0

Nho co Phuong Nam va cac thay co giai giup em

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:51

Tính tỉ số tốc độ của vật 2 so với tốc độ của vật 1 khi hai vậy gặp nhau lần đầu tiên..[r] (1)Bài toán Cho lắc lò xo có khối lượng là m1 = 0,1kg; m2 = 0,9kg, treo cạnh nhau, cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng và cùng chung gốc tọa độ Phương trình dao động vật và vật là π π x 1=10 cos(2 πt − )cm ; x 2=5 cos(2 πt − ) cm 2 C1 Sau bao lâu hai vật ngược pha lần đầu tiên C2 Sau bao lâu hai vật cùng pha lần đầu tiên C3 Sau bao lâu hai vật vuông pha lần đầu tiên C4 Sau bao lâu hai vật ngược pha nhau, cùng VTCB C5 Sau bao lâu hai vật ngược pha nhau, cùng VTCB C6 Sau bao lâu hai vật gặp lần đầu tiên sau thời điểm ban đầu C7 Tính tỉ số tốc độ vật so với tốc độ vật hai gặp lần đầu tiên (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nho co Phuong Nam va cac thay co giai giup em, Nho co Phuong Nam va cac thay co giai giup em