Cong Nghe Voip

46 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:20

Đây là một chuẩn của IETF để thiết lập các kết nối VoIP.Nó là một giao thức điều khiển lớp ứng dụng để tạo mới,chỉnh sửa và kết thúc các session.Cấu trúc của SIP giống như HTTPclient-ser[r] (1)TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —— GVHD:Trần Văn Tiến SVTH: Trần Trung Hiếu Lớp:CQM10 Đồng Tháp, Ngày 16 tháng 03 năm 2011 (2) PHẦN NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM (3) PHẦN NỘI DUNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VOIP: VoIP là từ viết tắt Voice over Internet Protocol.Đây là thuật ngữ dùng để cách thức âm truyền qua các gói tin IP thông qua internet.VoIP có thể sử dụng phần cứng hỗ trợ để thực các gọi số nội bộ,đường dài,di động hay quốc tế và có thể sử dụng môi trường PC hay loại điện thoại qua IP đặc biệt(IP phone) VoIP cho phép thực gọi dùng máy tính qua mạng liệu internet.VoIP chuyển đổi tín hiệu thoại từ điện thoại tương tự(analog)vào tín hiệu số(digital)trước truyền qua internet,sau đó chuyển đổi ngược lại đầu nhận.khi tạo gọi VoIP dùng điện thoại với điều hợp,chúng ta nghe âm mời gọi,quay số diễn sau tiến trình này.VoIP cho phép tạo gọi trực tiếp từ máy tính dùng loại điện thoại tương ứng dùng microphone VoIP cho phép tạo gọi đường dài qua mạng IP có sẵn thay vì phải truyền qua mạng PSTN(Public Switched Telephone Network).Ngày nhiều công ty đã thực giải pháp VoIP họ để giảm chi phí cho gọi đường dài nhiều chi nhánh xa VoIP (Voice over Internet Protocol) là phương thức truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP dựa trên sở hạ tầng sẵn có mạng Internet Công nghệ này dựa trên kỹ thuật chuyển mạch gói, thay công nghệ truyền thoại cũ dùng chuyển mạch kênh Tương tự cách thức gửi/nhận email, phần mềm hay liệu, VoIP chia nhỏ tín hiệu thoại thành các gói liệu để gửi và ráp lại trước đến người nghe Ngoài ra, VoIP có thể ghép nhiều kênh thoại trên đường tín hiệu truyền qua mạng Internet, giúp tiết giảm chi phí đáng kể so với cách gọi điện thoại thông thường (4) II ĐẶC ĐIỂM : VOIP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO: Cách đây nhiều năm chúng ta đã khám phá cách gửi tín hiệu đến máy đích xa tín hiệu số cách: trước gửi,chúng ta số hóa tín hiệu ADC(Analog to Digital Converter-Thiết bị chuyển đổi tín hiệu sang tín hiệu số)sau đó truyền và đầu nhận chuyển đổi ngược lại với DAC(Digital to Analog Converter-Thiết bị chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tuần tự) để sử dụng VoIP làm việc giống vậy,số hóa âm thành các gói liệu,gửi liệu và chuyển đổi chúng lại thành dạng âm đầu nhận Khi nói vào ống nghe hay microphone,giọng nói tạo tín hiệu điện từ,đó là tín hiệu analog.Tín hiệu analog chuyển đổi sang tín hiệu số nhờ vào số thuật toán đặc biệt để chuyển đổi.Những tín hiệu khác có cách chuyển đổi khác VoIP phone hay softphone,nếu dùng điện thoại analog thông thường thì cần TA(Telephone Adapter),sau đó giọng nói số hóa đóng thành gói tin và gửi qua mạng IP Định dạng số có thể điều khiển tốt hơn:chúng ta có thể nén,định tuyến,chuyển đổi nó sang định dạng và tín hiệu số thì ít nhiễu tín hiệu analog Mặc dù khái niệm VoIP là đơn giản thực và ứng dụng VoIP là phức tạp.Để gửi voice,thông tin phải tách biệt thành gói(packet)giống liệu.Gói là phần thông tin chia nhỏ để dễ dàng cho việc gửi gói có thể dùng kỹ thuật nén gói để tiết kiệm băng thông thông qua tiến trình codec(compressor/de_compressor) CÁC KIỂU KẾT NỐI SỬ DỤNG VOIP: Computer to Computer: Với kênh truyền Internet có sẵn, Là dịch vụ miễn phí sử dụng rộng rãi (5) khắp nơi trên giới Chỉ cần người gọi (caller) và người nhận ( receiver) sử dụng chung VoIP service (Skype,MSN,Yahoo Messenger,…), headphone + microphone, sound card Cuộc hội thoại là không giới hạn Computer to phone: Là dịch vụ có phí Bạn phải trả tiền để có account + software (VDC,Evoiz,Netnam,…) Với dịch vụ này máy PC có kết nối tới máy điện thoại thông thường đâu ( tuỳ thuộc phạm vi cho phép danh sách các quốc gia mà nhà cung cấp cho phép) Người gọi bị tính phí trên lưu lượng gọi và khấu trừ vào tài khoản có Ưu điểm : các hội thoại quốc tế, người sử dụng tốn ít phí hội thoại thông qua máy điện thoại thông thường Chi phí rẻ, dễ lắp đặt Nhược điểm: chất lượng gọi phụ thuộc vào kết nối internet + service nhàcung cấp Phone to Phone: Là dịch vụ có phí Bạn không cần kết nối Internet mà cần VoIP adapter kết nối với máy điện thoại Lúc này máy điện thoại trở thành IP phone CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI CỦA MẠNG VOIP BAO GỔM: + Gateway: là thành phần giúp chuyển đổi tín hiệu analog sang tín hiệu số (6) + Voice Server : là các máy chủ trung tâm có chức định tuyến và bảo mật cho các gọi VoIP End User Equipments : + End User Equipments: bao gồm PC, điện thoại để bàn có IP adapter, IP phone, - Phương thức hoạt động VoIP : tín hiệu voice chuyển thành tín hiệu số, nén lại, mã hoá Sau đó các gói data này đến người nhận qua môi trường IP, giải nén, chuyển thành tín hiệu âm đến tai người nghe - Có giao thức VoIP dùng rộng rãi trên giới là : H.323 và SIP (7) CÁC GIAO THỨC TRONG VOIP: VoIP cần loại giao thức : Signaling protocol Signaling protocol Signaling Protocol điều khiển việc cài đặt gọi Các loại