0

KE HOACH CONG DOAN THANG 102013

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:12

- Ban nữ công tiếp tục chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức tuyên truyền giáo dục về giới, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nữ; Phối hợp lồng ghép n[r] (1)CƠNG ĐỒN GD TP CÀ MAU CĐCS TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Số: 03 / KH-CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tắc Vân, ngày 02 tháng 10 năm 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN THÁNG 10/2013 I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 9: Cơng đồn phối hợp với quyền, Đoàn – Đội, Ban đại diện CMHS thực hiện: - Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học tháng khuyến học, tháng ATGT - Đã duyệt xong kế hoạch cơng đồn năm học 2013 – 2014 (ngày 24/9/2013) - BCH Cơng đồn phận xây dựng kế hoạch hoạt động cơng đồn năm học, học kì, tháng phù hợp với tình hình hoạt động trường, thống tiêu - Lập kế hoạch, phân cơng đồn viên tiến hành tập luyện mơn bóng chuyền nam, nữ chuẩn bị giao lưu với đơn vị bạn nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012; đồng thời chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ CC-VC ngành GD&ĐT TP Cà Mau năm 2014 (Dự kiến 01/3/2014) - Tổ chức vui Trung thu cho CB-GV-NV học sinh Cơng đồn tặng 65 xuất suất quà tết Trung thu cho CB-GV-NV suất trị giá 82.000 đồng = 5.236.000 đồng - Đã nhận kinh phí hoạt động Cơng đồn đợt 2/2013 - Xây dựng xong văn Hội nghị CC-VC đầu năm II/ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2013: Chủ điểm: - Kỷ niệm ngày Bác Hồ gởi thư cuối cho ngành giáo dục. - Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2013. 1/ Công tác tuyên truyền giáo dục: - Phát động toàn thể CB, GV, NV thi đua lập thành tích kỷ niệm “Ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho ngành giáo dục”, “Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10” - Tìm hiểu ý nghĩa ngày lịch sử nêu (2)- Tuyên truyền dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (kèm theo văn số 20/LĐLĐ ngày 25/9/2013 Ban thường vụ LĐLĐ TP Cà Mau) - Tuyên truyền giáo dục pháp luật CB, GV, NV đặc biệt luật khiếu nại, tố cáo 2/ Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB – GV – NV: - Tiếp tục thực tốt cơng tác trợ cấp khó khăn, tương trợ, thăm hỏi, giúp đỡ cơng đồn viên gặp khó khăn, hoạn nạn - Phối hợp với quyền tự kiểm tra, giám sát thực chế độ sách đơn vị - Kết hợp với quyền tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CB – GV – NV 3/ Công tác xây dựng tổ chức cơng đồn, tham gia quản lý ngành thực hiện vận động lớn, phong trào thi đua: - Tổ chức Hội nghị CC – VC ngày 06/10/2013 - Phát động đăng ký thi đua năm học: Cá nhân, tập thể, nữ hai giỏi viết sáng kiến để phục vụ giảng dạy, quản lý; đặc biệt phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014 (Hạn chót nộp cho nhà trường cuối tháng 01/2014) - Đăng ký cơng trình phần việc cơng đồn năm 2013 – 2014 chăm sóc vườn hoa - Kết hợp với chuyên môn dự giờ, thăm lớp thực tốt qui chế chuyên môn; xây dựng đội tuyển giáo viên dự thi vịng TP - Tăng cường luyện tập bóng chuyền nam, nữ để tiến hành giao lưu với đơn vị bạn nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” - Kết hợp với Ban tiến phụ nữ quyền tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 phù hợp với tình hình nhà trường 4/ Tổ Cơng đoàn: - Xây dựng kế hoạch làm việc phù hợp với tình hình hoạt động CĐCS - Giải tốt vụ việc (nếu có) theo chức - Xây dựng tiết dạy tốt để chọn giáo viên dự thi giáo viên giỏi vòng trường tiến tới dự thi giáo viên giỏi cấp (3)- Ban nữ công phối hợp với Ban Vì tiến phụ nữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2013 – 2014 - Ban nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Ban nữ công tiếp tục chủ động phối hợp với Ban tiến phụ nữ tổ chức tuyên truyền giáo dục giới, giám sát, kiểm tra việc thực sách nữ; Phối hợp lồng ghép nội dung phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 6/ Cơng tác tài chính: - Đảm bảo thực nguyên tắc chứng từ tài - Trích nộp kinh phí cơng đồn qui định - Thực tốt công tác công khai tài 7/ Xây dựng tổ chức, Cơng đồn sở vững mạnh: - Kiện toàn, củng cố đổi tên Ban nữ công theo hướng dẫn số 05/HD-CĐGD - Hoàn thành loại hồ sơ Ban, tổ qui định - Tăng cường hoạt động UBKT; Ban TTND xây dựng kế hoạch qui chế họat động năm, quý - Thực tốt việc chuyển sinh hoạt đến – đoàn viên tổ chức kết nạp đoàn viên - Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi kết nạp TM CHI BỘ TM BCH CƠNG ĐỒN Bí thư Chủ tịch
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH CONG DOAN THANG 102013, KE HOACH CONG DOAN THANG 102013