Tap doc Mua thao qua

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:57

+ Đoạn 2: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ của thảo quả.. + Đoạn 3: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm nổi bật vẻ đẹp rừng t[r] (1)Bµi dù thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn Ngêi so¹n : NguyÔn §×nh B×nh Ngµy so¹n : 05/11/2012 Ngµy gi¶ng : 09/11/2012 §¬n vÞ : Trêng TH ViÖt Hïng TẬP ĐỌC MÙA THẢO QUẢ I MUÏC TIEÂU : - Đọc đúng các từ khó dễ lẫn : Đản khao, Chin san, lựng, thơm nồng, - Đọc đúng các từ khó : Thảo đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều mới, nhấp nháy vui mắt - Hiểu nghĩa số từ khó bài : lựng, thơm nồng, rực lên, đỏ chon chót - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị rừng thảo Hiểu nội dung: Miêu tả vẻ đẹp, hương thơm đặc biệt và sinh sôi, phát triển nhanh đế bất ngờ rừng thảo Cảm nhận nghệ thuật miêu tả đặc sắc tác giả II CHUẨN BỊ : - GV: Giáo án điện tử - HS: Đọc trước bài III CÁC HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS đọc bài Chuyện khu vườn , - HS nối tiếp đọc và nhỏ và trả lời câu hỏi nội dung bài: trả lời câu hỏi Câu 1: Bé thu thích ban công để làm gì? - HS trả lời Câu 2: Nêu nội dung chính bài ? - GV nhận xét ghi điểm - HS nghe Bài : a Giới thiệu bài : - HS theo dõi - GV giới thiệu tranh ghi bài , Thầy mời lớp cùng hướng lên màn hình : Đây hình ảnh cây thảo với chùm đỏ chon chót và cảnh người thu hoạch thảo quả, thảo là vào mùa đẹp Hôm thầy trò mình cùng khám phá vẻ đẹp thảo qua bài Mùa thảo nhà văn Ma Văn Kháng , b Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài : 11 * Luyện đọc - Gọi HS đọc toàn bài - HS đọc to bài (2) - GV chia đoạn: đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - GV chú ý sửa lỗi phát âm cho HS + GV ghi bảng từ khó gọi HS đọc và nêu cách đọc - Gọi HS đọc nối tiếp lần 2, đọc câu khó - GV cho hs đọc chú giải, cho hs quan sát tranh chụp các tầng rừng cao, thấp để giải nghĩa , 11 - GV đọc mẫu chú ý hướng dẫn cách đọc * Tìm hiểu bài - GV cho HS đọc thầm đoạn 1, hỏi: - Thảo báo hiệu vào mùa cách nào? - Những từ ngữ nào miêu tả hương thơm thảo quả? - Từ từ nào lặp lại nhiều lần? Cách lặp lại từ ngữ tác giả có tác dụng gì? - Các em hãy đọc thầm theo nhóm bàn và thảo luận nhóm bàn : Cách đặt câu đoạn này có gì đặc biệt ? - Cách đặt câu có tác dụng gì? - GV: Bằng quan sát tinh tế, cách sử dụng từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt lựng có nghĩa là từ vốn thường để miêu tả vị hoa, trái để tả hương thơm, từ thơm nồng (có mùi thơm bốc lên mạnh và lan toả rộng) cách lặp, và đặt câu độc đáo tác giả đã miêu tả hương thơm đặc biệt thảo mùi thơm quyến rũ đến mê hồn Đó chính là cái hay, cái đặc biệt văn miêu tả mà các em cần học tập viết văn - Ý bài là gì ? * Chuyển ý : Thảo không có hương - HS đọc - Đản Khao, Chin San - HS đọc - HS đọc chú giải - HS theo dõi - hs đọc + Thảo báo hiệu vào mùa mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa, làm cho gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, nếp áo, nếp khăn người rừng thơm - lựng, thơm đậm, thơm nồng - Từ “hương’’ lặp lại lần còn từ thơm lặp lại lần Cách lặp lại từ ngữ có tác dụng nhấn mạnh hương thơm đặc biệt thảo + Cách đặt câu : sử dụng câu dài tiếp đó là câu ngắn - Giúp tác giả miêu tả hương