signaling protocols bao gồm: H.323, SIP, MGCP, Megaco/H.248 và các loại giao thức có quyền riêng UNISTIM, SCCP, Skype, CorNet-IP,… và Media Protocol Media Protocol Media Protocols: điều khiển việc truyền tải voice data qua môi trường mạng IP Các loại Media Protocols như: RTP ( Real-Time Protocol) ,RTCP (RTP control Protocol) , SRTP (Secure RealTime Transport Protocol), và SRTCP (Secure RTCP) Các nhà cung cấp có thể sử dụng các giao thức riêng hay các giao thức mở dựa trên giao thức tiêu chuẩn quốc tế là H.323 và SIP Ví dụ Nortel sử dụng giao thức UNISTIM (Unified Network Stimulus) Cisco sử dụng giao thức SCCP ( Signaling Connection Control Part) Những giao thức riêng này gây khó khăn việc kết nối các sản phẩm các hãng khác (8) Bộ giao thức H.323 VOIP : Giới thiệu giao thức H323 Những giao thức VoIP có thể phân loại tùy theo vai trò chúng suốt quá trình chuyển giao thông điệp H323 và SIP là giao thức báo hiệu, các giao thức này dùng để thiết lập,ngắt và thay đổi gọi RTP và RTCP cung cấp chức mạng vận chuyển end-to-end cho ứng dụng truyền liệu mà yêu cầu thời gian thực (real-time) là âm và video Những chức đó bao gồm nhận diện loại liệu, số trình tự, tham số thời gian và giám sát tiến trình gởi TRIP,SAP,STUN, TURN… bao gỗm nhóm các giao thức hỗ trợ có liên quan đến VoIP Sau cùng, vì VoIP gían tiếp dựa vào tầng vận chuyển bên để di chuyển liệu nên đòi hỏi nhiều giao thức là TCP/IP,DNS,DHCP,SNMP,RSVP, và TFTP Đặc điểm kĩ thuật giao thức H323 Bộ giao thức H323 cho phép thiết bị kết nối khác có thể liên kết với nhau.H323 phổ biến tổ chức ITU.Giao thức này ban đầu phát triển (9) cho ứng dụng đa phương tiện,các thực thể H323 cung cấp tiến trình liên quan đến vấn đề đồng thoại,video và kết nối liệu.Hỗ trợ cho thoại là chủ yếu,hỗ trợ cho video,kết nối liệu là phần mở rộng H323 Đặc điểm kỹ thuật H323 định nghĩa bốn thực thể H323 khác là các đơn vị chức mạng H323 hoàn chỉnh, thành phần này hệ thống H323 bao gồm thiết bị đầu cuối, gateway, gatekeeper và các đơn vị điều khiển đa điểm(MCUs) Thiết bị đầu cuối(điện thoại,softphones,IVRs,thư thoại,máy quay phim,v.v…) là thiết bị điển hình tác động qua lại với người dùng cuối.Phần mềm MS Netmeeting là ví dụ thiết bị đầu cuối.Các thiết bị đầu cuối cung cấp thoại đa phương tiện là video và cộng tác ứng dụng thời gian thực Gateways giải điều khiển tín hiệu và truyền dẫn phương tiện, và là thành phần mở rộng Điển hình gateway là cung cấp giao diện cho mạng khác là ISDN,PSTN hệ thống H323 khác Bạn có thể nghĩ chức H323 là cung cấp “bộ dịch” Ví dụ là gateway H323 điều khiển đàm thoại H323 với SIP H323 với ISUP(ISDN User Part) rõ tính chất thủ tục tín hiệu xen kẽ cho việc điều khiển gọi Nghĩ cách khác thì gateway cung cấp giao diện mạng chuyển gói(ví dụ VoIP) và mạng chuyển mạch(ví dụ PSTN) Nếu gatekeeper tồn tại, gateway VoIP đăng ký với gatekeeper đó và gatekeeper tìm gateway tốt cho phiên giao dịch chi tiết Gatekeeper là phân mở rộng H323, điều khiển việc giải địa và cho vào mạng H323 Chức quan trọng nó là biên dịch địa địa ký danh tượng trưng và địa IP Ví dụ,với có mặt gatekeeper nó có khả gọi tới địa có tên là “Tom” thay vì phải gọi tới địa IP 192.168.10.10 Gatekeeper quản lý các thiết bị đầu cuối truy cập vào các thiết bị,tài nguyên mạng, và mở rộng là có thể cung cấp các dịch vụ phụ Chúng giám sát việc sử dụng dịch vụ và cung cấp băng thông có giới hạn Một gatekeeper thì không đòi hỏi hệ thống H323 Tuy nhiên có diện gatekeeper, các thiết bị đầu cuối muốn sử dụng thì cần phải có phục vụ gatekeeper RAS định nghĩa khái niệm này là biên dịch địa chỉ, điều khiển vào, điều khiển băng thông, quản trị miền Các chức gatekeeper và gateway thường diện trên thiết bị vật lý đơn giản MCUs hỗ trợ hội nghị nhiều bên ba hay nhiều thiết bị đầu cuối Chuẩn H323 cho phép nhiều kịch đàm thoại đặc biệt, tập trung hay phân quyền Base-end servers (BES) là chức bổ sung quan trọng hạ tầng H323 BES có thể cung cấp dịch vụ cho việc chứng thực người sử dụng, ủy quyền dịch vụ, tài chính, nạp điện và hóa đơn, và các dịch vụ khác Trong (10) mạng đơn giản thì gatekeeper và gateway cung cấp dịch vụ Những giao thức có liên hệ với H323 H323 có đặc điểm kỹ thuật giống dù chứa đựng số lượng lớn máy chính trị có tác động qua lại với nhiều cách thức khác dựa vào dạng, vắng mặt, mối quan hệ mô hình thực thể tham gia và loại session (ví dụ là audio và video) Có nhiều giao thức bên đặc điểm giao thức H323 Để mà có thể hiểu toàn luồng thông điệp bên giao tác VoIP giao thức H323, thân chúng ta tự quan tâm đến giao thức chung có liên quan đến công nghệ VoIP Hình 5.2 cho thấy giao thức thích hợp và mối quan hệ chúng H323 định nghĩa tập hợp tổng quát việc thiết lập gọi và thủ tục đàm phán- quan trọng các ứng dụng VoIP ngày là các giao thức H.225, H.235, H.245 và các phận dãy tín hiệu Q.900 Các phương pháp vận chuyển liệu định nghĩa giao thức thời gian thực RTP và RTCP H323 rõ nhóm audio codes cho liên kết VoIP, dãy G.700: H.225/Q.931 định nghĩa tín hiệu cho việc thiết lập và ngắt gọi, bao gồm địa IP nguồn và địa IP đích, cổng, mã vùng, và thông tin cổng giao thức H245 H.225.0/RAS rõ thông điệp mà mô tả tín hiệu, và thông tin dòng media H.245 rõ thông điệp và thông tin kênh logic cho dòng phương tiện Real Time Protocol (RTP) mô tả vận chuyển end-to-end liệu thời gian thực Real Time Control Protocol (RTCP) mô tả việc giám sát end-to-end việc chuyển liệu, chất lượng dịch vụ thông tin cung cấp là jitter và thất lạc trung bình packet Codecs G.700 series sử dụng cho VoIP bao gồm: G.711 Một số codecs lâu đời nhất, G.711 không sử dụng nén, vì giọng nói có chất lượng tuyệt vời.Codec này tiêu thụ nhiều dải thông nhất.