nho quy thay co giai giup Cam on

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:52

Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc dư thì còn lại 250 ml khí các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện.. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A.[r] (1)Nhờ thầy giúp em ba câu trác nghiệm này Cám ơn thầy!!! Câu Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ, thu 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và nước Nếu cho Y qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và đo cùng điều kiện) Công thức phân tử hai hiđrocacbon là A CH4 và C2H6 B C2H4 và C3H6 C C2H6 và C3H8 D C3H6 và C4H8 Câu Cho m gam kali vào 300 ml dung dịch ZnSO 0,5M thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 5,3 gam Giá trị m là A 11,70 B 17,55 C 5,46 D 15,60 Câu Cho 0,01 mol este hữu mạch hở X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,03 mol KOH X thuộc loại este A đơn chức B hai chức C ba chức D không xác định Theo em, đáp án đúng là D vì Este phenol (hoặc đồng đẳng nó) không phải là este vòng Nhờ Thầy góp ý dùm em câu này (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: nho quy thay co giai giup Cam on, nho quy thay co giai giup Cam on