thơm đặc biệt thảo - HS theo dõi í 1: Hương thơm đặc biệt cña th¶o qu¶ Ý 2: Sù sinh s«i ph¸t triÓn (3) thơm đặc biệt mà phát triển nhanh Vậy thảo phát triển nhanh nào chúng ta cùng tìm hiểu qua đoạn bài + GV cho hs đọc lướt đoạn hỏi - Tìm chi tiết cho thấy cây thảo phát triển nhanh? + GV giới thiệu tranh phát triển thảo * Đoạn bài cho ta thấy phát triển nhanh Thế còn đoạn bài cho chúng ta biết điều gì, thầy trò mình cùng tìm hiểu qua đoạn bài nhé - GV cho hs đọc đoạn - Hoa thảo nảy đâu ? (GV cho hs quan sát tranh và giảng: các loài hoa thường mọc cành, trên hoa thảo mọc gốc) - Khi thảo chín rừng có gì đẹp ? - Các em ạ, chúng ta chưa thăm rừng thảo chín Nhưng qua ngòi bút nhà văn Ma Văn Kháng rừng thảo hiển trướng mắt thầy trò mình vẻ đẹp rực rỡ (đỏ chon chót, ngập hương thơm, rừng sáng có lửa hắt lên, rừng say ngây và ấm nóng, Vậy để làm bật vẻ đẹp rừng thảo tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? - Em hãy tìm câu văn có hình ảnh so mạnh mẽ cña th¶o qu¶ + Qua năm đã lớn cao tới bụng người Một năm sau nữa, thân lẻ đâm thêm hai nhánh Thoáng cái, thảo đã thành khóm lan toả, vươn xoè lá, lấn chiếm không gian - HS theo dõi - HS đọc đoạn - Hoa thảo nảy gốc cây + Khi thảo chín rừng rực lên chùm đỏ chon chót, chứa nắng, chứa lửa Rừng ngập hương thơm Rừng sáng có lửa hắt lên từ đáy rừng Rừng say ngây và ấm nóng Thảo đốm lửa hồng thắp lên nhiều mới, nhấp nháy sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh đã làm bật lên vẻ đẹp thảo - Dưới đáy rừng, tựa đột ngột Thảo đốm lửa hồng (4) sánh ? - í 3: Vẻ đẹp rừng thảo qu¶ thảo chín - Đoạn bài nêu ý gì? + Bài văn cho ta thấy vẻ đẹp , hương thơm đặc biệt, sinh - Em hãy nêu nội dung chính bài sôi, phát triển nhanh đến bất ngờ thảo qua nghệ thuật miêu tả đặc sắc nhà văn - HS nêu - Theo trình tự thời gian, giúp - GV cho học sinh nhắc lại nội dung bài ta thấy phát triển - Bài văn tả theo trình tự nào? cách miêu nhanh, nét đặc biệt tả có gì hay? thảo - Quan sát tỉ mỉ, tinh tế, lựa chọn từ ngữ giàu hình ảnh, sử - Em học tập tác giả điều gì viết văn dụng cách lặp từ ngữ và các miêu tả ? biện pháp nghệ thuật so , sánh, 11 - Hs nêu - Ngày cánh rừng bị tàn phá, vẻ đẹp tự nhiên rừng bị biến ngày, để có màu xanh tươi đẹp chúng ta phải làm gì? c Thi đọc diễn cảm : - GV gọi HS đọc nối tiếp toàn bài, nêu cách đọc đoạn, bài , - HS đọc to, nêu giọng đọc + Đoạn 1: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm bật hương thơm thảo + Đoạn 2: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm bật phát triển mạnh mẽ thảo + Đoạn 3: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm bật vẻ đẹp rừng thảo chín + Toàn bài đọc giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca vẻ đẹp rừng thảo - HS theo dừi, nêu cách đọc * GV cho hs luyện đọc đoạn - GV cho hs đọc, nêu cách đọc: Đọc giọng nhẹ (5) nhàng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả làm bật hương thơm thảo - GV cho hs đọc lại, nx - HS đọc nhóm - HS thi đọc - GV nhận xét ghi điểm Củng cố dặn dò - Nhắc lại nội dung bài - Nhận xét tiết học - Dặn HS đọc bài và chuẩn bị bài Hành trình bầy ong - HS đọc lại - HS đọc nhóm - HS đại diện nhóm thi đọc - Hs theo dõi - Hs nêu - Hs theo dõi - Hs theo dõi (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc Mua thao qua, Tap doc Mua thao qua