Đây là codec tương tự dùng PSTN và ISDN G.723.1 Codec này thiết kế cho tổ chức hội nghị video/ kỹ thuật điện thoại thông qua các đường điện thoại tiêu chuẩn và tối ưu hóa cho việc mã hóa và giải mã nhanh chóng, chất lượng thoại thuộc loại trung bình G.729 codec này sử dụng chủ yếu ứng dụng VoIP vì nhu cầu băng thông nó thấp (11) Bộ giao thức SIP VOIP: 1.Giới thiệu giao thức SIP Session Initiation Protocol là giao thức sử dụng việc truyền thông đa phương tiện thông qua mạng IP.Cung cấp khuôn khổ để thiết lập voice,video truyền theo kiểu point-to-point,hội nghị,và thông điệp văn Đây là chuẩn IETF để thiết lập các kết nối VoIP.Nó là giao thức điều khiển lớp ứng dụng để tạo mới,chỉnh sửa và kết thúc các session.Cấu trúc SIP giống HTTP(client-server protocol).Các request tạo các máy client và gởi tới server.Server xử lý các request và gởi response lại cho client.Một request và response là yêu cầu để tạo giao tác.SIP có các thông điệp INVITE và ACK.SIP tạo giả định nhỏ giao thức truyền tải.Giao thức này chính nó cung cấp độ tin cậy và nó không phụ thuộc vào độ tin cậy TCP.SIP phụ thuộc vào Session Description Protocol(SDP)trong việc mang ngoài các thỏa thuận để xác minh codec.SIP hỗ trợ việc mô tả các session mà cho phép các bên tham gia có thể đồng ý thiết lập các kiểu phương tiện tương thích.SIP cung cấp các dịch vụ như: User Location:Xác định hệ thống cuối cùng để sử dụng cho việc truyền thông Call Setup:ringing và thiết lập các thông số cho call hai bên called và calling User Availability:Xác định hài lòng bên gọi để cam kết truyền thông User Capabilities:Xác định phương tiện và các thông số phương tiện sử dụng (12) Call handling:Chuyển giao và kết thúc call +Phương thức hoạt động SIP network : SIP là mô hình mạng sử dụng kiểu kết nối hướng ( way handshake method) trên TCP Ví dụ trên, ta thấy mô hình SIP gồm Proxy và end points SDP ( Session Description Protocol) sử dụng để mang gói tin thông tin cá nhân ( ví dụ tên người gọi) Khi Bob gửi INVITE cho proxy server với thông tin SDP Proxy Server đưa yêu cầu này đến máy Alice Nếu Alice đồng ý, tín hiệu “OK” gửi thông qua định dạng SDP đến Bob Bob phản ứng lại “ACK” _ tin báo nhận Sau “ACK” nhận, gọi bắt đầu với giao thức RTP/RTCP Khi điện đàm kết thúc, Bob gửi tín hiệu “Bye” và Alice phản hồi tín hiệu “OK” Khác với H.232, SIP không có chế bảo mật riêng SIP sử dụng chế thẩm định quyền HTTP ( HTTP digest authentication), TLS, IPSec và S/MIME ( Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) cho việc bảo mật liệu Chức và nét đặc trưng giao thức SIP Hai thành chính hệ thống SIP bao gồm:SIP User Agents và SIP Network Servers SIP User Agent (UA): Mục đích SIP là làm cho các session có thể thiết lập các UA.Một UA là hệ thống cuối cùng hoạt động trên nhân danh người dùng.Một UA phải có khả thiết lập session phương tiện này với các UA khác Một UA phải trì trạng thái trên các gọi mà nó khởi tạo tham gia vào.Một trạng thái nhỏ các gọi thiết lập bao gồm:các thẻ local và remote,Call-ID,các trường local và remote cseq,cùng với việc thiết lập hướng và các thông tin cần thiết các phương tiện.Remote Cseq thì lưu trữ các thông tin cần thiết để phân biệt re-INVITE và retransmission.Một reINVITE sử dụng để thay đổi các tham số session gọi đã thực chưa xử lý.Nó sử dụng Call-ID CSeq thì gia tăng vì nó là request mới.Một INVITE truyền lại chứa Call-ID và CSeq giống INVITE trước.UA trì trạng thái gọi thời gian tối thiểu là 32 giây Một UA chứa ứng dụng client và ứng dụng server.Hai thành phần trên là user agent client(UAC)và user agent server(UAS).UAC bắt đầu các request UAS thì tạo các response.Trong session, UA thường điều khiển UAC và UAS Một SIP user agent phải hỗ trợ SDP để mô tả media Một UA phải hiểu rõ danh sách các trường nhu cầu mở rộng request.Nếu không biết các trường này có thể bị lờ UA SIP server: (13) SIP servers là các ứng dụng mà nó chấp nhận các SIP request và response đến chúng.Không nên lẫn lộn SIP server với User Agent server clientserver.Một SIP server là kiểu khác biệt thực thể.Bởi vì SIP server cung cấp các dịch vụ và chức với UA, chúng hỗ trợ TCP,TLS và UDP để truyền tải.Hình 2.2 thể các liên kết hoạt động user agents,servers và location service SIP server proxy: Một SIP proxy server nhận SiP request từ user agent proxy khác và hành động trên nhân danh user agent forwarding responding tời request.Một proxy không phải là B2BUA vì nó cho phép chỉnh sửa các request và chấp nhận các response để thiết lập các qui tắc bên ngoài RFC 3261.Các qui tắc này thì trì theo khoảng cách end-to-end tín hiệu SIP đó còn cho phép các proxy server thực các dịch vụ và chức với user agent Một proxy server phải có truy xuất đến các database vị trí các dịch vụ để giúp đỡ nó quá trình xử lý các request.SIP protocol thì không xác định giao