0

Ke hoach to Tieng Anh thang 8

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 12:53

- Ký duyệt giáo án, báo giảng giáo viên theo định kỳ hàng tuần - Dự sinh hoạt CM toàn trường ngày 19/8/2013 - Làm các biểu mẫu điều tra theo quy định - Họp tổ đăng ký các chỉ tiêu chất l[r] (1)TRƯỜNG THCS I SÔNG ĐỐC TỔ TIẾNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM HỌC 2013-2014 Từ 01/08/2013 đến 31/08/2013 I CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 08 - Họp HĐSP đầu năm (ngày 1/8/2013) - Học chính trị hè dợt (tại nhà văn hóa thiếu nhi) - Nộp dự kiến PCCM cho PHT - Thực soạn giảng từ tuần (ngày 19/8/2013) - Ổn định nề nếp dạy và học - Ký duyệt giáo án, báo giảng giáo viên theo định kỳ hàng tuần - Dự sinh hoạt CM toàn trường (ngày 19/8/2013) - Làm các biểu mẫu điều tra theo quy định - Họp tổ đăng ký các tiêu chất lượng mặt GD, CLBM, và các tiêu khác - Dự lễ khai giảng năm học 2013-2014 (ngày 31/8/2013) - Lên kế hoạch tháng II BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - Lên kế hoạch theo tuần và xếp, bố trí thời gian hợp lý cho công việc - Triển khai kế hoạch và thực tốt công tác kiểm tra, giám sát - Thực tốt công tác tham mưu và báo cáo LÃNH ĐẠO KÝ DUYỆT Sông Đốc, ngày 23 tháng 08 năm 2013 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Nguyễn Thị Lê Dung (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach to Tieng Anh thang 8, Ke hoach to Tieng Anh thang 8