De Kiem tra khao sat dau nam mon Ngu Van lop 6 codap an

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:10

Nguyễn Đình Thi Câu 3 *Yêu cầu: Bài viết cần làm nổi bật một số nội dung sau: - Giới thiệu được người thân, quan hệ và tình cảm của em đối với người đó.. - Miêu tả về nét mặt, hình dáng,[r] (1)KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN:VĂN Năm học: 2012-2013 (Thời gian làm bài: 60 phút) ĐỀ I I,Trắc nghiệm ( 3điểm-mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.) Đọc thầm bài văn sau và khoanh tròn vào chữ cái truớc câu trả lời đúng Cây rơm Cây rơm đã cao và tròn nóc.Trên cọc trụ,người ta úp nồi đất ống hơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt Cây rơm giống túp lều không cửa,nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa nơi nào Lúc chơi trò chạy đuổi, chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình đống cánh cửa lại Cây rơm cây nấm khổng lồ không chân Cây rơm đứng từ mùa gặt này đến mùa gặt tiếp sau Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bò Vậy mà nó nồng nàn hương vị và đầy đủ ấm áp quê nhà Mệt mỏi công việc ngày mùa, hay vì chơi đùa, bạn sung sướng tựa mình vào cây rơm Và chắn bạn ngủ thiếp ngay, vì êm đềm cây rơm, vì hương đồng cỏ nội đã sẵn đợi vỗ giấc ngủ bạn 1.Trên cọc trụ cây rơm, Người ta úp nồi đất ống bơ để làm gì? A Để cho cây rơm không bị đổ B Để trang trí cho cây rơm thêm đẹp C Để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt Câu văn: “ Cây rơm cây nấm khổng lồ không chân.” Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? A So sánh B Nhân hoá C So sánh và nhân hoá 3.Ý chính bài văn là gì? A Miêu tả cây rơm và cần thiết,tình cảm gắn bó cây rơm với người B Miêu tả cây rơm và trò chơi chạy đuổi trẻ C Nói cây rơm và tác dụng nó đỗi với trâu bò 4.Từ “dâng” câu: “Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bò.” Thuộc từ loại nào? A.Danh từ B.Động từ C.Tính từ (2) Trong câu: “Cây rơm giống túp lều không cửa,nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa nơi nào.” , Từ “nhưng” có tác dụng gì? A.Nối các từ ngữ đứng sau với các từ ngữ đứng trước và biểu thị ý nghĩa trái ngược B.Nối các từ ngữ đứng sau với các từ ngữ đứng trước C.Biểu thị ý nghĩa cụm từ có nghĩa gần giống Vị ngữ câu: “Lúc chơi trò chạy đuổi , chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình đống cánh cửa lại.”là: A.Lúc chơi trò chạy đuổi B.Có thể chụi vào đống rơm,lấy rơm che cho mình đóng cánh cửa lại C.Những chú bé tinh ranh II.Tự luận (7 điểm) Câu (1 điểm): Đặt câu ghép đó có sử dụng cặp từ hô ứng và gạch chân cặp từ hô ứng đó Câu (1 điểm): Chép lại theo trí nhớ bốn câu thơ cuối bài thơ “ Đất nước” Nguyễn Đình Thi Câu ( điểm):Hãy tả người thân mà em yêu quý (3) ĐỀ II I,Trắc nghiệm (3điểm-mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.) Đọc thầm bài văn sau và khoanh tròn vào chữ cái truớc câu trả lời đúng Cây rơm Cây rơm đã cao và tròn nóc.Trên cọc trụ,người ta úp nồi đất ống hơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt Cây rơm giống túp lều không cửa,nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa nơi nào Lúc chơi trò chạy đuổi, chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình đống cánh cửa lại Cây rơm cây nấm khổng lồ không chân Cây rơm đứng từ mùa gặt này đến mùa gặt tiếp sau Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bò Vậy mà nó nồng nàn hương vị và đầy đủ ấm áp quê nhà Mệt mỏi công việc ngày mùa, hay vì chơi đùa, bạn sung sướng tựa mình vào cây rơm Và chắn bạn ngủ thiếp ngay, vì êm đềm cây rơm, vì hương đồng cỏ nội đã sẵn đợi vỗ giấc ngủ bạn Câu văn: “ Cây rơm cây nấm khổng lồ không chân.” Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? A.Nhân hoá B.So sánh C.So sánh và nhân hoá 2.Trên cọc trụ cây rơm, Người ta úp nồi đất ống bơ để làm gì? A Để trang trí cho cây rơm thêm đẹp B Để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt C Để cho cây rơm không bị đổ 3.