diện proxy và vị trí dịch vụ.Proxy có thể sử dụng nhiều kiểu database quá trình xử lý các request.Database có thể chứa SIP registration,các thông tin hữu,và nhiểu kiểu khác thông tin nơi mà user định Một proxy server khác biệt với user agent gateway ba điểm sau: Một proxy server không đưa các request,nó đáp ứng các request từ user agent(A CANCEL request là ngoại lệ qui tắc này) Một proxy server không có khả media Một proxy server thì không phân tích các thông điệp,mà dựa vào các header field Các bước cần thiết mô hình proxy để mang gọi hai hướng Mô hình Proxy Operation: (14) SIP Message SIP messages có thể phân chia rộng rải SIP requests và responses,hơn nó xác định các session SIP Request SIP requests là các thông điệp gởi từ các máy client đến các server để cần khẩn SIP operation.RFC 3261 xác định các SIP request method làm cho UA và proxy có thể tới vị trí các user và khởi đầu,sửa đổi,tear-down các session INVITE:chỉ các recipient user các service bị vào session.Bạn có thể sử dụng method mày để sửa đổi cấu thành các session thiết lập trước.Thân message INVITE phải bao gồm phần mô tả các media session thiết lập chỉnh sửa,mã hóa trên SDP.Một response thành công(200 OK response)chỉ sẳn sàng các called party tham gia vào kết session media.Nó bắt đầu session ACK:xác nhận UAC đã nhận response cuối cùng đến request INVITE.ACK sử dụng với các request INVITE.ACK gởi end-to-end cho 200 OK response.Proxy trước UAC thì gởi các ACK cho các response cuối cùng khác.ACK request có thể bao gồm thông điệp với phần mô tả các session cuối cùng request INVITE không chứa phần mô tả các session này OPTION: UA sử dụng request OPTION để truy vấn UAS khả nó.Nếu UAS có khả truyền các session tới các user,nó đáp ứng khả thiết lập UAS BYE:sử dụng BYE để yêu kết thúc các session thiết lập trước CANCEL:làm cho các UAC và network server có thể hủy yêu cầu tiến trình bên trong,như INVITE.Điều này không ảnh hưởng đến việc hoàn thành các request mà UAS đã gởi các response cuối cùng REGISTE:client sử dụng REGISTE request để đăng ký với các thông tin tương ứng AOR người dùng và SIP servers (15) PRACK:đảm bảo độ tin cậy tạm thời các response lớp 1xx UPDATE:cập nhật tạm thời các session REFER:Chuyển giao call đến bên thứ ba sử dụng các thông tin liên quan cung cấp các request SUBSCRIBE:báo cáo kiện vừa diễn ra,ví dụ cập nhật các user NOTIFY:sử dụng để thông báo kiện đã diễn MESSAGE:một phương thức để việc mang message SIP Respone Một server gởi SIP response tới client để trạng thái SIP request mà client trước đó đã gởi tới server.UAS proxy thì tạo các SIP responses response đến SIP request mà UAC khởi đầu.SIP response là các số từ 100 đến 699.SIP responses là nhóm giống 1xx,2xx đến 6xx.SIP response phân loại provisional và final Một provisional response tiến trình server nó không các kết cuối cùng giống kết quá trình xử lý các SIP request.Lớp 1xx SIP response trạng thái tạm thời.Response cuối cùng phần kết thúc và trạng thái cuối cùng SIP request.Tất các lớp 2xx,3xx,4xx,5xx và 6xx là cuối cùng,riêng biệt: Lớp 1xx(Information)chỉ trạng thái các call trước hoàn thành Lớp 2xx(Success)chỉ quá trình xử lý thành công SIP request Lớp 3xx(Redirection)chỉ SIP request cần phải gởi lần đến UAS khác để thực tiến trình xử lý Lớp 4xx(Client-error)request bị hỏng client.Client có thể thực lại request Lớp 5xx(server failure)request bị hỏng server.Request có thể thử lại các server khác Lớp 6xx(Global failure)request bị hỏng và không nên thử lại request server này server khác SIP Message structure Một SIP message gồm có các phần sau: Một start-line Một nhiều header field Một dòng rỗng để kết thúc header field Một tùy chọn phần thân thông điệp Bạn phải kết thúc start-line,mổi dòng message-header,và dòng rỗng trình tự Carriage return Line (16) Feed(CRLF) Start-line cho SIP request là Request-line.Start-line cho SIP response là Status-line Request-line rõ SIP method,Request-URI và phiên SIP.Status-line thì mô tả phiên SIP,mã SIP response và tùy chọn reason phrase.Reason phrase là nguyên văn mô tả mã ký từ SIP response SIP header Một thông điệp SIP soạn từ các header field mà nó truyền tín hiệu và thông tin routing đến các thực thể SIP network.SIP có hình thức giống HTTP header(RFC 2616).Các header field xác định kiểu Header field.Mô tả chức các SIP header: From:chỉ giống lúc bắt đầu các SIP request.Từ header thường là AOR bên gởi.Nó chứa SIP các SIP URI và tùy chọn hiển thị tên To:Cho biết mong muốn có người nhận SIP request.Đi đến header là AOR người nhận.Nó chứa SIP SIP URI và tùy chọn hiển thĩ tên Call-ID:Trường này nhận dãy serie message.Call_ID phải giống hệt để tất các SIP request và SIP response gởi các UA khác với cùng dialog Cseq:Được soạn giá trị số nguyên và tên method.Trường này nhận orders và tiếp tục các SIP request dialog.Cseq có khác biệt việc gởi lại message và message Via:Chỉ cách lấy đường dẫn request và xác định nơi mà response cần gởi Contact:Nhận biết SIP SIP URI nơi mà UA muốn nhận SIP request Allow:cho phép danh sách header SIP method nhận hỗ trợ UA mà tạo message Supported:Tất phần mở rộng SIP hỗ trợ UA.Phần mở rộng SIP là các RFC khác và RFC 3261.Miêu tả các thẻ option giống 100rel RFC 3262 Require:Về nghĩa nó giống supported header,nhưng hỗ trợ phần mở rộng SIP các UA từ xa phải đến các giao tác để xử lý Content-type:Chỉ kiểu thân message mà đính kèm với SIP request response phải SIP message có thân Content-Length:Xác định kích thước thân message SIP request và SIP response chứa các header field Related Protocol SIP là phần giao thức.Gồm có:SDP,RTP và RTCP SDP-Session Description Protocol SDP định nghĩa RFC 2327,được phát triển IETF MMUSIC.Mục đích (17) ban đầu là mô tả việc thiết lập các multicast session thông qua MBONE.