Giai Giup em may bai vat ly hay nay voi

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:51

[r] (1)2 Câu 1: Dòng điện i = cos t (A) có giá trị hiệu dụng là Câu 2: Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là : u 3cos(100 t  x)cm , đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s) Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường là : 1  3  A:3 b C 3-1 D 2 Câu 3: Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch là u 160cos(100 t )(V ; s ) Số lần điện áp này bằng mỗi giây là: A 100 B.2 C.200 D 50 Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách 14,5 cm dao động ngược pha Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là : A 26 B28 C 18 D 14 Câu 5: Trong thí nghiệm Y- âng, hai khe được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc, đó một bức xạ 1 = 450 nm, còn bức xạ 2 có bước sóng có giá trị từ 600 nm đến 750 nm Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm có vân sáng màu của bức xạ 1 Giá trị của 2 bằng : A630 B 450 C720 D600 Câu 6: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 704nm và 2 440nm Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là : A 10 B11 C12 D13 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai Giup em may bai vat ly hay nay voi, Giai Giup em may bai vat ly hay nay voi