thay co oi giup em voi

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:06

Đặt một điện áp u  U 0 costV vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với một tụ điện C có điện dung thay đổi được.. Tần số góc  của dòng điện trong mạch là A.[r] (1)Thay co oi giup em voi Đặt điện áp u  U cost(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi Ban đầu tụ điện có dung kháng 100  , cuộn dây có cảm kháng 50  Giảm điện dung lượng C  103 /(8 )(F ) thì tần số góc dao động riêng mạch là 80 (rad / s) Tần số góc  dòng điện mạch là A 40 (rad / s) C 100 (rad / s) B 60 (rad / s) D 50 (rad / s) Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y và hạt nhân X là k Tại thời điểm t2  t1  2T thì tỉ lệ đó là A k + B 4k/3 C 4k + D 4k (2) (3) (4) (5) D 50 (rad / s) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: thay co oi giup em voi, thay co oi giup em voi