Ứng dụng đầu tiên SDP là giao thức Session Announcement Protocol(SAP)sử dụng các port và nhận các thông báo các MBONE session SDP chứa các thông tin media session: IP Address(IPv4 address host name) Port Number(sử dụng UDP TCP để truyền tải) Media type(audio,video,tương tác whiteboard,…) Media Encoding scheme(PCM A-Law,MPEG II video,…) SDP còn chứa các thông tin: Chủ đề các session Bắt đầu và kết thúc thời điểm Liên hệ thông tin các session Giống SIP,SDP dử dụng mã hóa văn bản.Một SDP message soạn là series các dòng,các trường called,và nó yêu cầu order để dễ dàng phân tích SDP thì không gán đễ có thể mở rộng dễ dàng,và phân tích các qui tắc cách chính xác.Một người phân tích SDP không phải để ý tới các trường chua biết đến,các trường missing,hoặc dòng out-of-sequence So sánh khác biệt H.232 và SIP SIP và H.323 phát triển với mục đích và nhu cầu khác biệt +H.323 phát triển ITU.Nó thiết kế để thực background PSTN,sử dụng mã hóa binary và sử dụng lại vai trò ISDN +SIP phát triển bời IETF với phối cảnh Internet,được thiết kế để thay đổi tỉ lệ thông qua Internet và làm việc bên domain thì tiện dụng vì nó tập hợp đầy đủ các chức và tiện ích Internet Trong H.323 phát triển sớm VoIP,các ứng dụng IP videoconferencing,SIP với hạ tầng Internet tạo đà phát triển và lên là chuẩn việc truyền tín hiệu truyền thông IP tương lai,như IP telephone (18) Bộ giao thức MGCP và Megaco/H.248 MGCP ( Media Gateway Control Protocol): sử dụng để liên lạc các thành phần riêng lẻ VoIP gateway tách rời Đây là protocol bổ sung cho giao thức SIP và H.323 Với MGCP, MGC server có khả quản lý các gọi và các đàm thoại hỗ trợ các dịch vụ ( services) MGCP là giao thức master/slave vớic các ràng buộc chặt chẽ MG ( end point) và MGC ( server ) MEGACO/H.248 : (còn gọi là Gate way Control Protocol) Có nguồn gốc từ MGCP và sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp Sự phát triển MEGACO/H.248 bao gồm việc hỗ trợ đa phương tiện và các dịch vụ hội thoại nâng cao đa điểm ( multipoint conferencing enhanced services ) , các cú pháplập trình nâng cao nhằm tăng hiệu cho các tiến trình đàm thoại, hỗ trợ việc mã hoá text và binary và thêm vào việc mở rộng các định nghĩa cho các packets Megaco đưa cấu bảo mật ( security mechanisms) các cấu truyền tải IPSec H.248 đòi hỏi thực thi đầy đủ giao thức H.248 kết hợp bổ sung IPSec hệ điều hành (OS) và mạng truyền vận ( transport network) có hỗ trợ IPSec (19) CÀI ĐẶT VOIP TRÊN THIẾT BỊ DRAYTEK SỬ DỤNG CÁC THẺ GỌI QUỐC TẾ THÔNG DỤNG VÀ THÔNG QUA SIP SERVER MIỄN PHÍ (20) Phương thức gọi này thực gọi thông qua việc đăng ký với SIP Server (miễn phí) nào đó DrayTel, IPTel, MediaRing, Voice777, VietCall, Vinavoiz Với phương thức này bạn không cần dùng tính Dynamic DNS và bạn có thể gọi ngoài PSTN (số điện thoại truyền thống) bạn trả phí cho nhà cung cấp SIP Server (MediaRing, Voice777, VietCall, Vinavoiz ) Cấu hình VoIP sử dụng các thẻ gọi quốc tế thông dụng: - Bạn đăng nhập vào giao diện cấu hình router (các dòng sản phẩm có hỗ trợ VoIP như: 2510V, 2600V, 2600VG, 2800V, 2800VG, 2900V, 2900VG 2910V, 2910VG) + Đối với các sản phẩm 2510V, 2600V, 2600VG, 2900V, 2900VG: bạn vào mục VoIP >> SIP Related Functions Setup (21) + Đối với các sản phẩm 2800V, 2800VG, 2910V, 2910VG: bạn vào mục VoIP >> SIP Accounts, chọn mục cần cấu hình (1-6) (22) - Khai báo các thông số tương ứng hình bên dưới: + SIP Port: port SIP Server, để mặc định là 5060 + Domain, Proxy: địa SIP Server, VD này chúng ta sử dụng thẻ Vinavoice nên nhập 203.134.16.80 + Account Name, Authentication ID: tài khoản thẻ + Password: mã PIN thẻ (23) Thông số vài nhà cung cấp thẻ gọi quốc tế thông dụng TÊN NHÀ CUNG CẤP - REGISTRAR/PROXY OCI (vietvoiz, usvoiz, ringvoiz) - 203.160.96.57 (24) OCI (saigonvoiz) - 203.160.96.55 VNGT (voice777) - 202.134.16.90 VINAVOICE (vinavoice) - 202.134.16.80 - Sau khai báo, bạn có thể kiểm tra xem đã đăng ký thành công hay chưa cách vào mục VoIP >> Voice Call Status (hoặc VoIP >> Status) Nếu xuất chữ "R" nghĩa là bạn đã đăng ký thành công và bạn đã có thể sử dụng dịch vụ VoIP Cấu hình VoIP thông qua SIP Server miễn phí: - Đầu tiên bạn cần đăng ký tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thoại Internet nào đó, ví dụ như: http://www.draytel.org, http://www.iptel.org, Ở đây chúng tôi đăng ký trên SIP Server DrayTEL Sau đăng ký bạn cung cấp username, là số điện thoại sử dụng và password Lưu ý: bạn cần khai báo địa e-mail chính xác vì thông tin bạn gởi đến địa e-mail này - Tương tự trên bạn đăng nhập vào giao diện cấu hình router, chọn mục VoIP >> SIP Related Functions Setup (hoặc VoIP >> SIP Accounts >> Index 1) và cấu hình các hình bên dưới: (25) Chúng ta đã hoàn thành xong việc