0

de thi kscl dau nam gdcd 8

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:07

*) Vì: Minh đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con hiếu thảo, không tôn trọng các thầy cô giáo, không làm tròn nghĩa vụ của một học sinh, nghĩa vụ của một công dâ[r] (1)SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT TIÊN YÊN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2013-2014 Môn: GDCD 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Đọc kỹ câu hỏi sau trả lời cách chọn chữ sau ý trả lời em cho là đúng ghi vào làm. Câu 1: Hành vi sau thể tôn trọng lẽ phải? A Chỉ làm việc mà thích B Tránh tham gia vào việc khơng liên quan đến C Khơng chấp nhận khơng làm việc sai trái D Gió chiều che chiều ấy, cố gắng khơng làm lịng Câu 2: Khẩu hiệu “Mình người, người mình” liên quan đến đức tính nào của người? A Liêm khiết C Giữ chữ tín B Tơn trọng lẽ phải D Tơn trọng người khác Câu 3: Hành vi sau trái với đức tính liêm khiết? A Làm điều có lợi nhuận cho thân; B Không hám danh, hám lợi; C Không bận tâm toan tính nhỏ nhen, ích kỉ; D Ln lợi ích tập thể Câu 4: Coi trọng lòng tin người, biết trọng lời hứa biết tin tưởng lẫn là: A Tôn trọng lẽ phải C Tôn trọng người khác B Giữ chữ tín D Xây dựng tình bạn sáng lành mạnh I Phần tự luận: (8 điểm) Câu 1: (3 điểm) Lẽ phải gì? Thế tôn trọng lẽ phải? Nêu biểu tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải Câu 2: (2 điểm) Theo em học sinh muốn giữ chữ tín cần phải làm gì? Hãy lấy 02 câu ca dao, tục ngữ nói việc giữ chữ tín Câu 3: (3 điểm) Sinh gia đình nghèo đơng con, bố mẹ Minh phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu đồng anh em Minh học Nhưng đua đòi, ham chơi Minh bỏ học chơi cùng đám bạn bè xấu Minh không đủ điểm lên lớp nên phải học lại. a Em có nhận xét việc làm Minh? b Minh khơng làm trịn quyền bổn phận trẻ em? (2) -SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT TIÊN YÊN ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2013-2014 Môn: GDCD 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 Đáp án C D A B II Phần tự luận (8 điểm) Câu 1: (3 điểm) *) Khái niệm: (1,0 điểm) Lẽ phải điều coi đúng đắn ,phù hợp với đạo lý lợi ích chung xã hợi (0,5 điểm) Tôn trọng lẽ phải công nhận ủng hộ ,tuân theo bảo vệ điều đúng đắn, biết điều chỉnh hành vi suy nghĩ cuả theo hướng tích cực, khơng chấp nhận khơng làm điều sai trái (0,5 điểm) *) Biểu tôn trọng lẽ phải – không tôn trọng lẽ phải: (2 điểm) - Tôn trọng lẽ phải: Chấp hành tốt qui định, nợi qui nơi sống, học tập làm việc; khơng nói sai thật; không vi phạm đạo đức pháp luật; biết đồng tình, ủng hợ ý kiến, quan điểm, việc làm đúng; có thái đợ phê phán đối với ý kiến, quan điểm, việc làm sai trái… (1 điểm) - Không tôn trọng lẽ phải: Các biểu cụ thể như: xuyên tạc, bóp méo thật; vu khống; bao che, làm theo sai trai; không dám bảo vệ thật, bảo vệ đúng, tốt; không dám đấu tranh chông lại sai trái (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) - Học sinh muốn giữ chữ tín cần làm tốt cơng việc giao, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn, lời nói đơi với việc làm; khơng nói dối, dối (1 điểm) - Ví dụ ca dao, tục ngữ nói giữ chữ tín: (Mỗi câu 0,5 điểm) + Khơn ngoan chẳng lọ thật thà + "Nói cín nên làm mười Nói mười làm chín kẻ cười người chê" (Ca dao) + "Nói lời phải giữ lấy lời Đừng bướm đậu lại bay" (Ca dao) Câu 3: (3 điểm) *) Hành động việc làm bạn Minh sai (1 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi kscl dau nam gdcd 8, de thi kscl dau nam gdcd 8