0

bai tap vat li 9

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:34

Dựa vào các dụng cụ trên, vẽ các sơ đồ mạch điện và nêu cách tính chính xác giá trị của điện trở R dựa trên số chỉ của vôn kế và ampe kế trong các mạch điện đó.. Cho biết không thể mắc [r] (1)ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Môn : VẬT LÝ Bài (4 điểm): Hai bạn Lê Trần bắt đầu chuyển động từ A để đến B Lê chuyển động với vận tốc 15km/h nửa quãng đường AB với vận tốc 10km/h quãng đường lại Trần với vận tốc 15km/h nửa khoảng thời gian chuyển động với vận tốc 10km/h khoảng thời gian lại a) a) Hỏi hai bạn người đến B trước ? b) b) Cho biết thời gian chuyển động từ A đến B hai bạn chênh nhau phút Tính chiều dài quãng đường AB thời gian chuyển động bạn Bài (4 điểm): Một bếp điện có hai dây điện trở R1 R2 , hiệu điện định mức dây điện trở U, công suất định mức dây R1 P1=400W, dây R2 P2=700W Người ta dùng bếp để đun sôi nước ấm Cho biết nhiệt lượng bếp ấm tỏa môi trường tỉ lệ thuận với thời gian đun Nếu nối dây R1 với nguồn hiệu điện U, thời gian đun sôi nước t1=30 phút Nếu nối dây R2 với nguồn hiệu điện U, thời gian đun sôi nước t2=15 phút Hỏi nếu nối dây R1 R2 song song vào nguồn hiệu điện U, thời gian đun sôi nước bao lâu? Bài (4 điểm): Một vật sáng AB đặt vng góc với trục trước thấu kính hội tụ, A nằm trục Khi vật vị trí A1B1, ảnh A’1B’1 qua thấu kính ảnh thật Khi vật vị trí A2B2, ảnh A’2B’2 qua thấu kính ảnh ảo Hai vị trí A1B1 A2B2 vật nằm bên thấu kính a) a) Dựng (vẽ) ảnh AB qua thấu kính vị trí nêu b) b) Cho biết ảnh A’1B’1 cách thấu kính 120cm, ảnh A’2B’2 cách thấu kính 60cm ảnh có độ cao (A’1B’1=A’2B’2) Dựa hình vẽ câu a phép tốn hình học, tìm khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm thấu kính Bài (4điểm) Cho dụng cụ sau: nguồn điện có hiệu điện khơng đổi, vơn kế có điện trở Rv chưa biết, ampe kế có điện trở RA chưa biết, điện trở R cần xác định (2)Bài (4 điểm) Một bóng đèn có giá trị định mức 120V-60W mắc vào nguồn điện Các cực nguồn điện A,B, hiệu điện UAB nguồn điện không thay đổi Điện trở dây dẫn nối từ nguồn điện đến đầu C,D đèn thể điện trở R1 hình vẽ Cho biết ánh sáng bình thường Sau đó, người ta mắc thêm bếp điện song song với bóng đèn Các giá trị định mức bếp 120V-240W Cho điện trở đèn bếp không thay đổi theo nhệt độ a) a) Hỏi mắc thêm bếp điện song song với đèn Độ sáng đèn tăng hay giảm? Giải thích ? b) b) Cho biết mắc thêm bếp điện song song với đèn, hiệu điện hai dầu bếp 114V Tính điện trở R1
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap vat li 9, bai tap vat li 9