cấu hình VoIP trên thiết bị DrayTek thông qua SIP Server Với dịch vụ VoIP, chúng ta vừa có thể thực gọi đến tất các văn phòng với cách miễn phí, vừa có thể gọi điện thoại quốc tế với chi phí thấp, đồng thời không ảnh hưởng gì đến các liệu khác mạng (mail, web, download file ) Chuyển dần sang sử dụng điện thoại VoIP là xu tất yếu, bạn đã sẵn sàng cho chuyển đổi này chưa ? Tiết kiệm, tiện lợi, bảo mật, dễ sử dụng, chất lượng cực tốt là gì mà công nghệ VoIP mang lại cho bạn, thiết bị chúng tôi còn hỗ trợ thuật toán QoS (chất lượng dịch vụ) nhằm mang lại cho bạn yên tâm chất lượng gọi THIẾT LẬP CUỘC GỌI VOIP : Hiện tại, có phương thức để thực gọi VoIP là sử dụng máy tính với kết nối Internet tốc độ càng cao càng tốt, điện thoại VoIP (IP phone) điện thoại bàn truyền thống kết nối đến VoIP adapter Nếu sử dụng máy tính, bạn cần cài đặt phần mềm VoIP và headphone có micro để thực gọi Với điện thoại VoIP, bạn việc gắn trực tiếp thiết bị vào kết nối Internet, đăng ký dịch vụ VoIP trước sử dụng Trường hợp dùng VoIP adapter, bạn cần gắn thiết bị vào kết nối Internet và điện thoại bàn, đăng ký dịch (26) vụ VoIP, sau đó thực gọi điện thoại bàn Nếu router ADSL hay router băng rộng (broadband router) tích hợp VoIP, bạn cần gắn điện thoại bàn vào cổng Phone trên router, đăng ký dịch vụ VoIP để sử dụng Phần mềm Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ VoIP cung cấp phần mềm kèm để bạn tải về, chẳng hạn VNN- SIP-Phone (ifone.vnn.vn), UsVoiz (usvoiz.com.vn), Worldfone2x-vn (worldfone.com.vn) Bạn cần cài đặt phần mềm vào máy tính, sử dụng headphone có micro để thực gọi Phần cứng Điện thoại USB So với phần mềm, điện thoại USB mang lại cảm giác thân thiện, trực quan Bạn việc cắm điện thoại vào cổng USB trên máy tính, cài đặt phần mềm kèm và tùy chọn nhà cung cấp dịch vụ VoIP cùng mức cước phù hợp Ngoài ra, số điện thoại USB cho phép nhận tin nhắn, quay số nhanh tương tự điện thoại di động Điện thoại USB có dạng là không dây và có dây (nối trực tiếp vào máy tính) VoIP Gateway VoIP gateway có chức chuyển đổi tín hiệu thoại dạng analog sang dạng IP trước gửi qua Internet Để thực gọi, bạn cần kết nối VoIP gateway trực tiếp vào đường truyền Internet, đăng ký tài khoản VoIP và tận dụng điện thoại bàn cũ để thực gọi IP Phone IP Phone có hình dáng khá giống điện thoại bàn thông thường và tích hợp khá nhiều tính hỗ trợ người dùng IP Phone khá giống này phải kết Internet thay vì thường IP Phone điện thoại bàn, nhiên, thiết bị nối trực tiếp vào đường truyền đường điện thoại PSTN thông thường tích hợp sẵn phần mềm (27) quản lý, bạn có thể cài đặt dịch vụ VoIP trực tiếp qua các phím nhấn và màn hình LED thiết bị hay cài đặt thông qua trình duyệt web trên máy tính Tùy thuộc nhà sản xuất, thiết bị có thể hỗ trợ từ đến tài khoản VoIP cùng lúc Người dùng có thể đăng ký sử dụng tài khoản nhiều nhà cung cấp dịch vụ VoIP khác không cần phải thiết lập lại thông tin tài khoản chuyển đổi; thuận tiện thực gọi đến quốc gia nào đó mà tài khoản hành không không hỗ trợ +Lắp đặt Hộp Điện Thoại VoIP cho IP phone Hộp điện thoại Voip bạn nhận đuợc từ chúng tôi bao gồm các thiết bị sau đây:    Hộp điện thoại Voip Dây nối USB Dây cắm điện ( có hộp adapter gắn liền ) Ngoài ra, bạn phải có: điện thoại ( bàn không có dây, dùng điện hay pin ) CÁCH LẮP ĐẶT:  Nối dây USB: dây này thuờng là MÀU XANH (blue) - Gắn đầu sợi dây màu xanh vào hộp ADSL, đầu vào hộp Điên Thoại  Nối dây điện thoại: gắn đầu sợi dây điện thoại vào cái điện thoại, đầu vào lỗ cắm Hộp Điện Thoại  Nối dây diện: gắn sợi dây điện (có hộp adapter dính liền) màu đen đầu tròn vào Hộp Điện Thoại, đầu có chấu vào ổ cắm điện nhà Nếu điện thoại bạn cần cắm điện, thì nhớ cắm vào ổ điện Chờ khoảng -10 giây, tất ĐÈN lên màu xanh là ĐUỢC - Bạn có thể bắt đầu các gọi NẾU TẤT CẢ ĐÈN KHÔNG LÊN MÀU XANH, rút dây cắm điện nối vào hộp điện thoại ra, chờ ít giây, cắm vào lại , chờ tất ĐÈN lên màu xanh là đuợc Nếu ĐÈN chua lên màu xanh, coi lại các mối cắm dây đã đúng và kỹ chưa, sau đó thực lại động tác cắm điện tất đèn lên màu xanh là (28) 7.CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SJPHONE TRONG VOIP: (29) (30) (31) (32) (33) (34) III.A ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ VOIP: A/ VoIP có nhiều ưu điểm so với cách gọi truyền thống PSTN; chẳng hạn gọi miễn phí sử dụng cùng dịch vụ, cùng thiết bị VoIP cùng tổng đài IP PBX (gọi "nội mạng") Cước phí gọi VoIP quốc tế thường rẻ nhiều so với mạng PSTN tín hiệu thoại đóng gói và chuyển trên cùng kênh truyền với nhiều dịch vụ khác Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Fax qua mạng IP số dịch vụ VoIP hỗ trợ trả lời tự động, hiển thị số gọi đến, hiển thị gọi nhỡ, chuyển gọi, lập danh sách các số điện thoại không thua kém các dịch vụ PSTN mà lại miễn phí sử dụng Bên cạnh đó, việc sử dụng đồng thời điện thoại bàn thông thường và điện thoại IP (có dây không dây) qua hệ thống mạng LAN (Local Area Network) đảm bảo thông tin liên lạc doanh nghiệp không bị gián đoạn xảy cố B/ Bước chuyển hướng chiến lược các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị VoIP: Theo dự báo nhiều chuyên gia, vài năm tới có khoảng 300 tỷ đôla Mỹ kinh phí đầu tư cho ngành công nghiệp viễn thông chuyển sang cho các