0

PHAT BIEU DAI HOI CHI DOAN GIAO VIEN

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:10

Được sự ủy quyền của đồng chí Bí thư chi bộ, thay mặt cho chi bộ Đảng, BGH đến dự và chỉ đạo đại hội chi đoàn giáo viên trường THPT Văn Miếu năm học 2013-2014, lời đầu tiên cho phép tôi [r] (1)Kính thưa đại hội, thưa đồn chủ tịch đồng chí đồn viên! Được ủy quyền đồng chí Bí thư chi bộ, thay mặt cho chi Đảng, BGH đến dự đạo đại hội chi đoàn giáo viên trường THPT Văn Miếu năm học 2013-2014, lời cho phép chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tới đồng chí, chúc đại hội tập trung tư duy, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao để đại hội thành công rực rỡ! Thưa đồng chí! Qua nghe báo cáo trị mà đồn chủ tịch trình bày trước Đại hội, tơi hồn tồn trí với đồng chí, báo cáo đồng chí nêu thành cơng đạt được, tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan, qua rút học kinh nghiệm; đồng thời đồng chí hạn chế, khuyết điểm yếu cần khắc phục, sửa chữa Tất điều khẳng định sức trẻ, khẳng định vai trò tinh thần cách mạng đồng chí Thay mặt cho chi Đảng, BGH nhà trường, ghi nhận biểu dương tinh thần thành tích đồng chí đạt Kính thưa đại hội! Năm học 2013 – 2014 năm học triển khai thực Kết luận Hội nghị Trung ương (Khóa XI) “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Ngành Giáo dục cần đổi mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập; quan tâm phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tất cấp học (2)Một kiện đáng ý chúng ta, năm học 2013-2014 năm học nhà trường thực Nghị đại hội chi nhiệm kỳ 2013-2015-Năm học có ý nghĩa mở đường cho hoàn thành tiêu chủ yếu nêu Nghị Đại hội Với lý nêu trên, hy vọng tin tưởng đồng chí đồng tâm, hiệp lực, phát huy tinh thần cách mạng cao để xây dựng tốt kế hoạch hoạt động năm cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị Thưa đồng chí! Với đặc thù trường THPT Văn Miếu, hầu hết cán bộ, giáo viên nằm độ tuổi Đồn, vậy, chi đồn giáo viên chi đồn nịng cốt tổ chức Đồn trường, đồng chí phải tích cực tham mưu, phối kết hợp với tổ chức Cơng đồn, tổ nhóm chun mơn để tổ chức cho đồn viên tham gia vào hoạt động, pháy huy vai trị xung kích mặt trận đặc biệt thực nhiệm cụ GD&ĐT địa bàn Để làm tốt sứ mạng lịch sử mình, tơi đề nghị đồng chí làm tốt số nội dung sau: Một : Phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị, tổ chức Đoàn Thanh niên đồng chí để tạo mơi trường sống, làm việc thân thiện, thân đạt hiệu cao; Hai là: Tham mưu tốt với chi Đảng, BGH nhà trường, BTV đoàn trường để tranh thủ ủng hộ, hồn thành tốt nhiệm vụ trị mà đại hội đề ra; Ba : Phối kết hợp tổ chức Cơng đồn, tổ nhóm chun mơn… chăm lo quyền lợi hợp pháp, đáng đoàn viên, chăm lo đời sống động viên khuyến khích đồn viên n tâm cơng tác, cố gắng vượt khó hồn thành tốt nhiệm vụ trị giao phó; tổ chức hoạt động phong trào theo chủ đề năm học dịp lễ tết… (3)Năm là: Phấn đấu tư dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức người cộng sản, người giáo viên; Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh lành mạnh Sáu là: Với tinh thần cách mạng cao nhất, sáng suốt lựa chọn đồng chí có đủ lực tổ chức, có đủ kiến thức, đủ lĩnh trị tâm huyết với nghiệp để bầu giữ trọng trách lãnh đạo, tổ chức hoạt động chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2013-2014 Trên ý kiến chi Đảng, BGH nhà trường Đại hội Chúng tơi hy vọng rằng: Với tinh thần đồn viên, với tất kiến thức, hành trang mà đồng chí trang bị, đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mạng lịch sử giao cho đồng chí! Chúng tơi ln bên bạn! Cuối cùng, lần nữa, thay mặt cho chi Đảng, BGH nhà trường chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc có niềm tin thắng! Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAT BIEU DAI HOI CHI DOAN GIAO VIEN, PHAT BIEU DAI HOI CHI DOAN GIAO VIEN