DE KIEMTRA 1 TIET DE 2

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:03

Câu 4 3 điểm: Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể..[r] (1)Họ tên: Lớp: Trường: KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I MÔN: CÔNG NGHỆ 11 Năm học 2012 - 2013 Thực hành: Cho hình chiếu vật thể Câu (1 điểm): Hãy vẽ thêm các đường nét trên hình chiếu để vẽ đúng Câu (3 điểm): Vẽ hình chiếu thứ ba Câu (3 điểm): Vẽ hình cắt đứng trên hình chiếu đứng Câu (3 điểm): Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc vật thể ĐỀ (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEMTRA 1 TIET DE 2, DE KIEMTRA 1 TIET DE 2