Cau hoi on tap Dia li 6

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:16

[r] (1)CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LỚP 6 Câu 1: Than đá ,than bùn ,dầu mỏ ,khí đốt thuộc loại khống sản ? Câu 2: Phi kim loại dùng để làm gì? Câu 3: Hơi nước loại khí chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Câu 4: Tầng đối lưu nằm vị trí nào? Câu 5: Dựa vào đâu phân khối khí nóng, lạnh, khối khí lục địa, khối khí đại dương? (Do vị trí hình thành bề mặt tiếp xúc) Câu 6: Lưu vực sơng gì? Câu : Hai thành phần đất gì? Câu : Mưa tượng ntn? Câu 9: Mây tượng ntn? Câu 10: Chí tuyến vịng cực nằm vĩ độ nào? Câu 11: Lớp Ơ-dơn nằm tầng nào? Có đặc điểm ? Câu 12: Trên giới có loại hồ? Câu 13: Trình bày vị trí ,đặc điểm đới khí hậu trái đất. Câu 14: Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%.Vì độ muối biển nước ta 33%? Câu 15: Phân biệt nguyên nhân sinh sóng,sóng thần ,thủy triều gì? Câu 16: Kể tên nhân tố hình thành đất quan trọng giải thích vì sao? Câu 17: Tại gọi mỏ nội sinh? Mỏ ngoại sinh? Câu 18 : a/Nêu cách tính lượng mưa? Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày?
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi on tap Dia li 6, Cau hoi on tap Dia li 6