thiết bị, dịch vụ mạng hỗ trợ giải pháp IP Telephony trên mạng LAN và các dịch vụ VoIP trọn gói trên mạng WAN Nhờ xuất đúng lúc, công nghệ mạng hỗ trợ IP Telephony và VoIP đã có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến thị trường cung cấp các dịch vụ viễn thông Đa dạng tính - Hiệu kinh tế cao IP Telephony và VoIP đã làm cho các tính điện thoại truyền thống trở nên lỗi thời vì tất tính năng, ứng dụng thông tin liên lạc đã có mặt trên giới viễn thông hội tụ hỗ trợ tảng mạng IP Số lượng và chủng loại tính thoại có các giải pháp IP Telephony và VoIP đánh giá là nhiều và hấp dẫn Tất tính này có sẵn mà không đòi hỏi thêm chi phí đầu tư nào vì chúng hoạt động trên tảng mạng IP và "vận chuyển" trên mạng máy tính y các ứng dụng máy tính thông thường Tiết kiệm chi phí đầu tư VoIP: Ngày nay, hầu hết các tổ chức, DN sử dụng mô hình hệ thống ĐT truyền thống, đã chuyển đổi toàn hay phần sang hệ thống IP Telephony và VoIP để hỗ trợ tốt cho công việc kinh doanh Nếu DN đã trang bị thiết bị kỹ thuật số (như tổng đài PBX), thì có thể tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư cách tái sử dụng hầu hết các thiết bị này với hệ thống VoIP Dễ bảo trì: Nhờ có khả loại bỏ tận gốc hệ thống thông tin trùng lắp và dư thừa, các tác vụ chính việc cài đặt và quản lý hệ thống IP Telephony và VoIP trở nên dễ dàng Những thao tác di chuyển, bổ sung và thay đổi hệ thống ĐT (35) truyền thống trước đây đòi hỏi tài nguyên phức tạp và thường tốn kém, với hệ thống IP Telephony thì mạng VoIP tự động tự điều chỉnh để tương thích với vị trí người dùng Nhà quản lý hệ thống có thể từ máy tính nối mạng nào tiến hành kiểm tra, thiết lập mục đích sử dụng, tài khoản và nhiều liệu khác cho người dùng Với hệ thống viễn thông IP, công việc quản lý và bảo trì mạng ĐT trở nên kinh tế và hiệu Linh hoạt và động: IP Softphone là giải pháp phần mềm gọi ĐT Internet dành cho các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Phần mềm này cho phép người dùng dễ dàng truy xuất đến các dịch vụ viễn thông thời gian thực (có không thu phí) và tính cải tiến khác với cách thức sử dụng thật đơn giản: cần nhấn chuột để quay số gọi Trong mạng viễn thông IP, nhân viên có thể tự lại đâu văn phòng công ty, nối máy tính xách tay vào mạng, bắt đầu làm việc và nhận/thực các gọi Mạng tự động nhận dạng người dùng và áp đặt các thông tin cá nhân (profile) người dùng đó có sở liệu kiểm soát hệ thống Thậm chí, nhân viên còn có thể chuyển tiếp các gọi đến vào ĐT bàn nào vị trí tạm thời (ĐT này không cần thiết phải hỗ trợ IP) Nhiều tính hấp dẫn: VoIP với ưu điểm giảm chi phí liên lạc; khả tích hợp dễ dàng các hệ thống liệu, thoại và video; sở liệu có khả kiểm soát tập trung; tính thoại di động cải tiến giúp tiết kiệm thời gian và chi phí Với giao thức SIP (Session Initiation Protocol) cho phép nhiều ứng dụng, thiết bị phần cứng dễ dàng triển khai giải pháp VoIP trên mạng LAN, WAN Internet Hầu hết các modem và router ADSL hỗ trợ VoIP và giao thức SIP, các DN vừa và nhỏ có thể nhanh chóng triển khai mô hình ĐT Internet thông qua đường truyền Internet với các dịch vụ VoIP miễn phí iFone, IPTel, DrayTel, MediaRing, Voice777 Khả quản lý toàn diện: Các mạng viễn thông IP luôn cung cấp tảng hiệu để quản lý toàn diện hệ thống Bạn có khả kiểm soát chi tiết đến bit liệu lưu chuyển trên mạng IP Telephony (LAN) hay mạng VoIP (WAN) Trong các mạng chuyên dụng này (mạng viễn thông IP), chất lượng thoại có thể đạt đến 99,99% Con số này không đồng nghĩa với việc "trục trặc không xảy ra" môi trường mạng hội tụ IP, khả phát sớm các triệu chứng và thay đổi cài đặt trước có trục trặc nào xảy đã cải tiến đáng kể Cộng tác thời gian thực: VoIP hoạt động trên tảng mạng IP và nhiều ứng dụng web trước đây có (36) thể hoạt động trên Internet thì đã có thể hoạt động trên mạng IP Người dùng có thể truy cập các website cần thiết từ ĐT để bàn IP đưa các đường link đặc biệt lên trang chủ ĐT sử dụng Người dùng có thể bổ sung giải pháp ĐT kèm hình ảnh Video Telephony Solution các phần mềm ứng dụng video trên IP, qua đó cho phép máy tính để bàn hay máy tính xách tay giả lập ĐT IP văn phòng Chất lượng hình ảnh và âm sử dụng trên mạng nội thường tốt sử dụng qua kết nối Internet gặp phải tình trạng trễ tiếng hay khựng hình Sử dụng băng thông hợp lý: Lưu lượng truyền liệu máy tính (không phải là liệu thoại) trên hệ thống mạng ĐT thường chiếm khoảng 30% băng thông toàn hệ thống Ưu điểm VoIP là liệu đóng lại thành gói và các gói liệu này truyền thông qua kết nối T-1 trên phần nhỏ băng thông kênh DSO Giảm chi phí ĐT đường dài: Nếu DN có nhiều văn phòng cách xa (ở các thành phố, tỉnh hay quốc gia khác) thì VoIP giúp tiết kiệm đáng kể chi phí gọi ĐT đường dài các văn phòng này Tất gì DN cần làm là bổ sung thêm giải pháp phần cứng và phần mềm thích hợp vào hệ thống mạng máy tính sẵn có mình Với hệ thống VoIP hoàn chỉnh, DN chí còn có thể triển khai giải pháp chuyển tiếp gọi thông minh, cho phép "hạn chế" các gọi đường dài trực tiếp từ khu vực (tỉnh, thành phố hay quốc gia) sang khu vực khác (cả khu vực này phải có văn phòng DN này) cách chuyển liệu thoại thông qua mạng VoIP nội sau đó chuyển tiếp sang hệ thống PSTN C/ VoIP có nhiều thuận lợi dịch vụ điện thoại thông thường Một