de kiem tra gia ki am nhac 2

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:15

[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2012 - 2013 MƠN ÂM NHẠC: LỚP 2 (Thời gian làm 35 phút ) Họ tên : Lớp : Trường Tiểu học xã Vạn Linh Câu 1: Điền dấu + vào ô hát mà em học chương trình âm nhạc lớp 2? □ Xòe hoa □ Chúc mừng sinh nhật □ Chú chim nhỏ dễ thương □ Múa vui □ Chim chích bơng □ ếch □ Thật hay □ Chiến sỹ tí hon (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra gia ki am nhac 2, de kiem tra gia ki am nhac 2