Ý chính bài văn là gì? A Miêu tả cây rơm và trò chơi chạy đuổi trẻ B Nói cây rơm và tác dụng nó đỗi với trâu bò C Miêu tả cây rơm và cần thiết,tình cảm gắn bó cây rơm với người Trong câu: “Cây rơm giống túp lều không cửa,nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa nơi nào.” , Từ “nhưng” có tác dụng gì? A Nối các từ ngữ đứng sau với các từ ngữ đứng trước và biểu thị ý nghĩa trái ngược B Nối các từ ngữ đứng sau với các từ ngữ đứng trước C Biểu thị ý nghĩa cụm từ có nghĩa gần giống 5.Từ “dâng” câu: “Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bò.” Thuộc từ loại nào? A Danh từ B Động từ C Tính từ (4) Vị ngữ câu: “Lúc chơi trò chạy đuổi , chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình đống cánh cửa lại.” là: A.Những chú bé tinh ranh B.Lúc chơi trò chạy đuổi C.Có thể chụi vào đống rơm,lấy rơm che cho mình đóng cánh cửa lại II.Tự luận (7 điểm) Câu (1 điểm): Đặt câu ghép đó có sử dụng cặp từ hô ứng và gạch chân cặp từ hô ứng đó Câu (1 điểm): Chép lại theo trí nhớ bốn câu thơ cuối bài thơ “ Đất nước” Nguyễn Đình Thi Câu ( điểm):Hãy tả người thân mà em yêu quý (5) HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN:TIẾNG VIỆT LỚP Năm học:2012-2013 ĐỀ I Phần I: Trắc nghiệm điểm, câu trả lời đúng 0,5 điểm Câu Đáp án C A A Câu Đáp án B A B Phần II:Tự luận điểm Câu 1; HS đặt câu và gạch đúng cặp từ hô ứng điểm VD: Trời vừa hửng sáng,nông dân đã đồng Câu 2: HS chép đúng bốn câu thơ cuối bài thơ “ Đất nước” Nguyễn Đình Thi điểm Đất nước Nước chúng ta, Nước người chưa khuất Đêm đêm rì rầm tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói Nguyễn Đình Thi Câu *Yêu cầu: Bài viết cần làm bật số nội dung sau: - Giới thiệu người thân, quan hệ và tình cảm em người đó - Miêu tả nét mặt, hình dáng,cử chỉ, hoạt động và thói quen người đó(chú ý điểm bật nhất) - Thái độ, tình cảm, quan tâm chăm sóc người đó em - Cảm xúc sâu sắc em tình cảm yêu thương mà người đó dành cho em 2.Hình thức: - Đảm bảo đúng yêu cầu bài văn tả cảnh Bài văn tập trung làm rõ đỗi tượng miêu tả - Bố cục ba phần, liên kết các câu, các đoạn chặt chẽ - Có kỹ dựng đoạn, đảm bảo lô gíc, liên kết các câu văn đoạn - Dùng từ, đặt câu, diễn đạt đúng ngữ pháp, viết đúng chính tả - Biết sử dụng, kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm bài văn * Biểu điểm: - Điểm 5: Đạt các yêu cầu trên - Điểm 4: Bố cục hoàn chỉnh, làm rõ đối tượng miêu tả, nét bật nhân vật miêu tả - Điêm 3: Bố cục đảm bảo việc kết hợp các yếu tố miêu tả, biếu cảm chưa tốt, chưa mạch lạc (6) - Điểm 2: Nội dung sơ sài, kỹ miêu tả chưa tốt - Điểm 1: Nội dung, hình thức không đảm bảo HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN:TIẾNG VIỆT LỚP Năm học:2012-2013 ĐỀ II Phần I: Trắc nghiệm điểm, câu trả lời đúng 0,5 điểm Câu Đáp án B B C Câu Đáp án A B C Phần II:Tự luận điểm Câu 1; HS đặt câu và gạch đúng cặp từ hô ứng điểm VD: Trời vừa hửng sáng,nông dân đã đồng Câu 2: HS chép đúng bốn câu thơ cuối bài thơ “ Đất nước” Nguyễn Đình Thi điểm Đất nước Nước chúng ta, Nước người chưa khuất Đêm đêm rì rầm tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói Nguyễn Đình Thi Câu *Yêu cầu: Bài viết cần làm bật số nội dung sau: - Giới thiệu người thân, quan hệ và tình cảm em người đó - Miêu tả nét mặt, hình dáng,cử chỉ, hoạt động và thói quen người đó(chú ý điểm bật nhất) - Thái độ, tình cảm, quan tâm chăm sóc người đó em - Cảm xúc sâu sắc em tình cảm yêu thương mà người đó dành cho em 2.Hình thức: - Đảm bảo đúng yêu cầu bài văn tả cảnh Bài văn tập trung làm rõ đỗi tượng miêu tả - Bố cục ba phần, liên kết các câu, các đoạn chặt chẽ - Có kỹ dựng đoạn, đảm bảo lô gíc, liên kết các câu văn đoạn - Dùng từ, đặt câu, diễn đạt đúng ngữ pháp, viết đúng chính tả - Biết sử dụng, kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm bài văn (7) * Biểu điểm: - Điểm 5: Đạt các yêu cầu trên - Điểm 4: Bố cục hoàn chỉnh, làm rõ đối tượng miêu tả, nét bật nhân vật miêu tả - Điêm 3: Bố cục đảm bảo việc kết hợp các yếu tố miêu tả, biếu cảm chưa tốt, chưa mạch lạc - Điểm 2: Nội dung sơ sài, kỹ miêu tả chưa tốt - Điểm 1: Nội dung, hình thức không đảm bảo (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Kiem tra khao sat dau nam mon Ngu Van lop 6 codap an, De Kiem tra khao sat dau nam mon Ngu Van lop 6 codap an