lợi chính là chi phí thấp Nếu bạn có kết nối Internet nhanh (DSL cáp), bạn có thể làm cho PC-to-PC gọi điện thoại đâu giới FREE PC-to-kết nối điện thoại thường có tính phí, có lẽ còn rẻ so với dịch vụ điện thoại thông thường Bạn có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ VoIP cho khoản phí hàng tháng và nhận gọi không giới hạn khu vực địa lý xác định Ví dụ, số dịch vụ VoIP Hoa Kỳ cho phép kết nối nơi nào Bắc Mỹ cho không có phí phụ thêm Các gọi quốc tế tính theo tỷ lệ khiêm tốn Lợi khác là di nó Bạn có thể gọi và nhận gọi điện thoại nơi nào có kết nối băng thông rộng cần đăng nhập vào tài khoản bạn VOIP Điều này làm cho VOIP tiện lợi e-mail Khi bạn du lịch, bạn cần đóng gói tai nghe hay điện thoại Internet, sau đó bạn có thể nói chuyện với gia đình cho các đồng nghiệp bên cạnh không có gì (37) Điện thoại-to-điện thoại VoIP cầm tay Điện thoại Internet là nhỏ và nhẹ, đủ để đưa nơi đâu Khi bạn đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ VoIP, điện thoại Internet adaptor sử dụng các dịch vụ phân công số Số điện thoại này còn hợp lệ, dịch vụ VoIP bạn Los Angeles và bạn kết nối với mạng Internet London Khi cắm vào kết nối băng thông rộng, nơi nào trên giới, bạn có thể gọi và nhận gọi thể bạn nhà Các tính chuyển tiếp gọi, chờ gọi, thư thoại, người gọi ID và 3way-gọi, bao gồm với điện thoại Internet không có phí phụ thêm Trong bạn nói chuyện qua điện thoại, bạn có thể gửi hình ảnh và tài liệu cùng lúc III.B NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ VOIP: A.\ Có vài ổn mà còn can thiệp vào chấp nhận rộng rãi công nghệ công chúng Thiếu các dịch vụ liên tục thời gian cúp điện và gọi điện thoại khẩn cấp là rào cản lớn Dịch vụ điện thoại thông thường tiếp tục cung cấp thông qua điện thoại lineduring nghỉ Điều này là không thể với điện thoại Internet Khi bị cúp điện, có dịch vụ VoIP Pin lưu và máy phát điện cung cấp điện là các giải pháp hành cho vấn đề này Một mối quan tâm chính liên quan đến các gọi khẩn cấp 911 Đối với hầu hết các phần, VOIP dịch vụ này không hữu ích trường hợp khẩn cấp Điện thoại truyền thống trang thiết bị có thể truy nguyên địa điểm các gọi Các gọi khẩn cấp chuyển hướng đến các trung tâm gọi gần nơi mà các nhà điều hành có thể xác định vị trí bạn, trường hợp bạn không có thể nói chuyện Với VOIP, không có cách nào để xác định nơi các gọi Internet là nguồn gốc Có tiêu chuẩn gọi là E911 Tuy nhiên, đó là cố gắng giải hạn chế này VOIP có chất lượng âm và các vấn đề độ tin cậy Dữ liệu gửi qua mạng Internet thường đến lúc scrambled đích nó E-mail và các tài liệu có thể reassembled theo thứ tự đúng nó đến Dữ liệu thoại đến tranh giành, nó phức tạp vì chất thời gian thực VOIP Một số gói liệu có thể đã bị rớt họ không đến thời gian, để làm cho các kết nối tiếng nói với chậm trễ ít Điều này có thể gây im lặng ngắn dòng suối âm (38) B.\ VoIP có thể gặp vấn đề không thể sử dụng dịch vụ cúp điện, không thể kết nối đến các dịch vụ khẩn (cấp cứu, báo cháy ) tồn các vấn đề bảo mật vốn có mạng Internet sử dụng chung thiết bị và môi trường truyền liệu; kể các giao thức dành riêng cho VoIP chưa thể giải các vấn đề bảo mật, chẳng hạn nguy nghe lén gọi VoIP khá cao các gói liệu phải chuyển tiếp qua nhiều trạm trung gian trước đến người nghe vấn đề truy cập trái phép (unauthorized access attack), hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống mạng IV TỔNG KẾT: Một vài dịch vụ VoIP cần kết nối đến điện thoại bàn thông thường số khác yêu cầu đường truyền Internet Với dịch vụ VoIP các công ty viễn thông, bạn có thể sử dụng hình thức gọi VoIP cách thêm mã số đầu trước nhấn các số còn lại theo cách gọi thông thường Chẳng hạn, để gọi VoIP đến số máy 08 39304324 với dịch vụ VNPT, thực sau: nhấn 171 08 39304324; tương tự với các dịch vụ 178 (Vietel), 177 (SPT), 179 (EVN) Sử dụng các dịch vụ này để gọi liên tỉnh là hiệu nhất, các gọi quốc tế còn nhiều hạn chế và mức cước còn khá cao so với cách gọi trực tiếp trên đường truyền Internet Ngoài ra, các dịch vụ này chưa hỗ trợ cho số di động Với cách gọi trực tiếp trên đường truyền Internet (thường miễn phí), bạn có thể thực gọi đến người dùng sử dụng cùng dịch vụ gọi từ Skype, YM!, DrayTel, Iptel Một số dịch vụ khác SkypeOut, iFone-VNN cho phép gọi đến số điện thoại nội bộ, liên tỉnh, không dây và quốc tế (39) MỤC LỤC: PHẦN NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM .2 PHẦN NỘI DUNG .3 I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VOIP: II ĐẶC ĐIỂM : .4 VOIP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO: CÁC KIỂU KẾT NỐI SỬ DỤNG VOIP: CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI CỦA MẠNG VOIP BAO GỔM: CÁC GIAO THỨC TRONG VOIP: .7 Bộ giao thức H.323 VOIP : Bộ giao thức SIP VOIP: 11 Bộ giao thức MGCP và Megaco/H.248 18 CÀI ĐẶT VOIP TRÊN THIẾT BỊ DRAYTEK SỬ DỤNG CÁC THẺ GỌI QUỐC TẾ THÔNG DỤNG VÀ THÔNG QUA SIP SERVER MIỄN PHÍ .19 THIẾT LẬP CUỘC GỌI VOIP : 24 7.CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SJPHONE TRONG VOIP: 27 III.A ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ VOIP: 33 III.B NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ VOIP: .36 IV TỔNG KẾT: 37 (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong Nghe Voip, Cong Nghe Voip