De thi hoc ki II mon Sinh hoc lop 6

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:50

- Các cơ quan sinh dưỡng phát triển và đa dạng giúp cây có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt hơn.. Câu 5: Thế nào là thực vật quý hiếm.[r] (1) ĐỀ THI MÔN SINH HỌC HỌC KÌ II LỚP 6 Câu 1: Có cách phát tán hạt? Nêu đặc điểm cách.? Trả lời: + Có cách phát tán hạt: - Phát tán nhờ gió: Quả có cánh túm lông nhẹ - Phát tán nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có gai móc lơng cứng - Tự phát tán: Khi chín vỏ tự nứt để hạt tung Câu 2: Những điều kiện bên bên cần cho hạt nảy mầm? Trong trồng trọt muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm ? Trả lời: + Điều kiện bên ngồi: đủ nước, khơng khí, nhiệt độ thích hợp + Điều kiện bên trong: chất lượng hạt giống tốt + Biện pháp : - Làm cho đất tơi, xốp, thoáng cày cuốc, xới… -Tưới đủ nước cho đất ngâm hạt giống trước gieo, bị ngập úng phải tháo - Gieo hạt thời vụ, trời rét phải phủ rơm rạ lên hạt gieo - Chọn hạt giống bảo quản hạt giống tốt Câu 3: Phân biệt thực vật thuộc lớp mầm lớp hai mầm? Trả lời: Câu 4: Vì thực vật hạt kín phát triển đa dạng phong phú ngày nay? Trả lời: - Có hoa với cấu tạo, hình dạng, màu sắc khác thích hợp với nhiều cách thụ phấn - Noãn bảo vệ tốt bầu nhuỵ - Noãn thụ tinh biến thành hạt bảo vệ Quả có nhiều dạng thích nghi với nhiều cách phát tán - Các quan sinh dưỡng phát triển đa dạng giúp có điều kiện sinh trưởng phát triển tốt Câu 5: Thế thực vật quý hiếm? Nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật Việt Nam bị giảm sút? Trả lời: - Thực vật quý lồi thực vật có giá trị mặt hay mặt khác có xu hướng ngày bị khai thác mức - Nguyên nhân: nhiều lồi có giá trị kinh tế bị khai thác bừa bãi, với tàn phá tràn lan khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống Lớp mầm Lớp hai mầm - Phơi có mầm - Có rễ chùm - Lá có gân hình cung song song - Phần lớn thân cỏ - cánh hoa - VD: lúa, ngô, dừa … - Phơi có hai mầm - Có rễ cọc - Lá có gân hình mạng - Gồm thân gỗ thân cỏ - cánh hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki II mon Sinh hoc lop 6, De thi hoc ki II mon Sinh hoc lop 6