DIEN VAN KHAI MAC DHLD

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:19

Hoạt động Cong tác đội – phong trào thiếu nhiluoon là nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong 4 mặt giáo dục và sự phát triẻn toàn diện về đức, trí, thể ,mĩ của người HS.. Bên cạn[r] (1)DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Kính thưa quí vị đại biểu khách quí! Kính thưa anh chị phụ trách, tồn thể em đội viên thân mến! Hoạt động Cong tác đội – phong trào thiếu nhiluoon nhiệm vụ quan trọng thiếu mặt giáo dục phát triẻn toàn diện đức, trí, thể ,mĩ người HS. Bên cạnh đó, cịn địn seo thúc đẩy, động lực lớn giúp HS học tập tốt, rèn luyenj chăm Thi đua trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ Hòa chung với khơng khí tưng bừng chào đón lễ cơng nhận trường Th Mường Bú b đạt chuẩn quốc gia mức độ I Trong lúc toàn thể đội viên sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đồn cấp. Khơng đẻ vận động lớn dược cam kết thực Để chúng ta thấy rõ vị trí, vai trị tổ chức đội tổ chức trị do Đảng Bác Hồ sáng lập Cũng để điểm lại trình hoạt động Liên đội nhiệm kì 2011 – 2012, đè phương hường hoạt động nhiệm kì 2012 – 2013 xin tuyên bố khai mạc đại hội Liên đội nhiệm kì 2012 – 2013. Xin cảm ơn kính chúc quí vị đại biểu mạnh khỏe, HP, chúc đại hội thành công tốt đẹp./. BẾ MẠC Kính thưa tồn thể đại hội! Trong thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội tập trung trí tuệ, thảo luạn đến thống nhất, rút kinh nghiệm, học thực tienx năm qua Đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm cho đội viên nhi đồng Từ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tac sđội phong trào thiếu nhi toàn liên đội. (2)BAN CHỈ HUY MỚI XIN HỨA Thật vinh dự tự hào đại hội hôm chúng em được bạn tín nhiệm bầu vào Ban huy Liên đội nhiệm kì 2012 – 2013.
- Xem thêm -

Xem thêm: DIEN VAN KHAI MAC DHLD, DIEN VAN KHAI MAC DHLD