góc với OD => góc OCM = 900 MD vuông góc với OD => góc ODM = 900 Suy tứ giác MCOD nội tiếp đường tròn (dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)  Ta có H là trung điểm AB => OH  AB => MHO 90 => H thuộc đường tròn đường kính MO => điểm D; M; C; H; O cùng thuộc đường tròn đường kính MO   => DHM DOM (2 góc nội tiếp cùng chắn cung MD)   CHM COM (2 góc nội tiếp cùng chắn cung MC) DOM COM  Lại có (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)   => DHM CHM => HM là phân giác góc CHD Ta có: SMPQ = 2SMOP = OC.MP = R (MC+CP) 2R CM CP Mặt khác, theo hệ thức lượng tam giác vuông OMP ta có: CM.CP = OC2 = R2 không đổi => SMPQ 2R Dấu = xảy  CM = CP = R Khi đó M là giao điểm (d) với đường tròn tâm O bán kính R Vậy M là giao điểm (d) với đường tròn tâm O bán kính R thì diện tích tam giác MRT nhỏ (4) Câu 5: Ta có: 5a2 + 2abc + 4b2 + 3c2 = 60  5a2 + 2abc + 4b2 + 3c2 – 60 =  a = (bc)2 – 5(4b2 + 3c2 – 60) = (15-b2)(20-c2) Vì 5a2 + 2abc + 4b2 + 3c2 = 60 => 4b2 60 và 3c2 60 => b2 15 và c2 20 => (15-b2) 0 và (20-c2) 0 =>  a 0 2  bc  (15  b )(20  c )  bc  (15  b  20  c ) 5  => a= (Bất đẳng thức cauchy) 2  2bc  35  b  c 35  (b  c)  10 10 => a  35  (b  c)  10(b  c) 60  (b  c  5)  10 10 6 => a+b+c  b  c  0  a 1   2 15  b 20  c  b 2  a  b  c 6 c 3   Dấu = xảy Vậy Giá trị lớn A là đạt a = 1; b = 2; c = -Hết - (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi vao lop 10 cua thanh hoa nam 2015, de thi vao lop 10 cua thanh hoa nam 2015