Lich cong tac tuan tu 14 04 1905

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 21:54

[r] (1)PHỊNG GD-ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỊNH HIỆP Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN Tuần Thứ - Ngày Nội dung Ghi chú 14/5 - 12/5/2012 Kiểm tra cuối năm – Chuẩn bị tổng kết năm học Thứ hai: 14/5/2012 -Kiểm tra cuối năm học mơn Tiếng Việt (đọc hiểu viết) từ khối đến khối -14h Giáo viên từ khối 1, 2, chấm kiểm tra; giáo viên khối 4, tiếp tục ơn tập Thứ ba: 15/5/2012 -Kiểm tra cuối năm học mơn Tốn từ khối đến khối -Kiểm tra cuối năm môn Khoa học, Lịch sử Địa lý khối 4, -14h GVCN tập trung chấm Thứ tư: 16/52012 -8h GV tiếp tục chấm kiểm tra cuối năm -7h30’Đảng viên tham gia học tập số văn (Địa điểm: Hội trường UBND xã) Thứ năm:17/5/2012 GVCN báo cáo điểm cho tổ khối trưởng Thứ sáu: 18/5/2012 -Các chức trách nộp báo cáo tổng kết BGH -HĐSP đánh giá Hiệu trưởng theo QĐ 14 – Tổ khối trưởng đánh giá giáo viên theo QĐ 14 Thứ bảy: 19/5/2012 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich cong tac tuan tu 14 04 1905, Lich cong tac tuan tu 14 04 1905